Urakat - 427533-2019

12/09/2019    S176    - - Urakat - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Helsinki: Rakennustyöt

2019/S 176-427533

Ennakkotietoilmoitus

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
HUS-Kiinteistöt Oy
0821653-5
PL 301, HUS
Helsinki
00029
Suomi
Yhteyshenkilö: Hanna Terho
Puhelin: +358 504405910
Sähköpostiosoite: hanna.terho@hus.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.hus-kiinteistot.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: http://public.sokopro.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Naistenklinikka osastotilojen rakentaminen C-osa 3. ja 4. krs

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

C-osan 3.–4. kerroksen osastotilojen rakentamisen peruskorjaushanke käsittää Naistenklinikan Haartmaninkadun puoleisen siiven 2 kerroksen muuttamisen laboratorio- ja toimistotiloista potilasosastoiksi. Hankkeeseen liittyy myös nykyisen C-osan eteläpäädyn portaan purkaminen 1.–3. krs välillä ja siitä aiheutuvat ikkuna- ja ovimuutokset sisäpihan julkisivussa, lisäksi parannetaan peruskorjausalueen ilmanvaihtoa ja poistetaan/uusitaan sisäilmaa heikentävät rakenteet. Ulkoikkunat uusitaan puurakenteisiksi MSE-ikkunoiksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Naistenklinikka Haartmanninkatu 2, Helsinki,

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankkeen 3.–4. krs kokonaispinta-ala on n. 2 124 brm2 kokonaistilavuus n. 7 894 brm3.

Rakennuspaikka Haartmaninkatu 2, Helsinki.

Alustava kustannusarvio n. 5 900 000 EUR.

Tämä hankinta koskee urakoita: rakennus (pää), putki, ilmanvaihto, sähkö, rakennusautomaatio ja sprinkleri. Toteutusmuotona jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja -toteuttajana. Hankkeeseen sisältyy erillishankintana mm. KSL-laitteet ja muita erillishankintoja asiakirjojen mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
18/10/2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset tullaan esittämään hankintaa koskevissa asiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.5)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
21/10/2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/09/2019