Lieferungen - 427065-2022

05/08/2022    S150

România-Voluntari: Cromatografe

2022/S 150-427065

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Nationala Fitosanitara
Număr naţional de înregistrare: 34334188
Adresă: B-dul. Voluntari, nr. 11
Localitate: Voluntari
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077190
Țară: România
Persoană de contact: Paul Dima
E-mail: paul.dima@anfdf.ro
Telefon: +40 212703254
Fax: +40 212703254
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.anfdf.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Carantina fitosanitara

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitie echipamente de laborator - Cromatografe (7 loturi)

Număr de referinţă: 34334188_2022_PAAPD1358596
II.1.2)Cod CPV principal
38432200 Cromatografe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie echipamente de laborator - Cromatografe (7 loturi - 8 echipamente), conform caietelor de sarcini.

Echipamentele sunt necesare pentru buna desfășurare a activității:

Laboratorului pentru Controlul Calitatii Pesticidelor (lot 1, 2 si 5);

Laboratorului pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide de Plante si Produse Vegetale (lot 3);

Laboratorului Zonal Bacau (lot 4);

Laboratorului Zonal Olt si Arad (lot 6 - 2 echipamente);

Laboratorului Regional pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide si Produse Vegetale Mures (lot 7).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 351 800.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cromatograf de lichide cu spectrometru de masa joasa rezolutie

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38432200 Cromatografe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

Sediul ANF

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cromatograf de lichide cu spectrometru de masa joasa rezolutie (1 bucata), conform caietului de sarcini, necesar pentru buna desfășurare a activității Laboratorului pentru Controlul Calitatii Pesticidelor Voluntari

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Gaz cromatograf cu spectrometru de masa, cu accesorii

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38432200 Cromatografe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 11, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Gaz cromatograf cu spectrometru de masa, cu accesorii (1 bucata), conform caietului de sarcini, necesar pentru buna desfășurare a activității Laboratorului pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide de Plante si Produse Vegetale Bucuresti

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cromatograf de lichide, cu accesorii

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38432200 Cromatografe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

Str. Closca nr. 6A, Arad, jud. Arad - 1 buc

Str. Tudor Vladimirescu nr. 165, Slatina, jud. Olt - buc

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cromatograf de lichide, cu accesorii (2 bucati), conform caietelor de sarcini, necesare pentru buna desfășurare a activității Laboratoarelor Zonale Arad si Olt

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lichid cromatograf cu spectometru de masa, cu accesorii

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38432200 Cromatografe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Str. Dezrobirii nr. 80, Targul Mures, jud. Mures

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lichid cromatograf cu spectometru de masa, cu accesorii (1 bucata), conform caietului de sarcini, necesar pentru buna desfășurare a activității Laboratorului Regional pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide si Produse Vegetale Mures

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Gaz cromatograf, cu accesorii

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38432200 Cromatografe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Str. Alexandru Piru nr. 153, Bacau, Jud. Bacau

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Gaz cromatograf, cu accesorii (1 bucata), conform caietului de sarcini, necesar pentru buna desfășurare a activității Laboratorului Zonal Bacau

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cromatograf de lichide cu spectrometru de masa de inalta rezolutie, cu accesorii

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38432200 Cromatografe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

Sediul ANF

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cromatograf de lichide cu spectrometru de masa de inalta rezolutie, cu accesorii (1 bucata), conform caietului de sarcini, necesar pentru buna desfășurare a activității Laboratorului pentru Controlul Calitatii Pesticidelor Voluntari

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cromatograf de gaze cu spectrometru de masa triplu cuadrupol

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38432200 Cromatografe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

Sediul ANF

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cromatograf de gaze cu spectrometru de masa triplu cuadrupol (1 bucata), conform caietului de sarcini, necesar pentru buna desfășurare a activității Laboratorului pentru Controlul Calitatii Pesticidelor Voluntari

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 109-307064
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 9989
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract de achizitie publica de produse - Cromatograf de lichide cu spectometru de masa joasa rezolutie

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Shimadzu Handelsgesellschaft mbH
Număr naţional de înregistrare: ATU 18379608
Adresă: Strada Laaer Strasse, Nr. 7 -9
Localitate: NA
Cod NUTS: AT130 Wien
Țară: Austria
E-mail: office@shimadzu.eu.com
Telefon: +43 2262626010
Fax: +43 2262626013
Adresă internet: www.shimadzu.eu.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 512 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 512 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 9931
Lot nr.: 6
Titlu:

Contract cromatograf de lichide, cu accesorii - 2 buc

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMSPECTRA IMPEX S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6645731
Adresă: Strada Maguricea , Nr. 35
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 014233
Țară: România
E-mail: office@romspectraimpex.ro
Telefon: +40 02123235373
Fax: +40 0212323200
Adresă internet: www.romspectraimpex.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 840 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 839 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/08/2022