Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 4277-2022

05/01/2022    S3

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 003-004277

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Alexandra
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078776
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001462052021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001462052021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Csömör, új 16 oszt. iskola tervezése, kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR001462052021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Fővállalkozói kivitelezési szerződés a Csömörön épülő új, 16 osztályos iskola tervezésére - kivitelezésére

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

A tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49., kivitelezés: Csömör külterület 0163/13 helyrajzi számon nyilvántartott, illetve az ezen ingatlanból telekalakítási eljárás során létrejövő ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány a 1692/2019. (XII. 10.), és a 1051/2021. (II.15.) Korm. határozataiban egyetértett a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények fejlesztésével, melyeket a 586/2021. (X. 14.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított. Ezek nevesítik a Csömörön létesítendő sporttagozatos általános iskolát. Ezt a jóváhagyási terv készítése során végzett vizsgálatok alapján 16 tanteremmel, 7 db szaktanteremmel, 8 db csoportszobával, a mindennapos testneveléshez szükséges tornateremmel, 226,2 m2 alapterületű féltornateremmel, 121,92 m2 alapterületű gyógy-testnevelési teremmel, teljes új épületként lehetséges megvalósítani, a területen meglévő épület és építmények bontásával együtt.

Jelen beszerzés tárgya fenti, a jóváhagyási tervdokumentáció szerinti 16 tantermet, 7 db szaktantermet, 8 db csoportszobát (összesen 31 db oktatási helyiséget), 1 db 3-részre osztható 1192,77 m2 alapterületű C típusú tornatermet, 1 db 226,2 m2 alapterületű féltornatermet, 1 db 121,92 m2 alapterületű gyógy-testnevelési termet, valamint a kapcsolódó és kiszolgáló funkciójú helyiségeket tartalmazó sporttagozatos általános iskola létesítmény tervezése és kivitelezése fővállalkozási szerződés alapján, amely az alábbi feladatokat foglalja magában:

Tervezői feladat a 8478,04 m2 nettó alapterületű, továbbá 2247,47 m2 nettó alapterületű padlásteret tartalmazó, új építésű oktatási épületet tartalmazó magasépítési beruházáshoz minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési és kiviteli generál tervezése:

- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján az építési és a bontási engedélyezési tervdokumentáció valamennyi szakágat tartalmazó elkészítése, a szükséges, a létesíthetőséget biztosító, a jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével;

- az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján;

- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Épkiv. rendelet”) szerinti, valamennyi szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció elkészítése (a Beruházás becsült értékének alátámasztására alkalmas, árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel (mobíliák nélkül); burkolati tervvel; homlokzat tisztítási karbantartási tervvel; konyhatechnológiára, oktatástechnológiára (informatikai eszközöket is beleértve) és sporttechnológiára is kiterjedő belsőépítészeti tervvel) a hatályos jogszabályok, műszaki előírások tartalmi és formai követelményeinek megfelelően, ideértve a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki Kamarának a kiviteli tervek elkészítésének tartalmi és formai követelményeire vonatkozó szabályzatait is, a mobíliákra vonatkozó bútorozási tervvel, mely kiterjed konyhatechnológiára, oktatástechnológiára (informatikai eszközöket is beleértve) és sporttechnológiára, és az ahhoz tartozó, (becsült értékének alátámasztására alkalmas) árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel;

- a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig;

- szerzői jogok teljeskörű átadása;

- szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban, 3 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő a kiviteli tervek esetében szakaszos tervszolgáltatást ír elő a szerződés tervezete szerint.

Kivitelezési feladat: a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott bontási illetve kiviteli tervdokumentáció alapján a 8436,29 m2 nettó alapterületű, monolit vasbeton teherhordó szerkezetű új létesítésű sporttagozatos általános iskola valamennyi alap-szakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, közműellátás, út- és kertépítés) kiterjedő, rendeltetésszerű állapotig tartó kivitelezése, teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi főbb tartalommal és mennyiségekkel (beépített bútorokkal és beépített oktatási eszközökkel együtt, de a mobil bútorok és mobil oktatási eszközök nélkül):

- a helyiségek összes nettó alapterülete: 8478,04 m2 (földszint1 + 1-2 emeleti helyiségek + padlástéri gépészeti helyiségek), továbbá 2244,47 m2 alapterületű padlástér (mindösszesen 10722,51 m2);

- 16 db tanterem, 7 db szaktanterem, 8 db csoportszoba, összesen 31 db oktatóhelyiség;

- 1 db 1192,77 m2 nettó alapterületű, 3-részre osztható C típusú tornaterem, 1 db 121,92 m2 nettó alapterületű gyógy-testnevelés terem és 1 db 226,2 m2 nettó alapterületű féltornaterem, összesen 1540,89 m2 nettó alapterületű sportpadlóval ellátott testnevelési terem;

- a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet szerinti „A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” szerinti kialakítással valósítandó meg;

- valamennyi tűzvédelmi alapkövetelménynek megfelelő kiépítés megvalósítása huzamos tartózkodásra alkalmas, tömegtartózkodásra szolgáló, közösségi alaprendeltetésű oktatási létesítményben;

- beton és vasbeton síkalapozás (sávalapok + pontalapok + lemezalapok);

- alépítményi vasbeton szerkezetek;

- monolit vasbeton felmenő teherhordó szerkezetek (pillérek, falak, födémek, gerendák, koszorúk, lépcsők);

- külső és belső teherhordó és/vagy kitöltő tégla falazat vakolatokkal, burkolatokkal és végleges felületképzésekkel együtt komplett rétegrenddel;

