Lieferungen - 427642-2022

05/08/2022    S150

România-București: Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe

2022/S 150-427642

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
Număr naţional de înregistrare: 4364594
Adresă: Strada: Vulcănescu Mircea, nr. 88
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010825
Țară: România
Persoană de contact: DUICA MIREL
E-mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telefon: +40 213193072
Fax: +40 213193072
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.suumc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Materiale necesare întreținerii instalațiilor sanitare, termice și de canalizare

Număr de referinţă: 43645942021120
II.1.2)Cod CPV principal
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru furnizare Materiale necesare întreținerii instalațiilor sanitare, termice și de canalizare, conform caietului de sarcini si a sectiunii II.2- LISTA LOTURI Aut.contr. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 10 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor). NOTA: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.1 din Fisa de date. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 1 325 338.50 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 342 320.50 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø32/90

Lot nr.: 53
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø32/67 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 67,50 lei ; valoare maxima acord cadru 675,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 67.50 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 67.50 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PP Ø50-100cm

Lot nr.: 296
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163100 Ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PP Ø50-100cm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 500,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Capac WC

Lot nr.: 33
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44411720 Capace pentru closete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Capac WC - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 300 buc/cant. min. acord cadru 500 buc/cant. max. acord cadru 1.000 buc

Valoare minima acord cadru - 27.500,00 lei ; valoare maxima acord cadru 55.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 16.500,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 16.500,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aerisitor manual 3/8 "

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aerisitor manual 3/8 " - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 275,00 lei ; valoare maxima acord cadru 550,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 165,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 165,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brăţară plastic pentru PPR Ø 40

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163210 Coliere de strângere pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brăţară plastic pentru PPR Ø 40 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 200 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 30,00 lei ; valoare maxima acord cadru 300,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 120,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 120,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brăţară plastic pentru PPR Ø 50

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163210 Coliere de strângere pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brăţară plastic pentru PPR Ø 50 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 200 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 7,50 lei ; valoare maxima acord cadru 375,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 150,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 150,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brăţară plastic pentru PPR Ø 32

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163210 Coliere de strângere pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brăţară plastic pentru PPR Ø 32 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 300 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 1.000 buc

Valoare minima acord cadru - 50,00 lei ; valoare maxima acord cadru 500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 150,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 150,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cartuș baterie Ø32

Lot nr.: 35
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cartuș baterie Ø32 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 55,00 lei ; valoare maxima acord cadru 550,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 275,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 275,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cartuș baterie Ø40

Lot nr.: 36
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cartuș baterie Ø40 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 60,00 lei ; valoare maxima acord cadru 600,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 300,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 300,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cânepă fuior

Lot nr.: 37
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
19722000 Fir cu rezistenţă mare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cânepă fuior - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 600,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 600,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 600,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Calorifer oțel 22 x 600 x 800mm

Lot nr.: 30
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44621100 Radiatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Calorifer oțel 22 x 600 x 800mm - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 12.750,00 lei ; valoare maxima acord cadru 51.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 7.650,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 7.650,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Adaptor fontă -PP Ø75-75

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44411000 Articole sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Adaptor fontă -PP Ø75-75 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

Valoare minima acord cadru - 170,00 lei ; valoare maxima acord cadru 850,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 170,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 850,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cabină duş cu cădiță 90 x 90cm

Lot nr.: 27
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44411400 Căzi de duş
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cabină duş cu cădiță 90 x 90cm - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

Valoare minima acord cadru - 6.000,00 lei ; valoare maxima acord cadru 30.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 6.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Izolaţie ţeavă PPR Ø50

Lot nr.: 110
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44411300 Lavoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Izolaţie ţeavă PPR Ø50 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -275,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.100,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 550,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 550,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot mixt PPR Ø20 - 1/2 FE

Lot nr.: 82
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot mixt PPR Ø20 - 1/2 FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 425,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.550,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 425,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 425,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ramificatie PP Ø110/110/67

Lot nr.: 197
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ramificatie PP Ø110/110/67 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru -470,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.410,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 282,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 282,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Port sapuniera

Lot nr.: 168
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44410000 Articole pentru baie şi bucătărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Port sapuniera - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru -1.775,00 lei ; valoare maxima acord cadru 10.650,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.775,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.775,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ramificație PP Ø32/32/45

Lot nr.: 188
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ramificație PP Ø32/32/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru - 90,00 lei ; valoare maxima acord cadru 270,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 90,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 90,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dop PPR Ø25

Lot nr.: 90
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dop PPR Ø25 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 180,00 lei ; valoare maxima acord cadru 900,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 180,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 180,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brăţară plastic pentru PPR Ø 20

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163210 Coliere de strângere pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brăţară plastic pentru PPR Ø 20 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 300 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 1.000 buc

Valoare minima acord cadru - 40,00 lei ; valoare maxima acord cadru 400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 120,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 120,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Baterie lavoar cu pipă medie

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31440000 Baterii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Baterie lavoar cu pipă medie - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 500 buc/cant. min. acord cadru 500 buc/cant. max. acord cadru 1.000 buc

Valoare minima acord cadru - 32.500,00 lei ; valoare maxima acord cadru 65.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 32.500,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 32.500,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Adaptor fontă -PP Ø110-110

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44411000 Articole sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Adaptor fontă -PP Ø110-110 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

Valoare minima acord cadru - 230,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.150,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 230,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 230,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aerisitor automat 1/2"

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aerisitor automat 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 2.500,00 lei ; valoare maxima acord cadru 12.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.500,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.500,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Vas WC CIL

Lot nr.: 316
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44411740 Cuve pentru closete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Vas WC CIL - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 7.750,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Baterie lavoar cu pipă lungă

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31440000 Baterii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Baterie lavoar cu pipă lungă - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 300 buc/cant. min. acord cadru 500 buc/cant. max. acord cadru 1.000 buc

Valoare minima acord cadru - 37.500,00 lei ; valoare maxima acord cadru 75.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 22.500,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 22.500,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brăţări metalice cu diblu Ø110

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163210 Coliere de strângere pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brăţări metalice cu diblu Ø110 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 500,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere 1"1/2"

Lot nr.: 241
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere 1"1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 1.158,00 lei ; valoare maxima acord cadru 7.720,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.930,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.930,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere gaze 1/2"

Lot nr.: 251
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere gaze 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 202,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.020,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 202,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 202,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PPR Ø63/45

Lot nr.: 78
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PPR Ø63/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 650,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.250,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 325,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 325,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dop PPR Ø20

Lot nr.: 89
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dop PPR Ø20- cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 120,00 lei ; valoare maxima acord cadru 600,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 120,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 120,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Silicon sanitar

Lot nr.: 261
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44831100 Masticuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Silicon sanitar - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 400 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 800 buc

Valoare minima acord cadru - 2.920,00 lei ; valoare maxima acord cadru 11.680,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 5.840,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 5.840,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PPR Ø75/45

Lot nr.: 80
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PPR Ø75/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 800,00 lei ; valoare maxima acord cadru 4.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 400,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 400,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Holandez PPR Ø63 cu FE

