Lieferungen - 427459-2022

05/08/2022    S150

Danmark-København: Mikroskoper

2022/S 150-427459

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Beskæftigelsesministeriet
CVR-nummer: 10172748
Postadresse: Holmens Kanal 20
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1060
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Jensby
E-mail: aje@bm.dk
Telefon: +45 23285054
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://bm.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/308612
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Acquisition of an Electron Microscope

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38510000 Mikroskoper
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

The National Research Center for the Working Environment (NRCWE) plans to acquire an analytical scanning electron microscope (SEM) for analysis of inorganic and organic materials, powders, aerosol and dust particles, and particles in biological matrices.

For additional information, please refer to the procurement documents.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38511000 Elektronmikroskoper
38511100 Elektronrastermikroskoper
38511200 Transmissionselektronmikroskop
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

The National Research Center for the Working Environment (NRCWE) plans to acquire an analytical scanning electron microscope (SEM) for analysis of inorganic and organic materials, powders, aerosol and dust particles, and particles in biological matrices.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Performance and Quality / Vægtning: 80
Kvalitetskriterium - Navn: Option / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 10
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

The option to additionally purchase 1) a STEM detector, 2) a STEM holder, 3) a Sputter Coater, and 4) Service contract.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

For additional information, please refer to the procurement documents.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 005-006227
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Acquisition of an Electron Microscope

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/07/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 5
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: FEI Europe B.V.
CVR-nummer: NL805698656b01
Postadresse: Achtseweg Noord 5
By: Eindhoven
NUTS-kode: NL41 Noord-Brabant
Postnummer: 5651
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

For additional information, please refer to the procurement documents.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

A complaint against the award of a contract must be submitted 45 calendar days after the contracting authority has published a notice in the Official Journal of the European Union stating that the contracting authority has awarded / entered into a contract, cf. the Danish Act on the Complaints Board for Public Procurement §7, 2, No. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/08/2022