Tjenesteydelser - 427523-2019

12/09/2019    S176

Belgien-Bruxelles: Rammetjenesteydelseskontrakt angående vedligeholdelse, support, udvikling samt supperende relaterede tjenester i forbindelse med et webbaseret virtuelt coachingværktøj (VCT, Virtual Coaching Tool)

2019/S 176-427523

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet, Directorate-General for Logistics and Interpretation for Conferences
Postadresse: Rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: LINC.PROCUREMENT@EP.EUROPA.EU
E-mail: LINC.PROCUREMENT@EP.EUROPA.EU
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5134
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5134
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammetjenesteydelseskontrakt angående vedligeholdelse, support, udvikling samt supperende relaterede tjenester i forbindelse med et webbaseret virtuelt coachingværktøj (VCT, Virtual Coaching Tool)

Sagsnr.: EP/LINC/2019/FWC/ELU/VCT/01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-Parlamentet planlægger at tildele en offentlig rammetjenesteydelseskontrakt angående vedligeholdelse, support, udvikling samt supperende relaterede tjenester i forbindelse med et webbaseret virtuelt coachingværktøj (VCT, Virtual Coaching Tool). Værktøjet er en e-læringsplatform til levering af personlig fjernundervisning i tolkning, baseret på lyd- og videooptagelser af foredrag.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72420000 Internetudviklingstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at sikre en udviklende vedligeholdelse, helpdesk, teknisk support, udvikling og supplerende relaterede tjenester forbundet med det virtuelle coachingværktøj, som er en e-læringsplatform for levering af personlig coaching i tolkning.

VCT støtter GD LINC's indsats for at levere tolkning af høj kvalitet i et flersproget miljø ved at arrangere tolkningscoaching for hovedsageligt 3 kategorier af potentielle modtagere:

(a) studerende med speciale i tolkningsstudier, hvis sprogprofil er af særlig interesse for Europa-Parlamentets behov.

(b) Ansøgere til en akkrediteringstest, hvis sprogprofil er af særlig interesse for Europa-Parlamentets behov.

(c) Akkrediterede konferencetolke eller fastansatte tolke, der forbereder sig til en supplerende sprogtest.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens samlede varighed vil være højst 4 år. Udførelse af kontrakten begynder først, når rammeaftalen er underskrevet. Enhver forlængelse skal ske i overensstemmelse med vilkårene fastsat i kontrakten.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens samlede værdi for den maksimale 48-måneders løbetid vil være mellem 600 000 EUR og 800 000 EUR.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/11/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Parlamentet, Directorate-General for Logistics and Interpretation for Conferences, (Building WIM 02Z750), Rue Belliard 80, 1047 Brussels — BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Internetadresse: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Internetadresse: www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Europa-Parlamentet — Directorate-General for Logistics and Interpretation for Conferences
Postadresse: Rue Wiertz 60
By: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: LINC.PROCUREMENT@EUROPARL.EUROPA.EU
Internetadresse: www.europarl.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2019