Lot nr.: 104
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531000 Dispozitive de fixare cu filet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Holandez PPR Ø63 cu FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.30 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -3.725,00 lei ; valoare maxima acord cadru 14.900,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.235,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.235,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă rapidă pentru metal 3/8"

Lot nr.: 129
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă rapidă pentru metal 3/8" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.10 buc/cant. min. acord cadru 5 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

Valoare minima acord cadru -150,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 300,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 300,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă rapidă pentru metal 3/4"

Lot nr.: 131
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă rapidă pentru metal 3/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 20 buc/cant. min. acord cadru 40 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru -1.600,00 lei ; valoare maxima acord cadru 4.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 800,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 800,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă îmbinare PPR Ø25

Lot nr.: 122
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă îmbinare PPR Ø25 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -22,50 lei ; valoare maxima acord cadru 90,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 22,50 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 22,50 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufa rapida pentru metal 4"

Lot nr.: 140
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufa rapida pentru metal 4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 40 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru -21.200,00 lei ; valoare maxima acord cadru 53.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 5.300,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 5.300,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufa rapida pentru metal 2 1/4"

Lot nr.: 137
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă rapidă pentru metal 2 1/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 40 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru -10.000,00 lei ; valoare maxima acord cadru 25.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.500,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.500,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brăţări metalice cu diblu Ø75

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163210 Coliere de strângere pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brăţări metalice cu diblu Ø75 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 425,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 550,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 850,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brăţăra metalica cu diblu Ø20

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163210 Coliere de strângere pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brăţăra metalica cu diblu Ø20 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 175,00 lei ; valoare maxima acord cadru 700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 350,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 350,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Adaptor fontă -PP Ø50-50

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44411000 Articole sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Adaptor fontă -PP Ø50-50 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

Valoare minima acord cadru - 155,00 lei ; valoare maxima acord cadru 775,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 155,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 155,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PPR Ø32/45

Lot nr.: 72
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PPR Ø32/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1000 buc

Valoare minima acord cadru - 300,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 150,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 150,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PPR Ø40/45

Lot nr.: 74
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PPR Ø40/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1000 buc

Valoare minima acord cadru - 500,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 250,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 250,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PPR Ø40/90

Lot nr.: 75
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PPR Ø40/90 - ant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1000 buc

Valoare minima acord cadru - 560,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.800,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 280,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 280,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Etajera ceramica

Lot nr.: 92
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44410000 Articole pentru baie şi bucătărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Etajera ceramica - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 5.500,00 lei ; valoare maxima acord cadru 27.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 5.500,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 5.500,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sifon evacuare cu ventil 1 1/2"

Lot nr.: 257
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44400000 Diverse produse fabricate şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sifon evacuare cu ventil 1 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1.000 buc

Valoare minima acord cadru - 2.480,00 lei ; valoare maxima acord cadru 12.400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.240,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.240,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Console calorifer aluminiu

Lot nr.: 38
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44134000 Coturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Console calorifer aluminiu - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 425,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.550,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 850,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 850,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PPR Ø50/45

Lot nr.: 76
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PPR Ø50/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 450,00 lei ; valoare maxima acord cadru 225,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 225,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 225,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot metal 1/2" nr 1

Lot nr.: 39
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44134000 Coturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot metal 1/2" nr 1 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 125,00 lei ; valoare maxima acord cadru 750,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 125,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 125,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu redus 1" - 3/4"

Lot nr.: 147
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu redus 1" - 3/4" -cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 80,00 lei ; valoare maxima acord cadru 400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 120,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 120,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufa rapida pentru metal 3"

Lot nr.: 138
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă rapidă pentru metal 3" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 40 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru -14.000,00 lei ; valoare maxima acord cadru 35.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 3.500,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 3.500,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord flexibil 1/2 - 3/8"

Lot nr.: 173
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163200 Racorduri de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord flexibil 1/2 - 3/8" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -275,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.100,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 275,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 275,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu redus 3" - 2 1/2"

Lot nr.: 152
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu redus 3" - 2 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 850,00 lei ; valoare maxima acord cadru 4.250,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 425,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 425,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ramificație PP Ø40/40/45

Lot nr.: 190
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ramificație PP Ø40/40/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru - 100,00 lei ; valoare maxima acord cadru 300,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 100,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 100,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord PPR Ø32 - 1 FE

Lot nr.: 178
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord PPR Ø32 - 1FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 400 buc

Valoare minima acord cadru -180,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.600,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 900,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 900,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord PPR Ø50 -1 1/2 FI

Lot nr.: 183
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord PPR Ø50-1 1/2 FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 400 buc

Valoare minima acord cadru - 560,00 lei ; valoare maxima acord cadru 11.200,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.800,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.800,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu PPR egal Ø40

Lot nr.: 279
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu PPR egal Ø40 - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 60,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dop zincat 3/4"

Lot nr.: 87
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dop zincat 3/4"- cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru - 25,00 lei ; valoare maxima acord cadru 375,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 125,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 125,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø32/45

Lot nr.: 51
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø32/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 64,00 lei ; valoare maxima acord cadru 640,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 64,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 64,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ștuț metalic filetat la un capăt 3"

Lot nr.: 271
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ștuț metalic filetat la un capăt 3" - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 225,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu redus 3/4" - 1/2"

Lot nr.: 146
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu redus 3/4" - 1/2" -cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru -150,00 lei ; valoare maxima acord cadru 900,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 150,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 150,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă rapida pentru metal 11/4"

Lot nr.: 134
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă rapidă pentru metal 1 1/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 40 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru -2.600,00 lei ; valoare maxima acord cadru 6.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 650,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 650,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Port hartie

Lot nr.: 166
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44410000 Articole pentru baie şi bucătărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Port hartie - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 1.500,00 lei ; valoare maxima acord cadru 9.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.500,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.500,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere 3/4 FI

Lot nr.: 238
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere 3/4 FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 500 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1.000 buc

Valoare minima acord cadru - 2.744,00 lei ; valoare maxima acord cadru 13.720,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 6.860,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6.860,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PPR Ø32/90

Lot nr.: 73
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PPR Ø32/90 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1000 buc

Valoare minima acord cadru - 360,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.800,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 180,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 180,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă dubla PP Ø75

Lot nr.: 119
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă dublă PP Ø 75 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru -225,00 lei ; valoare maxima acord cadru 450,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 135,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 135,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Holandez PPR Ø50 cu FI

Lot nr.: 103
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531000 Dispozitive de fixare cu filet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Holandez PPR Ø50 cu FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.50 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru -4.200,00 lei ; valoare maxima acord cadru 21.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.100,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.100,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord PPR Ø75-21/2 FE

Lot nr.: 186
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord PPR Ø75-21/2 FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 40 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 589,00 lei ; valoare maxima acord cadru 5.890,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.356,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.356,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufa rapida pentru metal 3 1/2"

Lot nr.: 139
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă rapidă pentru metal 3 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 40 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 15.200,00 lei ; valoare maxima acord cadru 38.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 3.800,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 3.800,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufa zincata 1/2"

Lot nr.: 141
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă zincata 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru -100,00 lei ; valoare maxima acord cadru 600,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 100,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 100,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Redus PPR Ø40/32

