Byggentreprenader - 427622-2019

12/09/2019    S176    - - Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Värnamo: Utrustning för industrikök

2019/S 176-427622

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Värnamo kommun
212000-0555
Kyrktorget 1
Värnamo
331 83
Sverige
Kontaktperson: Mattias Peterson
Telefon: +46 764955547
E-post: mattias.d.peterson@varnamo.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.varnamo.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/varnamo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=42027
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/varnamo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=42027
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Service och produkter av Textilvård, spol- diskdesinfektorsutrustning-, Kyl och Storköksutrustning

Referensnummer: UHN.2019.13
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39314000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Värnamo kommun kommer att göra en upphandling avseende inköp, service, reparationer och installation av kylutrustning, spol- och diskdesinfektorsutrustning, storköksutrustning och textilvårdsutrustning. Avrop kommer att göras upp till 300 000 SEK för kyl och storköksutrustning samt 150 000 SEK för spol- och diskdesinfektorsutrustning och textilvårdsutrustning. Vid avrop över dessa summor kommer vi att konkurrensutsätta dessa produktområden på nytt.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Textilvårdsutrustning

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39314000
50000000
50880000
50400000
79993000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Värnamo kommun kommer att göra en upphandling avseende inköp, service, reparationer och installation av kylutrustning, spol- och diskdesinfektorsutrustning, storköksutrustning och textilvårdsutrustning. Avrop kommer att göras upp till 300 000 SEK för kyl och storköksutrustning samt 150 000 SEK för spol- och diskdesinfektorsutrustning och textilvårdsutrustning. Vid avrop över dessa summor kommer vi att konkurrensutsätta dessa produktområden på nytt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Spol- och diskdesinfektorsutrustning

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39314000
50000000
50880000
50400000
79993000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Värnamo kommun kommer att göra en upphandling avseende inköp, service, reparationer och installation av kylutrustning, spol- och diskdesinfektorsutrustning, storköksutrustning och textilvårdsutrustning. Avrop kommer att göras upp till 300 000 SEK för kyl och storköksutrustning samt 150 000 SEK för spol- och diskdesinfektorsutrustning och textilvårdsutrustning. Vid avrop över dessa summor kommer vi att konkurrensutsätta dessa produktområden på nytt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kylutrustning

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39314000
50000000
50880000
50400000
79993000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Värnamo kommun kommer att göra en upphandling avseende inköp, service, reparationer och installation av kylutrustning, spol- och diskdesinfektorsutrustning, storköksutrustning och textilvårdsutrustning. Avrop kommer att göras upp till 300 000 SEK för kyl och storköksutrustning samt 150 000 SEK för spol- och diskdesinfektorsutrustning och textilvårdsutrustning. Vid avrop över dessa summor kommer vi att konkurrensutsätta dessa produktområden på nytt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Storköksutrustning

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39314000
50000000
50880000
50400000
79993000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Värnamo kommun kommer att göra en upphandling avseende inköp, service, reparationer och installation av kylutrustning, spol- och diskdesinfektorsutrustning, storköksutrustning och textilvårdsutrustning. Avrop kommer att göras upp till 300 000 SEK för kyl och storköksutrustning samt 150 000 SEK för spol- och diskdesinfektorsutrustning och textilvårdsutrustning. Vid avrop över dessa summor kommer vi att konkurrensutsätta dessa produktområden på nytt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 174-423165
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/10/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/01/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/10/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Jönköping
Jönköping
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/09/2019