Palvelut - 427170-2019

11/09/2019    S175    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Rovaniemi: Työnhakupalvelut

2019/S 175-427170

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2296962-1
PL 8060
Rovaniemi
96101
Suomi
Yhteyshenkilö: Satu Tervasmäki
Puhelin: +358 295037134
Sähköpostiosoite: tyovoimakoulutus.lappi@ely-keskus.fi
NUTS-koodi: FI1D7

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=250664&tpk=3080ea8e-85a1-4393-a508-ac7bafe7a7e9
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ryhmämuotoinen ura- ja työhakuvalmennus, Lapin alue

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79611000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Ryhmämuotoinen ura- ja työhakuvalmennus, Lapin alue.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lapin ELY-keskus pyytää tarjousta ura- ja työnhakuvalmennuksesta (palvelu) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankittavan valmennuksen tavoitteet ja sisältöön liittyvät asiat on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1).

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 12
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Kyseessä on puitejärjestely, johon valitaan 2 palveluntuottaja. Ensimmäisenä sopimusvuotena molemmilta palveluntuottajilta tilataan kummaltakin 50 % hankittavasta vuotuisesta määrästä. Mikäli ostaja hyödyntää mahdollisia optiokausia, parempia asiakaspalautteita saaneelta palveluntuottajalta hankitaan 65 % hankittavasta määrästä ja heikompia palautteita saaneelta palveluntuottajalta 35 % hankittavasta määrästä.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 08/10/2019
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/09/2019