Lot nr.: 209
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Redus PPR Ø40/32 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 24,00 lei ; valoare maxima acord cadru 120,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 36,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 36,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă rapidă pentru metal 1/2"

Lot nr.: 130
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufa rapida pentru metal 1/2"- cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.20 buc/cant. min. acord cadru 40 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru -1.400,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 700,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 700,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet coltar 3/8-3/8"

Lot nr.: 217
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet coltar 3/8-3/8" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 122,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.220,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 366,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 366,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet coltar 1/2-/8"

Lot nr.: 218
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet coltar 1/2-3/8" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 381,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.540,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 635,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 635,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Port prosop

Lot nr.: 167
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44410000 Articole pentru baie şi bucătărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Port prosop - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 2.100,00 lei ; valoare maxima acord cadru 12.600,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.100,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.100 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere PPR Ø32

Lot nr.: 229
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere PPR Ø32 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 855,00 lei ; valoare maxima acord cadru 5.700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.425,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.425,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot metal 3/4" nr. 1

Lot nr.: 41
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44134000 Coturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot metal 3/4" nr. 1 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 150,00 lei ; valoare maxima acord cadru 900,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 150,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 150,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu zincat 1"

Lot nr.: 285
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu zincat 1" - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 20 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 116,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø40/67

Lot nr.: 55
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø40/67 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 73,00 lei ; valoare maxima acord cadru 730,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 73,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 73,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PP Ø110-100cm

Lot nr.: 300
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163150 Conducte de joasă presiune
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PP Ø110-100cm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.280,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PPR Ø75

Lot nr.: 314
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PPR Ø75 - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 200 ml/cant. min. acord cadru 200 ml/cant. max. acord cadru 1000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 14.800,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ţeavă PPR Ø75 compozit

Lot nr.: 315
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ţeavă PPR Ø75 compozit - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 200 ml/cant. min. acord cadru 200 ml/cant. max. acord cadru 1000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 15.200,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø110/45

Lot nr.: 63
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø110/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 200,00 lei ; valoare maxima acord cadru 800,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 200,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 200,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot metal 1 1/2" nr. 1

Lot nr.: 45
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44134000 Coturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot metal 1 1/2" nr. 1 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 220,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.200,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 330,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 330,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lavoar ceramic

Lot nr.: 113
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44411300 Lavoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lavoar ceramic - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.50 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 400 buc

Valoare minima acord cadru -7.500,00 lei ; valoare maxima acord cadru 30.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 3.750,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 3.750,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă imbinare PPR Ø63

Lot nr.: 126
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă imbinare PPR Ø63 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.30 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru -105,00 lei ; valoare maxima acord cadru 525,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 105,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 105,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere abur 3/4"

Lot nr.: 248
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere abur 3/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 185,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.850,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 185,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 185,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set fixare lavoar

Lot nr.: 254
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531300 Şuruburi cu autofiletare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Set fixare lavoar - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 840,00 lei ; valoare maxima acord cadru 4.200,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 840,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 840,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brăţări metalice cu diblu Ø25

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163210 Coliere de strângere pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brăţări metalice cu diblu Ø25 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 200,00 lei ; valoare maxima acord cadru 800,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 400,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 400,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă imbinare PPR Ø40

Lot nr.: 124
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă imbinare PPR Ø40 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.30 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru -39,00 lei ; valoare maxima acord cadru 195,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 39,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 39,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piesa curatire PP Ø75

Lot nr.: 164
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163200 Racorduri de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piesa curatire PP Ø75 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -170,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 425,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 425,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piesa curatire PP Ø110

Lot nr.: 165
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piesa curatire PP Ø110 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -250,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 625,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 625,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Elemente calorifer aluminiu

Lot nr.: 91
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44621100 Radiatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Elemente calorifer aluminiu - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 4.000,00 lei ; valoare maxima acord cadru 20.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 4.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 4.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Holandez PPR Ø20 cu FE

Lot nr.: 94
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531000 Dispozitive de fixare cu filet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Holandez PPR Ø20 cu FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 800 buc

Valoare minima acord cadru -1.600,00 lei ; valoare maxima acord cadru 6.400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 800,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 800,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ramificatie PP Ø50/50/45

Lot nr.: 192
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ramificatie PP Ø50/50/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru - 120,00 lei ; valoare maxima acord cadru 360,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 120,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 120,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere 1/2" FE

Lot nr.: 237
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere 1/2" FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 500 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1.000 buc

Valoare minima acord cadru - 2.540,00 lei ; valoare maxima acord cadru 12.700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 6.350,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6.350,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere 3/4 FE

Lot nr.: 239
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere 3/4 FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 500 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1.000 buc

Valoare minima acord cadru - 2.800,00 lei ; valoare maxima acord cadru 14.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 7.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 7.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Redus calorifer aluminiu FI dreapta 1"-1/2"

Lot nr.: 198
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Redus calorifer aluminiu FI dreapta 1"-1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 40 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -370,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 740,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 740,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet coltar 1/2-3/4"

Lot nr.: 220
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet coltar 1/2-3/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 200 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1000 buc

Valoare minima acord cadru - 2.840,00 lei ; valoare maxima acord cadru 14.200,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.840,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.840,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet dublu serviciu 3/4"

Lot nr.: 222
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet dublu serviciu 3/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 615,00 lei ; valoare maxima acord cadru 4.100,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.025,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.025,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet calorifer tur 3/8"

Lot nr.: 215
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet calorifer tur 3/8" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru - 240,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.800,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 600,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 600,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ţeavă PPR Ø63 compozit

Lot nr.: 313
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ţeavă PPR Ø63 compozit - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 200 ml/cant. min. acord cadru 200 ml/cant. max. acord cadru 1000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 9.600,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PP Ø75-100cm

Lot nr.: 298
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163150 Conducte de joasă presiune
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PP Ø75-100cm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 750,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PPR Ø20 cu inserție

Lot nr.: 303
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PPR Ø20 cu inserție - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 200 ml/cant. min. acord cadru 200 ml/cant. max. acord cadru 1000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.600,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PPR Ø25 cu inserție

Lot nr.: 305
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PPR Ø25 cu inserție - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 200 ml/cant. min. acord cadru 200 ml/cant. max. acord cadru 1000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PPR Ø32 cu inserție

Lot nr.: 307
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PPR Ø32 cu inserție - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 200 ml/cant. min. acord cadru 200 ml/cant. max. acord cadru 1000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 3.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Surub cu piuliță saibă, plată şi saibă grower de 6X60 mm

Lot nr.: 333
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531510 Bolţuri şi şuruburi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Surub cu piuliță saibă, plată şi saibă grower de 6X60 mm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 4,50 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Surub cu piuliță saibă, plată şi saibă grower de 16X75 mm

Lot nr.: 334
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531510 Bolţuri şi şuruburi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Surub cu piuliță saibă, plată şi saibă grower de 16X75 mm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 13,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot metal 2" nr. 1

Lot nr.: 49
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44134000 Coturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot metal 2" nr. 1 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 160,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.600,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 480,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 480,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă imbinare PPR Ø50

