Lieferungen - 427224-2022

05/08/2022    S150

Sverige-Halmstad: Madrasser

2022/S 150-427224

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Halland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0115
Postadress: Box 517
Ort: HALMSTAD
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 301 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Bogar
E-post: Maria.Bogar@regionhalland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionhalland.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Madrasser till sjukvården

Referensnummer: RS210395
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39143112 Madrasser
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Standardmadrass samt behandlingsmadrass till sjukvården i Region Halland.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33192000 Möbler för sjukvårdsändamål
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Standardmadrass samt behandlingsmadrass till sjukvården i Region Halland.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: Varierande
Kostnadskriterium - Namn: Kvalité/funktion / Viktning: Varierande
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 069-174756
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/06/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Care of Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556524-0578
Postadress: Box 146
Ort: TRANEMO
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 51423
Land: Sverige
E-post: jeanette@careofsweden.se
Internetadress: http://www.careofsweden.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/08/2022