Palvelut - 427172-2019

11/09/2019    S175    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Tampere: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2019/S 175-427172

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Tampereen kaupunki
0211675-2
33840 Tampere
Suomi
Yhteyshenkilö: Päivi Paunila / Tuomi Logistiikka Oy
Sähköpostiosoite: paivi.paunila@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi: FI197

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=230864&tpk=96db0fc0-d105-4bee-8704-df7eca44626b
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Taatalakeskuksen ja Kaukaharjukeskuksen palveluiden hankinta

Viitenumero: TRE:2351/02.07.01/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tuomi Logistiikka Oy pyytää Tampereen kaupungin hyvinvoinnin palvelualueen toimeksiannosta tarjouksia ikäihmisten palveluista Taatalakeskuksessa ja Kaukaharjukeskuksessa. Palvelut tuotetaan Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n omistamissa tiloissa Taatalakeskuksessa osoitteessa Sulkavuorenkatu 6, 33820 Tampere ja Kaukaharjukeskuksessa osoitteessa Keskisenkatu 13-15, 33710 Tampere.

Asukkaat ja palveluntuottajat ovat vuokrasuhteessa Tampereen Vanhuspalvelu ry:hyn, ks. liitteet 18 ja 39. Sopimuksen alkaessa nykyiset asiakkaat siirtyvät valitun palveluntuottajan asiakkaiksi sekä uusien sopimus- ja hintaehtojen piiriin. Tampereen ja Oriveden kaupungit muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, jonka isäntäkuntana toimii Tampere.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 13 600 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Taatalakeskuksen asumis-, päiväkeskus- ja palvelukeskuspalvelut

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde ja palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä. Tarjoaja sitoutuu jättäessään tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vähimmäisvaatimukset ja ehdot viimeistään sopimuksen tullessa voimaan.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/01/2025
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Lisäksi hankinta sisältää tason 1. optiokauden (kolme (3) vuotta) tai tason 2. optiokauden (toistaiseksi voimassa oleva optiokausi). Julkisena hankintana palvelu tullaan kilpailuttamaan tietyin väliajoin.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kaukaharjukeskuksen kampuksen asumis-, päiväkeskus- ja palvelukeskuspalvelut

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde ja palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä. Tarjoaja sitoutuu jättäessään tarjouksensa vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vähimmäisvaatimukset ja ehdot viimeistään sopimuksen tullessa voimaan.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/12/2025
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Lisäksi hankinta sisältää tason 1. optiokauden (kolme (3) vuotta) tai tason 2. optiokauden (toistaiseksi voimassa oleva optiokausi). Julkisena hankintana palvelu tullaan kilpailuttamaan tietyin väliajoin.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Kyseessä on hankintalain 1397/2016 kansallisen kynnysarvon ylittävän liitteen E mukaisen palvelun hankinta. Hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMA-palveluun osoitteeseen www.hankintailmoitukset.fi 10.9.2019. Tarjoajia koskevat soveltuvuusvaatimukset ja tarjoajien valintaperusteet löytyvät Tarjouspalvelu.fi-portaalista.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 08/10/2019
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Raudanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/09/2019