Lot nr.: 125
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă dublă PPR Ø50 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.30 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru -75,00 lei ; valoare maxima acord cadru 375,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 75,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 75,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet simplu serviciu 1/2"

Lot nr.: 224
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet simplu serviciu 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -240,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 600,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 600,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord PPR Ø20-1/2 FE

Lot nr.: 174
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord PPR Ø20-1/2 FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 200 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 800 buc

Valoare minima acord cadru -185,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.960,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 740,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 740,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord PPR Ø20-1/2 FI

Lot nr.: 175
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord PPR Ø20-1/2 FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 200 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 800 buc

Valoare minima acord cadru -175,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.800,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 700,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 700,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord PPR Ø25-3/4 FI

Lot nr.: 176
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord PPR Ø25-3/4 FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 200 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 800 buc

Valoare minima acord cadru -225,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.600,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 900,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 900,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furtun dus cu para

Lot nr.: 93
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44165100 Furtunuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furtun dus cu para - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 200 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 900 buc

Valoare minima acord cadru - 3.600,00 lei ; valoare maxima acord cadru 16.200,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 3.600,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 3.600,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu PPR egal Ø63

Lot nr.: 281
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu PPR egal Ø63 - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 258,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu zincat 3/4"

Lot nr.: 154
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu zincat 3/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 400 buc

Valoare minima acord cadru -46,00 lei ; valoare maxima acord cadru 920,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 115,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 115,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set fixare WC

Lot nr.: 256
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531300 Şuruburi cu autofiletare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Set fixare WC - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 870,00 lei ; valoare maxima acord cadru 4.350,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 870,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 870,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Holandez PPR Ø40 cu FI

Lot nr.: 101
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531000 Dispozitive de fixare cu filet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Holandez PPR Ø40 cu FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru -2.900,00 lei ; valoare maxima acord cadru 14.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.450,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.450,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Redus calorifer aluminiu FI stanga 1"-1/2"

Lot nr.: 199
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Redus calorifer aluminiu FI stanga 1"-1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 40 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -370,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 740,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 740,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu zincat 1"

Lot nr.: 155
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu zincat 1" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 64,00 lei ; valoare maxima acord cadru -1.600,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 160,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 160,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet dublu serviciu 1/2"

Lot nr.: 221
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet dublu serviciu1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 465,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.100,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 775,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 775,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu zincat 3"

Lot nr.: 160
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu zincat 3" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 20 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 600,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 600,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 600,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufa zincata 3/4"

Lot nr.: 142
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă zincata 3/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 125,00 lei ; valoare maxima acord cadru 750,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 125,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 125,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Oglinda

Lot nr.: 161
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44410000 Articole pentru baie şi bucătărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Oglinda - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 2.625,00 lei ; valoare maxima acord cadru 10.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 5.250,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 5.250,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu pexal Ø16

Lot nr.: 144
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu pexal Ø16 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 400 buc

Valoare minima acord cadru -775,00 lei ; valoare maxima acord cadru 6.200,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.550,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.550,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu redus 2" - 1 1/2"

Lot nr.: 150
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu redus 2" - 1 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru -358,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.790,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 179,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 179,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu zincat 2 1/2"

Lot nr.: 159
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu zincat 2 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 20 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru -316,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.580,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 316,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 316,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere 3/8 FE

Lot nr.: 235
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere 3/8 FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 105,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.050,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 315,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 315,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot metal 1/2" nr. 2

Lot nr.: 40
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44134000 Coturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot metal 1/2" nr 2 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 115,00 lei ; valoare maxima acord cadru 690,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 115,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 115,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø40/90

Lot nr.: 56
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø40/90 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 72,50 lei ; valoare maxima acord cadru 725,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 72,50 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 72,50 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot metal 2" nr. 2

Lot nr.: 50
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44134000 Coturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot metal 2" nr. 2 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 155,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.550,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 465,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 465,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot metal 1 1/2" nr. 2

Lot nr.: 46
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44134000 Coturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot metal 1 1/2" nr. 2 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 200,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 300,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 300,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø50/90

Lot nr.: 59
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø50/90 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 82,00 lei ; valoare maxima acord cadru 820,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 82,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 82,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø75/90

Lot nr.: 62
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø75/90 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 190,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.900,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 190,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 190,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PP Ø40-100cm

Lot nr.: 294
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163150 Conducte de joasă presiune
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PP Ø40-100cm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 410,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cuie decorative

Lot nr.: 321
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44192200 Cuie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cuie decorative - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 75,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Redus PP Ø40/32

Lot nr.: 194
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ramificatie PP Ø75/75/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru - 410,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.230,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 246,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 246,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pasta etanseizare

Lot nr.: 162
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39812500 Agenţi de etanşare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pasta etansezare - cant.min. ctr. subs. 1 kg., cant max ctr. subs. 10 kg/cant. min. acord cadru 4 kg/cant. max. acord cadru 40 kg

Valoare minima acord cadru - 50,00 lei ; valoare maxima acord cadru 500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 125,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 125,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere 2"

Lot nr.: 243
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531300 Şuruburi cu autofiletare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere 2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 2.358,00 lei ; valoare maxima acord cadru 15.720,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 3.930,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 3.930,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Holandez PPR Ø25 cu FI

Lot nr.: 97
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531000 Dispozitive de fixare cu filet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Holandez PPR Ø25 cu FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 800 buc

Valoare minima acord cadru -1.800,00 lei ; valoare maxima acord cadru 7.200,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 900,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 900,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Holandez PPR Ø32 cu FE

Lot nr.: 98
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531000 Dispozitive de fixare cu filet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Holandez PPR Ø32 cu FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 800 buc

Valoare minima acord cadru -3.800,00 lei ; valoare maxima acord cadru 15.200,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.900,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.900,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Holandez PPR Ø32 cu FI

Lot nr.: 99
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531000 Dispozitive de fixare cu filet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Holandez PPR Ø32 cu FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 800 buc

Valoare minima acord cadru -3.800,00 lei ; valoare maxima acord cadru 15.200,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.900,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.900,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PPR Ø20/45

Lot nr.: 68
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PPR Ø20/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1000 buc

Valoare minima acord cadru - 130,00 lei ; valoare maxima acord cadru 650,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 130,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 65,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu zincat 2"

Lot nr.: 158
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu zincat 2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 20 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 216,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.080,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 216,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 216,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Spalator inox cu 2 cuve

Lot nr.: 264
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44411300 Lavoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Spalator inox cu 2 cuve - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

Valoare minima acord cadru - 2.305,00 lei ; valoare maxima acord cadru 11.525,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.305,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.305,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Holandez PPR Ø63 cu FI

Lot nr.: 105
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531000 Dispozitive de fixare cu filet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Holandez PPR Ø63 cu FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.30 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -3.675,00 lei ; valoare maxima acord cadru 14.700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.205,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.205,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet termostat

Lot nr.: 226
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet termostat - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 400 buc

Valoare minima acord cadru -3.750,00 lei ; valoare maxima acord cadru 30.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 7.500,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 7.500,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere PPR Ø20

