Tjenesteydelser - 427587-2020

11/09/2020    S177

Danmark-Haslev: Coaching

2020/S 177-427587

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 172-415014)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Kommune
CVR-nummer: 29188475
Postadresse: Fredriksgade 9
By: Haslev
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: Steen Jensen
E-mail: sj@bubobubo.dk
Telefon: +45 36964344
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.faxekommune.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentlig EU Udbud på stresscoaching i Faxe Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79998000 Coaching
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Faxe Kommune udbyder indkøb af stresscoaching til visiterede borgere i Kommune.

I Faxe Kommune er det vores opgave at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå og servicere samt støtte borgere, der af forskellige årsager er ledige eller sygemeldte har behov for hjælp til at få arbejde og blive selvforsørgende. Indsatsen overfor de ledige borgere har til formål at bringe den enkelte borger tilbage eller tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, med udgangspunkt i den enkelte borgers situation.

Dette skal ske gennem en professionel og målrettet indsats, som sikrer at alle borgere kommer hurtigst muligt tilbage og fastholdes på arbejdsmarkedet eller i ordinær uddannelse. Dette EU-udbud vedrører levering af stress – og ressourcecoaching efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 172-415014

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.5)
I stedet for:

Value excluding VAT: 2 mio. DKK.

Læses:

Value excluding VAT: 8 mio. DKK.

Afsnit nummer: II.2.6)
I stedet for:

Value excluding VAT: 2 mio. DKK.

Læses:

Value excluding VAT: 8 mio. DKK.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: