Services - 427377-2021

23/08/2021    S162

Slovenija-Ljubljana: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem

2021/S 162-427377

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Nacionalna identifikacijska številka: 5268923000
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: glavna.pisarna@mors.si
Telefon: +386 14712211
Telefaks: +386 14712978
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.mors.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Obramba

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

KOŠNJA TRAVE, ČIŠČENJE OKOLICE IN ZIMSKA SLUŽBA

Referenčna številka dokumenta: MORS 3/2021-ODP
II.1.2)Glavna koda CPV
90000000 Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

KOŠNJA TRAVE, ČIŠČENJE OKOLICE IN ZIMSKA SLUŽBA; 5 sklopov; vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 199 452.05 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

1. sklop: Ljubljana Vojkova-Dimičeva-Kranjčeva

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90600000 Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji

II.2.4)Opis javnega naročila:

1. sklop: Ljubljana Vojkova-Dimičeva-Kranjčeva

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

2. sklop: širše ljubljansko območje

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90600000 Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji

II.2.4)Opis javnega naročila:

2. sklop: širše ljubljansko območje

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

3. sklop: štajersko območje

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90600000 Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji

II.2.4)Opis javnega naročila:

3. sklop: štajersko območje

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

4. sklop: primorsko območje

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90600000 Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji

II.2.4)Opis javnega naročila:

4. sklop: primorsko območje

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

5. sklop: dolenjsko območje

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90600000 Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

vse skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji

II.2.4)Opis javnega naročila:

5. sklop: dolenjsko območje

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 131-347641
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 1
Naslov:

1. sklop: Ljubljana Vojkova-Dimičeva-Kranjčeva

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
12/07/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 5
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: EKOREL, ekološke storitve, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 2229447000
Poštni naslov: Laze 18A
Kraj: Kranj
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija
E-naslov: komerciala@ekol.si
Telefon: +386 42519922
Telefaks: +386 42519925
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 44 566.21 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 44 566.21 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Delež: 10 %
Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

izvajal bo prevzem in predelavo

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 2
Naslov:

2. sklop: širše ljubljansko območje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
12/07/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: EKOREL, ekološke storitve, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 2229447000
Poštni naslov: Laze 18A
Kraj: Kranj
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija
E-naslov: komerciala@ekol.si
Telefon: +386 42519922
Telefaks: +386 42519925
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 40 182.64 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 40 182.64 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Delež: 10 %
Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

izvajal bo prevzem in predelavo

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 3
Naslov:

3. sklop: štajersko območje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
12/07/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: VOC Komunala, ravnanje z odpadnimi vodami d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 6507794000
Poštni naslov: Lava 42
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
E-naslov: info@voc-komunala.si
Telefon: +386 34266249
Telefaks: +386 34266380
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 29 954.34 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 29 954.34 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Delež: 20 %
Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

prevzem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 4
Naslov:

4. sklop: primorsko območje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
12/07/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: EKOREL, ekološke storitve, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 2229447000
Poštni naslov: Laze 18A
Kraj: Kranj
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija
E-naslov: komerciala@ekol.si
Telefon: +386 42519922
Telefaks: +386 42519925
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 66 484.02 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 66 484.02 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Delež: 10 %
Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

izvajal bo prevzem in predelavo

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 5
Naslov:

5. sklop: dolenjsko območje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
12/07/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 5
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: VOC Komunala, ravnanje z odpadnimi vodami d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 6507794000
Poštni naslov: Lava 42
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
E-naslov: info@voc-komunala.si
Telefon: +386 34266249
Telefaks: +386 34266380
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 18 264.84 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 18 264.84 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Delež: 20 %
Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

prevzem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Poštni naslov: Vojkova cesta 55
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/08/2021