Lieferungen - 427485-2022

05/08/2022    S150

Česko-Praha: Zdravotnické přístroje

2022/S 150-427485

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Na Františku
Národní identifikační číslo: 00879444
Poštovní adresa: Na Františku 847/8
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Marie Sigmundová
E-mail: Marie.Sigmundova@nnfp.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.nnfp.cz
Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/#/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000478
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

REACT-EU etapa II - Modernizace a rozšíření vybavení operačních sálů

II.1.2)Hlavní kód CPV
33100000 Zdravotnické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu zdravotnických přístrojů:

mycí a dezinfekční automat vč. příslušenství,

2 ks parního sterilizátoru 60 l,

parní sterilizátor 600 l,

2 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství - chirurgie,

1 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství - ortopedie a traumatologie,

4 ks Systému pro ohřev pacienta,

a to včetně provedení zaškolení personálu příslušného oddělení zadavatele a poskytování záručního a pozáručního servisu, je-li dle zadávací dokumentace požadován.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 8 561 028.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 4: Dodávka 2 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství - chirurgie

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33192230 Operační stoly
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

sídlo zadavatele na adrese Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, Praha 1, 110 00

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství pro Oddělení chirurgických operačních sálů včetně provedení zaškolení a poskytování záručního servisu po dobu min. 2 let a poskytování pozáručního servisu po skončení záruky po dobu předpokládané životnosti přístroje 10 let.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016343

II.2.14)Další informace

projekt realizován z výzvy č. 98 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby, prioritní osa 6, specifický cíl 6.1 - REACT-EU.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 5: Dodávka 1 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství - ortopedie a traumatologie

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33192230 Operační stoly
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

sídlo zadavatele na adrese Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, Praha 1, 110 00

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství pro Oddělení ortopedických operačních sálů včetně provedení zaškolení a poskytování záručního servisu po dobu min. 2 let a poskytování pozáručního servisu po skončení záruky po dobu předpokládané životnosti přístroje 10 let.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016343

II.2.14)Další informace

projekt realizován z výzvy č. 98 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby, prioritní osa 6, specifický cíl 6.1 - REACT-EU.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 6: Dodávka 4 ks Systému pro ohřev pacienta

Část č.: 6
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33100000 Zdravotnické přístroje
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

sídlo zadavatele na adrese Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, Praha 1, 110 00

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka, instalace a uvedení do provozu 4 ks Systému pro ohřev pacienta pro Multioborový JIP a Anesteziologicko-resuscitační oddělení, včetně veškerého příslušenství, ke snížení rizika vzniku hypotermie na operačních sálech, provedení zaškolení personálu a poskytování záručního servisu po dobu min. 2 let.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016343

II.2.14)Další informace

projekt realizován z výzvy č. 98 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby, prioritní osa 6, specifický cíl 6.1 - REACT-EU.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 075-199562
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 4
Název:

Část 4: Dodávka 2 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství - chirurgie

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
01/08/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Hypokramed s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49616528
Poštovní adresa: Čistovická 95/13
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 16300
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 9 012 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 3 775 028.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 5
Název:

Část 5: Dodávka 1 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství - ortopedie a traumatologie

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
01/08/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Getinge Czech Republic, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03053601
Poštovní adresa: Na strži 1702/65
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 14000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 4 506 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 4 350 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 6
Název:

Část 6: Dodávka 4 ks Systému pro ohřev pacienta

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
01/08/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Ing. Aleš Závorka
Národní identifikační číslo: 41147341
Poštovní adresa: náměstí Interbrigády 640/8
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 16000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 560 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 436 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Cena sjednaná v kupní smlouvě na část 4: 3.775.028,- Kč bez DPH, jednotkové ceny sjednané v servisní smlouvě na část 4: 4.500,- Kč bez DPH/paušální roční cena, 400,- Kč bez DPH/1 servisní výjezd, 2.390,- Kč bez DPH/1 hodina servisní práce.

Cena sjednaná v kupní smlouvě na část 5: 4.350.000,- Kč bez DPH, jednotkové ceny sjednané v servisní smlouvě: 33.391,- Kč bez DPH/paušální roční cena, 540,- Kč bez DPH/1 servisní výjezd, 1.820,- Kč bez DPH/1 hodina servisní práce.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/08/2022