Lot nr.: 227
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere PPR Ø20 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 360,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 600,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 600,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot metal 3/4" nr. 2

Lot nr.: 42
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44134000 Coturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot metal 3/4" nr. 2 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 140,00 lei ; valoare maxima acord cadru 840,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 140,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 140,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø50/67

Lot nr.: 58
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø50/67 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 82,00 lei ; valoare maxima acord cadru 820,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 82,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 82,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot pexal PP Ø16

Lot nr.: 66
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot pexal PP Ø16 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 1.250,00 lei ; valoare maxima acord cadru 6.250,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.250,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.250,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot metal 1" nr. 1

Lot nr.: 43
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44134000 Coturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot metal 1" nr. 1 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 275,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.650,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 275,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 275,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu PPR egal Ø20

Lot nr.: 276
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu PPR egal Ø20 - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 27,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu PPR egal Ø25

Lot nr.: 277
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu PPR egal Ø25 - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 31,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lac incolor

Lot nr.: 328
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44820000 Lacuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lac incolor - cant.min. ctr. subs. 1 kg, cant max ctr. subs. 10 kg/cant. min. acord cadru 30 kg/cant. max. acord cadru 200 kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 97,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă pexal Ø16

Lot nr.: 291
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă pexal Ø16 - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 500 ml/cant. min. acord cadru 200 ml/cant. max. acord cadru 1000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.700,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pânză fierăstrău pendular PAL

Lot nr.: 330
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44511510 Pânze de ferăstraie de mână
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pânză fierăstrău pendular PAL - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 145,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Holandez PPR Ø75 cu FI

Lot nr.: 107
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531000 Dispozitive de fixare cu filet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Holandez PPR Ø75 cu FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -6.875,00 lei ; valoare maxima acord cadru 27.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 4.125,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 4.125,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø40/45

Lot nr.: 54
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø40/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 73,00 lei ; valoare maxima acord cadru 730,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 73,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 73,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă pexal Ø16

Lot nr.: 128
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă pexal Ø16 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.100 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru -750,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.750,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 750,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 750,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Izolaţie ţeavă PPR Ø63

Lot nr.: 111
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44411300 Lavoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Izolaţie ţeavă PPR Ø63 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 625,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.250,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.250,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mastic bituminos

Lot nr.: 115
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44800000 Vopsele, lacuri şi masticuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mastic bituminos - cant.min. ctr. subs. 1 tub., cant max ctr. subs.100 tub/cant. min. acord cadru 50 tub/cant. max. acord cadru 300 tub

Valoare minima acord cadru -875,00 lei ; valoare maxima acord cadru 5.250,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.750,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.750,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă imbinare PPR Ø75

Lot nr.: 127
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă imbinare PPR Ø75 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.30 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru -120,00 lei ; valoare maxima acord cadru 600,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 120,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 120,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sita baterie

Lot nr.: 262
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sita baterie - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 140,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 28,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 28,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Glaspapir bandă P80 mm

Lot nr.: 323
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14522300 Şmirghel
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Glaspapir bandă P80 mm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.350,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PPR Ø50

Lot nr.: 310
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PPR Ø50 - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 200 ml/cant. min. acord cadru 200 ml/cant. max. acord cadru 1000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Redus PP Ø50/32

Lot nr.: 201
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Redus PP Ø50/32 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 40 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 90,00 lei ; valoare maxima acord cadru 360,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 72,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 72,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Redus PP Ø110/75

Lot nr.: 206
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Redus PP Ø110/75 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 40 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 145,00 lei ; valoare maxima acord cadru 580,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 116,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 116,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord flexibil 1/2 - 1/2'

Lot nr.: 171
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163200 Racorduri de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord flexibil 1/2 - 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 300 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 1.000 buc

Valoare minima acord cadru - 700,00 lei ; valoare maxima acord cadru 7.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.100,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.100 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Holandez PPR Ø20 cu FI

Lot nr.: 95
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531000 Dispozitive de fixare cu filet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Holandez PPR Ø20 cu FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 800 buc

Valoare minima acord cadru -1.600,00 lei ; valoare maxima acord cadru 6.400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 800,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 800,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot holandez 3/4 FI-FE

Lot nr.: 85
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot holandez 3/4 FI-FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 310,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.860,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 310,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 310 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord PPR Ø25 - 3/4 FE

Lot nr.: 177
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord PPR Ø25-3/4 FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 200 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 800 buc

Valoare minima acord cadru -275,00 lei ; valoare maxima acord cadru 4.400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.100,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.100,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu zincat 1/2"

Lot nr.: 283
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu zincat 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 66,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Glaspapir bandă P100 mm

Lot nr.: 324
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14522300 Şmirghel
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Glaspapir bandă P100 mm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.350,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Glaspapir bandă P120 mm

Lot nr.: 325
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14522300 Şmirghel
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Glaspapir bandă P120 mm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.350,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot pexal PP Ø16 cu talpa

Lot nr.: 67
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot pexal PP Ø16 cu talpa - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 1.300,00 lei ; valoare maxima acord cadru 6.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.300,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.300,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø110/90

Lot nr.: 65
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø110/90 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 210,00 lei ; valoare maxima acord cadru 840,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 210,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 210,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø50/45

Lot nr.: 57
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø50/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 76,00 lei ; valoare maxima acord cadru 760,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 76,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 76,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot metal 1" nr. 2

Lot nr.: 44
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44134000 Coturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot metal 1" nr. 2 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 250,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 250,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 250,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Șurub autoforant 3,5x19

Lot nr.: 336
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531510 Bolţuri şi şuruburi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Șurub autoforant 3,5x19 - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PPR Ø25/45

Lot nr.: 70
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PPR Ø25/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1000 buc

Valoare minima acord cadru - 140,00 lei ; valoare maxima acord cadru 700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 70,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 140,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu redus 1 1/2" - 1 1/4"

Lot nr.: 148
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu redus 1 1/2" - 1 1/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 240,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.200,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 360,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 360,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu redus 1 1/4" - 1"

Lot nr.: 149
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu redus 1 1/4" - 1" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru -270,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.350,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 405,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 405,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Holandez PPR Ø75 cu FE

Lot nr.: 106
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531000 Dispozitive de fixare cu filet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Holandez PPR Ø75 cu FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -6.925,00 lei ; valoare maxima acord cadru 27.700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 4.155,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 4.155,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord PPR Ø32 - 1 FI

Lot nr.: 179
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord PPR Ø32-1 FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 400 buc

Valoare minima acord cadru -170,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 850,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 850,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ramificație PP Ø32/32/67

Lot nr.: 189
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ramificație PP Ø32/32/67 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru - 100,00 lei ; valoare maxima acord cadru 300,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 100,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 100,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet coltar 1/2-1/2"

Lot nr.: 219
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet coltar 1/2-1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 200 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1000 buc

Valoare minima acord cadru - 2.540,00 lei ; valoare maxima acord cadru 12.700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.540,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.540,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord PPR Ø40-1-1/4 FE

Lot nr.: 180
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord PPR Ø40-1-1/4 FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 400 buc

