TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 427522-2019

Submission deadline has been amended by:  543411-2019
12/09/2019    S176

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse vedrørende modellering af EU-økonomien som et økosystem af kontrakter (metodologiundersøgelse)

2019/S 176-427522

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Postadresse: Office MO59 04/21
By: Brussels
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5373
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Undersøgelse vedrørende modellering af EU-økonomien som et økosystem af kontrakter (metodologiundersøgelse)

Sagsnr.: JUST/2019/RCON/PR/JU03/0077
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79300000 Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med undersøgelsen er at præsentere nogle innovative metoder til modellering af et økosystem-lignende netværk af kontrakter. Den fremtidige kontrahent skal udføre teoretisk og empirisk forskning, der vil hjælpe Europa-Kommissionen med at måle gennemslagskraften af politikker på retsområdet og på området for forbrugeranliggender, med fokus på digitale former for kontrahering.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79311400 Økonomisk undersøgelse
79330000 Statistiske tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaverne omfattet af denne kontrakt inkluderer:

— skrivebordsundersøgelse

— datasøgning, datavaretagelse og dataanalyse

— udarbejdelse af en rapport.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Program for rettigheder, ligestilling og medborgerskab

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/12/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1000 Brussels, BELGIEN.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

For britiske tilbudsgivere:

Vær opmærksom på, at efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU vil reglerne om adgang til EU's udbudsprocedurer for økonomiske aktører, der er etableret i tredjelande, gælde for ansøgere eller tilbudsgivere fra Det Forenede Kongerige, alt afhængigt af resultatet af forhandlingerne. Hvis en sådan adgang ikke muliggøres af de gældende retlige bestemmelser, kan ansøgere eller tilbudsgivere fra Det Forenede Kongerige blive udelukket fra udbudsproceduren.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2019