Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 427573-2022

05/08/2022    S150

Suomi-Helsinki: Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja)

2022/S 150-427573

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2229500-6
Postiosoite: PL 30
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00271
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Eero Hujanen
Sähköpostiosoite: eero.hujanen@thl.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.thl.fi/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kapillaarisekvensointilaite

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja) - LA21
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on yksi suuren kapasiteetin Kapillaarisekvensointilaite. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Kilpailutus koskee kertahankintaa.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 358 571.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
38434000 Analysaattorit
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on kapillaarisekvensointikapasiteetin paikallinen turvaaminen uudella laitteella. Sanger-sekvensointilaitetta tarvitaan, jotta THL pystyy suorittamaan Tartuntatautilain määrittämät sille asetetut tehtävät tartuntatautien seurannassa ja diagnostiikan kehittämisessä. Laitteen kapasiteetin ja siltä vaadittavien ominaisuuksien pitää vastata suuria sekvensointitarpeita esim. pandemiatilanteissa.

THL tekee laitteen hankinnan. Laite hankitaan Euroopan tautikeskus ECDC:n ja Euroopan komission HERA-rahoitusinstrumentin kautta saadulla rahoituksella, joka on myönnetty THL:lle infektiotautien varautumisen ja seurannan edistämiseen Suomessa.

Laite sijoitetaan Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituuttiin (FIMM), joka vastaa laitteen ylläpidosta, huollosta ja korjauksista.

Laitetta tullaan käyttämään Sanger-sekvensointiin ja fragmenttianalyysiin.

Laitteen vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to respond to the Covid-19 pandemic in the European Union and European Economic Area.

II.2.14)Lisätiedot

Hankintaa ei ole jaettu eri osa-alueisiin, sillä hankinta koostuu yhdestä laitteesta.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2022/S 096-264549
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Kapillaarisekvensointilaite

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
07/07/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Thermo Fisher Scientific Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI09215470
Postiosoite: Ratastie 2
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 01620
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 358 571.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 358 571.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/08/2022