Valoare minima acord cadru -470,00 lei ; valoare maxima acord cadru 9.400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.350,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.350,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Redus PP Ø75/50

Lot nr.: 204
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Redus PP Ø75/50 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 40 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 110,00 lei ; valoare maxima acord cadru 440,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 88,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 88,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă dublă PP Ø32

Lot nr.: 116
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă dublă PP Ø32 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -100,00 lei ; valoare maxima acord cadru 400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 100,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 100,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă dubla PP Ø110

Lot nr.: 120
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă dublă PP Ø110 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.30 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru -275,00 lei ; valoare maxima acord cadru 550,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 165,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 165,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere PPR Ø25

Lot nr.: 228
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere PPR Ø25 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 550,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 925,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 925,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cherestea răşinoase 5cm

Lot nr.: 319
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03419000 Cherestea
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cherestea răşinoase 5cm - cant.min. ctr. subs. 1 mc, cant max ctr. subs. 10 mc/cant. min. acord cadru 30 mc/cant. max. acord cadru 200 mc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6.110,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Glaspapir bandă P60 mm

Lot nr.: 322
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14522300 Şmirghel
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Glaspapir bandă P60 mm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.350,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă rapidă pentru metal 1"

Lot nr.: 132
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă rapidă pentru metal 1" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 20 buc/cant. min. acord cadru 40 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru -2.000,00 lei ; valoare maxima acord cadru 5.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PPR Ø20

Lot nr.: 302
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PPR Ø20 - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 200 ml/cant. min. acord cadru 200 ml/cant. max. acord cadru 1000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot metal 1 1/4" nr. 1

Lot nr.: 47
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44134000 Coturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot metal 1 1/4" nr. 1 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 170,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 255,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 255,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teavă metal 133mm

Lot nr.: 273
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teavă metal 133mm - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 60 ml/cant. min. acord cadru 24 ml/cant. max. acord cadru 100 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6.300,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Surub cu piuliță saibă, plată şi saibă grower de 6X40 mm

Lot nr.: 331
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531510 Bolţuri şi şuruburi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Surub cu piuliță saibă, plată şi saibă grower de 6X40 mm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 4,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PPR Ø20/90

Lot nr.: 69
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PPR Ø20/90 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1000 buc

Valoare minima acord cadru - 140,00 lei ; valoare maxima acord cadru 700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 70,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 70,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ramificatie PP Ø40/40/67

Lot nr.: 191
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ramificatie PP Ø40/40/67 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru - 110,00 lei ; valoare maxima acord cadru 330,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 110,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 110,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ramificatie PP Ø75/75/67

Lot nr.: 195
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ramificatie PP Ø75/75/67 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru - 425,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.275,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 255,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 255,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teavă metal 219 mm

Lot nr.: 275
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teavă metal 219 mm - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 60 ml/cant. min. acord cadru 24 ml/cant. max. acord cadru 100 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 9.999,60 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PPR Ø75/90

Lot nr.: 81
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PPR Ø75/90 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 850,00 lei ; valoare maxima acord cadru 4.250,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 425,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 425,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă dublă PP Ø50

Lot nr.: 118
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă dublă PP Ø50 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -175,00 lei ; valoare maxima acord cadru 700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 175,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 175,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piesa curatire PP Ø50

Lot nr.: 163
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piesa curatire PP Ø50 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -124,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.240,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 310,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 310,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere gaze 3/8"

Lot nr.: 250
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere gaze 3/8" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

Valoare minima acord cadru - 86,00 lei ; valoare maxima acord cadru 430,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 86,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 86,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Redus PPR Ø75/40

Lot nr.: 203
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Redus PP Ø75/40 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 40 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 105,00 lei ; valoare maxima acord cadru 420,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 84,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 84,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ștuț metalic filetat la un capăt 2 1/2"

Lot nr.: 270
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ștuț metalic filetat la un capăt 2 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 175,10 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sifon evacuare cu ventil 1 1/4"

Lot nr.: 258
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44400000 Diverse produse fabricate şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sifon evacuare cu ventil 1 1/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1.000 buc

Valoare minima acord cadru - 2.360,00 lei ; valoare maxima acord cadru 11.800,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.180,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.180,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot holandez 1/2 FI-FE

Lot nr.: 84
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot holandez 1/2 FI-FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 250,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 250,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 250,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufă îmbinare PPR Ø32

Lot nr.: 123
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă îmbinare PPR Ø32 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -42,50 lei ; valoare maxima acord cadru 170,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 42,50 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 42,50 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere PPR Ø40

Lot nr.: 230
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere PPR Ø40 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 885,00 lei ; valoare maxima acord cadru 5.900,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.475,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.475,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere PPR Ø63

Lot nr.: 232
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere PPR Ø63 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru - 1.860,00 lei ; valoare maxima acord cadru 9.300,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.860,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.860,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot metal 1 1/4" nr. 2

Lot nr.: 48
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44134000 Coturi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot metal 1 1/4" nr. 2 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 164,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.640,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 246,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 246,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu zincat 3"

Lot nr.: 290
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu zincat 3" - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 20 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 372,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Clingherit grafitat 2mm

Lot nr.: 320
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
19722000 Fir cu rezistenţă mare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Clingherit grafitat 2mm - cant.min. ctr. subs. 1 mp, cant max ctr. subs. 10 mp/cant. min. acord cadru 30 mp/cant. max. acord cadru 200 mp

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.112,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu PPR egal Ø75

Lot nr.: 282
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu PPR egal Ø75 - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 420,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu zincat 3/4"

Lot nr.: 284
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu zincat 3/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 114,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø75/67

Lot nr.: 61
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø75/67 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 190,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.900,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 190,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 190,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PP Ø75-50cm

Lot nr.: 299
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163150 Conducte de joasă presiune
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PP Ø75-50cm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 500,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Glaspapir bandă P150 mm

Lot nr.: 326
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14522300 Şmirghel
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Glaspapir bandă P150 mm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.350,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Redus PPR Ø63/50

Lot nr.: 211
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Redus PPR Ø63/50 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 50,00 lei ; valoare maxima acord cadru 250,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 75,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 75,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu zincat 2 1/4"

Lot nr.: 288
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu zincat 2 1/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 20 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 292,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Surub cu piuliță saibă, plată şi saibă grower de 16X90 mm

Lot nr.: 335
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531510 Bolţuri şi şuruburi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Surub cu piuliță saibă, plată şi saibă grower de 16X90 mm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 15,20 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Glaspapir bandă P220 mm

Lot nr.: 327
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
14522300 Şmirghel
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Glaspapir bandă P220 mm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.350,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sifon pardoseala patrat

Lot nr.: 259
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39221170 Grătare de scurgere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sifon pardoseala patrat - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 408,00 lei ; valoare maxima acord cadru 4.080,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.020,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.020,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere abur 1/2"

Lot nr.: 247
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere abur 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 156,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.560,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 156,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 156,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufa rapida pentru metal 2 1/2"

Lot nr.: 136
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufă rapidă pentru metal 2 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 40 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru -10.400,00 lei ; valoare maxima acord cadru 26.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.600,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.600 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord evacuare WC

Lot nr.: 169
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord evacuare WC - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 300 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 800 buc

Valoare minima acord cadru -3.000,00 lei ; valoare maxima acord cadru 12.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 4.500,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 4.500,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dop zincat 1/2"

Lot nr.: 86
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44167000 Diverse accesorii de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dop zincat 1/2"- cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru - 20,00 lei ; valoare maxima acord cadru 300,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 100,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 100,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet pisoar cu temporizare

Lot nr.: 223
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet pisoar cu temporizare - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -1.500,00 lei ; valoare maxima acord cadru 10.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.500,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 10.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set fixare oglinda

Lot nr.: 255
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531300 Şuruburi cu autofiletare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Set fixare oglinda - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 730,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.650,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 730,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 730,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere 1"1/4"

Lot nr.: 242
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere 1"1/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 1.092,00 lei ; valoare maxima acord cadru 7.280,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.820,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.820,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu zincat 1 1/2"

Lot nr.: 156
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163200 Racorduri de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu zincat 1 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 20 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -120,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.200,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 120,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 120,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu zincat 1 1/2"

Lot nr.: 286
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu zincat 1 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 261,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PP Ø32-100cm

Lot nr.: 292
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163150 Conducte de joasă presiune
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PP Ø32-100cm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 290,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PP Ø110-50cm

Lot nr.: 301
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163150 Conducte de joasă presiune
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PP Ø110-50cm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 850,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PP Ø32-50cm

Lot nr.: 293
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163150 Conducte de joasă presiune
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PP Ø32-50cm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 230,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PPR Ø25

Lot nr.: 304
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PPR Ø25 - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 200 ml/cant. min. acord cadru 200 ml/cant. max. acord cadru 1000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.200,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu PPR egal Ø32

Lot nr.: 278
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu PPR egal Ø32 - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 41,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø75/45

Lot nr.: 60
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø75/45 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 180,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.800,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 180,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 180,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø110/67

Lot nr.: 64
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø110/67 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 210,00 lei ; valoare maxima acord cadru 840,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 210,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 210,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord flexibil 1/2 - 1/4"

Lot nr.: 172
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163200 Racorduri de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord flexibil 1/2 - 1/4"- cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 400 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 1000 buc

Valoare minima acord cadru -750,00 lei ; valoare maxima acord cadru 7.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 3.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 3.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere 2"1/2

Lot nr.: 244
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531300 Şuruburi cu autofiletare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere 2"1/2 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 2.406,00 lei ; valoare maxima acord cadru 16.040,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 4.010,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 4.010,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Spalator inox cu o cuva

Lot nr.: 263
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44411300 Lavoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Spalator inox cu o cuva - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

Valoare minima acord cadru - 1.202,00 lei ; valoare maxima acord cadru 6.010,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.202,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.202,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Stut metalic filetat la ambele capete 2"

Lot nr.: 266
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Stut metalic filetat la ambele capete 2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

Valoare minima acord cadru - 199,00 lei ; valoare maxima acord cadru 995,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 199,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 199,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere 1/2" FI

Lot nr.: 236
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere 1/2" FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 500 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1.000 buc

Valoare minima acord cadru - 2.500,00 lei ; valoare maxima acord cadru 12.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 6.250,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6.250,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere 4"

Lot nr.: 246
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere 4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 6.318,00 lei ; valoare maxima acord cadru 42.120,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 10.530,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 10.530,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord PPR Ø75-21/2 FI

Lot nr.: 187
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord PPR Ø75-21/2 FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 40 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 530,00 lei ; valoare maxima acord cadru 5.300,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.120,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.120,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord PPR Ø40-1 1/4 FI

Lot nr.: 181
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord PPR Ø40-1 1/4 FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 400 buc

Valoare minima acord cadru - 640,00 lei ; valoare maxima acord cadru 12.800,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 3.200,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 3.200,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PPR Ø25/90

Lot nr.: 71
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PPR Ø25/90 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 200 buc/cant. max. acord cadru 1000 buc

Valoare minima acord cadru - 160,00 lei ; valoare maxima acord cadru 800,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 80,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 80,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu zincat 1/2"

Lot nr.: 153
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu zincat 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 400 buc

Valoare minima acord cadru -38,00 lei ; valoare maxima acord cadru 760,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 95,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 95,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord PPR Ø63-2 FE

Lot nr.: 184
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord PPR Ø63-2 FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 40 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru -360,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.600,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.440,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.440,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord PPR Ø63-2 FI

Lot nr.: 185
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord PPR Ø63-2 FI-cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 40 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 320,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.200,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.280,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.280,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cherestea răşinoase 2,5cm

Lot nr.: 318
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03419000 Cherestea
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cherestea răşinoase 2,5cm - cant.min. ctr. subs. 1 mc, cant max ctr. subs. 10 mc/cant. min. acord cadru 30 mc/cant. max. acord cadru 200 mc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6.110,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PP Ø50-50cm

Lot nr.: 297
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163150 Conducte de joasă presiune
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PP Ø50-50cm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 300,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu PPR egal Ø50

Lot nr.: 280
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu PPR egal Ø50 - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 140,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PP Ø40-50cm

Lot nr.: 295
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163150 Conducte de joasă presiune
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PP Ø40-50cm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 230,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu zincat 2"

Lot nr.: 287
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu zincat 2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 20 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 268,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PP Ø32/67

Lot nr.: 52
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PP Ø32/67 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 67,50 lei ; valoare maxima acord cadru 675,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 67.50 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 67.50 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Surub cu piuliță saibă, plată şi saibă grower de 6X50 mm

Lot nr.: 332
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44531510 Bolţuri şi şuruburi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Surub cu piuliță saibă, plată şi saibă grower de 6X50 mm - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 4,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teavă metal 168 mm

Lot nr.: 274
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teavă metal 168 mm - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 60 ml/cant. min. acord cadru 24 ml/cant. max. acord cadru 100 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 7.660,20 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mufa zincata 1"

Lot nr.: 143
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mufa zincata 1" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 64,00 lei ; valoare maxima acord cadru 640,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 96,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 96,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Izolaţie pardoseala

Lot nr.: 108
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44111520 Materiale de izolaţie termică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Izolaţie pardoseala - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 400 buc

Valoare minima acord cadru -7.500,00 lei ; valoare maxima acord cadru 60.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 15.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 15.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Izolaţie ţeavă PPR Ø40

Lot nr.: 109
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44111520 Materiale de izolaţie termică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Izolaţie ţeavă PPR Ø40 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -200,00 lei ; valoare maxima acord cadru800,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 400,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 400,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere PPR Ø50

Lot nr.: 231
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere PPR Ø50 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 1.440,00 lei ; valoare maxima acord cadru 9.600,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.400,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.400,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere gaze 3/4"

Lot nr.: 252
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere gaze 3/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 165,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.650,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 165,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 165,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PPR Ø63/90

Lot nr.: 79
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PPR Ø63/90 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 680,00 lei ; valoare maxima acord cadru 3.400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 340,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 340,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Redus PPR Ø50/40

Lot nr.: 210
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Redus PPR Ø50/40 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 38,00 lei ; valoare maxima acord cadru 190,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 57,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 57,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet calorifer retur 3/8"

Lot nr.: 213
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet calorifer retur 3/8" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru - 320,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 800,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 800,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet calorifer retur 1/2"

Lot nr.: 214
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet calorifer retur 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 900,00 lei ; valoare maxima acord cadru 5.400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.800,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.800,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot PPR Ø50/90

Lot nr.: 77
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot PPR Ø50/90 - ant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 500,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 250,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 250,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere abur 1"

Lot nr.: 249
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere abur 1" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 286,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.860,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 286,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 286,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Niplu redus 1/2" - 3/8"

Lot nr.: 145
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Niplu redus 1/2" - 3/8" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.20 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

Valoare minima acord cadru -25,00 lei ; valoare maxima acord cadru 125,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 50,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 50,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teu zincat 2 1/2"

Lot nr.: 289
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teu zincat 2 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc, cant max ctr. subs. 20 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 316,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Captator apă

Lot nr.: 34
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39221170 Grătare de scurgere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Captator apă - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 5 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

Valoare minima acord cadru - 80,00 lei ; valoare maxima acord cadru 800,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 160,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 160,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Baterie spălător inox

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31440000 Baterii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Baterie spălător inox - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 20 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 3.000,00 lei ; valoare maxima acord cadru 30.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 6.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brăţară plastic pentru PPR Ø 25

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163210 Coliere de strângere pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brăţară plastic pentru PPR Ø 25 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 300 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 1.000 buc

Valoare minima acord cadru - 45,00 lei ; valoare maxima acord cadru 450,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 135,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 135,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Baterie duş flexibil

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31440000 Baterii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Baterie duş flexibil - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 200 buc/cant. min. acord cadru 500 buc/cant. max. acord cadru 1.000 buc

Valoare minima acord cadru - 45.000,00 lei ; valoare maxima acord cadru 90.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 18.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 18.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cabină duş cu cădiță 80 x 80cm

Lot nr.: 26
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44411400 Căzi de duş
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cabină duş cu cădiță 80 x 80cm - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

Valoare minima acord cadru - 5.000,00 lei ; valoare maxima acord cadru 25.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 5.000,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 5.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sifon pardoseala rotund

Lot nr.: 260
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39221170 Grătare de scurgere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sifon pardoseala rotund - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 424,00 lei ; valoare maxima acord cadru 4.240,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.060,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.060,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cot mixt PPR Ø20 - 1/2 FI

Lot nr.: 83
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cot mixt PPR Ø20 - 1/2 FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 300 buc

Valoare minima acord cadru - 410,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.460,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 410,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 410 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PPR Ø40

Lot nr.: 308
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PPR Ø40 - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 200 ml/cant. min. acord cadru 200 ml/cant. max. acord cadru 1000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 4.000,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Redus PPR Ø75/63

Lot nr.: 212
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163200 Racorduri de ţevărie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Redus PPR Ø75/63 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 60,00 lei ; valoare maxima acord cadru 300,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 90,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 90,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Izolaţie ţeavă PPR Ø75

Lot nr.: 112
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44111520 Materiale de izolaţie termică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Izolaţie ţeavă PPR Ø75 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs.100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 675,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 1.350,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.350,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet simplu servicii 3/4"

Lot nr.: 225
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet simplu serviciu 3/4" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru -270,00 lei ; valoare maxima acord cadru 2.700,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 675,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 675,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Racord PPR Ø50-1 1/2 FE

Lot nr.: 182
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Racord PPR Ø50-1 1/2 FE - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 400 buc

Valoare minima acord cadru - 720,00 lei ; valoare maxima acord cadru 14.400,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 3.600,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 3.600,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Redus PPR Ø25/20

Lot nr.: 207
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Redus PPR Ø25/20 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 40 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 20,00 lei ; valoare maxima acord cadru 80,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 16,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 16,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Redus PP Ø50/40

Lot nr.: 202
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Redus PP Ø50/40 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 40 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 95,00 lei ; valoare maxima acord cadru 380,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 76,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 76,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Redus PP Ø110/50

Lot nr.: 205
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163230 Racorduri pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Redus PP Ø110/50 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 40 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 125,00 lei ; valoare maxima acord cadru 500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 100,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 100,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere PPR Ø75

Lot nr.: 233
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere PPR Ø75 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 20 buc/cant. max. acord cadru 150 buc

Valoare minima acord cadru - 1.640,00 lei ; valoare maxima acord cadru 12.300,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 2.460,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2.460,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere 3/8 FI

Lot nr.: 234
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere 3/8 FI - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 100 buc

Valoare minima acord cadru - 1.150,00 lei ; valoare maxima acord cadru 11.500,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 3.450,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 3.450,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robinet trecere 3"

Lot nr.: 245
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42131400 Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Robinet trecere 3" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 50 buc/cant. min. acord cadru 30 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 3.768,00 lei ; valoare maxima acord cadru 25.120,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 6.280,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6.280,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Stut metalic filetat la ambele capete 2 1/2"

Lot nr.: 267
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Stut metalic filetat la ambele capete 2 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 10 buc/cant. min. acord cadru 10 buc/cant. max. acord cadru 50 buc

Valoare minima acord cadru - 249,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.245,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 249,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 249,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Teavă metal 108mm

Lot nr.: 272
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Teavă metal 108mm - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 60 ml/cant. min. acord cadru 24 ml/cant. max. acord cadru 100 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 4.537,20 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brăţări metalice cu diblu Ø50

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163210 Coliere de strângere pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brăţări metalice cu diblu Ø50 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 300,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.200,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 600,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 600,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brăţări metalice cu diblu Ø40

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44163210 Coliere de strângere pentru ţevi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Brăţări metalice cu diblu Ø40 - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 275,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.100,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 550,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 550,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PPR Ø50 cu inserție

Lot nr.: 311
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PPR Ø50 cu inserție - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 200 ml/cant. min. acord cadru 200 ml/cant. max. acord cadru 1000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6.400,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Țeavă PPR Ø63

Lot nr.: 312
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Țeavă PPR Ø63 - cant.min. ctr. subs. 1 ml, cant max ctr. subs. 200 ml/cant. min. acord cadru 200 ml/cant. max. acord cadru 1000 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 9.200,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Calorifer oțel 22 x 600 x 1000mm

Lot nr.: 28
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44621100 Radiatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Calorifer oțel 22 x 600 x 1000mm - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 30 buc/cant. min. acord cadru 50 buc/cant. max. acord cadru 200 buc

Valoare minima acord cadru - 11.500,00 lei ; valoare maxima acord cadru 46.000,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 6.900,00 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6.900,00 lei; Valoarea garantiei de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aerisitor manual 1/2"

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44160000 Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aerisitor manual 1/2" - cant.min. ctr. subs. 1 buc., cant max ctr. subs. 100 buc/cant. min. acord cadru 100 buc/cant. max. acord cadru 500 buc

Valoare minima acord cadru - 350,00 lei ; valoare maxima acord cadru 1.750,00 lei

Valoare maxima contract subsecvent 350,00 lei

II.2.5)Criterii de a