- Tetőszerkezetek: nagyfesztávú magastető szerkezet: 28 m fesztávolságú (közbenső alátámasztás nélküli) tetősíkban hőszigetelt magastető szerkezet készítendő tetőfedéssel és tetőbádogozásokkal együtt 1758,47 m2 nettó alapterülettel, továbbá az épület többi részén magastetők illetve lapostetők készítése teljes rétegrendekkel;

- padlószerkezetek kialakítása teljes rétegrenddel és burkolatokkal együtt: a helyiségek teljes nettó alapterületén;

- homlokzati hőszigetelt nyílászárók/függönyfal szerkezetek (azon belül tűzgátló, hő- és füstelvezető nyílászárók, illetve menekülő ajtók is);

- belső nyílászárók;

- teljeskörű akadálymentesítés;

- 8 fő / 630 kg terhelhetőségű gépház nélküli személyfelvonó: 1 db;

- 413 kW összes teljesítményű erősáramú rendszer kiépítése, melyhez 50 kW teljesítményű napelemes rendszert is kiépíteni szükséges: teljes erőátviteli, érintésvédelmi és LED fényforrásokkal és fény- és jelenlét-érzékelős világításvezérlővel ellátott világítási rendszer kiépítése a helyiségek teljes nettó alapterületén, továbbá kültéri világítási rendszer kiépítése;

- villámvédelem kiépítése;

- épületautomatikai rendszer kiépítése;

- a helyiségek teljes nettó alapterületét érintően: gyengeáramú rendszerek: vagyonvédelmi-,

beléptető-, kaputelefon-, kamerás (CCTV) megfigyelő-, informatikai-, hangosítási-, akadálymentes (mozgáskorlátozott) segélyhívó-, tűzjelző-, hő-füstelvezető rendszerek;

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2) A minimálisként előírt 24 hónapon felüli Többlet jótállás kivitelezés során (min. 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3) Az M.2.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felül szerzett többlet szakmai tapasztalatának mértéke (minimum 0 hónap, legkedvezőbb: 48 hónap) / Súlyszám: 6.5
Minőségi kritérium - Név: 4) Az M.2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felül szerzett többlet szakmai tapasztalatának mértéke (minimum 0 hónap, legkedvezőbb: 48 hónap) / Súlyszám: 6.5
Minőségi kritérium - Név: 5) Az M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felül szerzett többlet szakmai tapasztalatának mértéke (minimum 0 hónap, legkedvezőbb: 48 hónap) / Súlyszám: 6.5
Minőségi kritérium - Név: 6) Az M.2.4. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény (É) teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli Építészeti tervezés területen szerzett többlet szakmai tapasztalatának mértéke (minimum 0 hónap, legkedvezőbb: 48 hónap) / Súlyszám: 6.5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 670
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Gazdaság-újraindítási Akcióterv, 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása

II.2.14)További információk

* II.2.3) pont A teljesítés fő helyszíne folytatása: Kapcsolódó Ingatlanok: Csömör külterület 0163/11; 0163/12; valamint a Csömör belterület 889/2 helyrajzi számú ingatlanok.

* II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása:

- a helyiségek teljes nettó alapterületét érintően: épületgépészeti rendszerek: víz-tüzivíz és szennyvíz, esővíz-el/levezető, központi fűtés-hűtés (kazánokkal termelt 6x109,7 = 658,2 kW összes fűtési teljesítménnyel), hűtő-fűtő kivitelű VRF rendszer, légtechnikai (azon belül hővisszanyerős légkezelő: 7 db), gázellátó rendszerek;

- 500 adagos melegítőkonyha, beépített konyhatechnológiai berendezésekkel együtt és 112 fős étkezővel;

- beépített illetve kültéri telepített sporttechnológiai berendezések és játszótéri berendezések elhelyezése;

- kültéri sportpálya- és játszótéri burkolatok építése aládrénezett kivitelben, teljes rétegrenddel és öntött gumi sportburkolattal;

- aszfaltozott parkolók a közterületi útcsatlakozással , térkő járda- és térburkolatok készítése teljes rétegrenddel együtt;

- külső közműellátások a szükséges közterületi közműfejlesztésekkel: vízellátás, szennyvíz - és csapadék csatornázás aknákkal együtt, külső gázvezetékek;

- Erősáramú fővezeték;

- kertészeti és térépítészeti munkarészek: fa- és cserjetelepítések, gyepesítések, automata öntözőhálózat, kerítések-kapuk építése, játszóudvar, játszótér, térbútorok kialakítása/telepítése.

Egyéb feladatok:

- a megvalósulási tervdokumentáció és átadási dokumentáció elkészítése,

- a használatba vételi engedély megszerzése: a kérelem feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

- a műszaki dokumentációban rögzített további kiegészítő feladatok.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő, ami a Szerződés hatálybalépésétől számított.

3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj (Kivitelezésre jutó Vállakozói Díj + Tervezői Díj) összegét értékeli.

4) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

5) Ajánlatkérő a kivitelezésre eső nettó ajánlati ár 10 %-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít.

6) II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Pontszám: 0-100

Értékelési szempont - Súlyszám

Az értékelési részszempontok szerinti értékelési módszerek:

1. értékelési részszempont: Tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár (HUF). Fordított arányosítás.

2. értékelési részszempont: A minimálisként előírt 24 hónapon felüli Többlet jótállás: egész hónap ajánlható meg. Minimum 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap, 24 hónap vagy annál több hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámot adja. Egyenes arányosítás

3., 4., 5. és 6. értékelési részszempontok: Az M.2.1., illetve az M.2.2., illetve az M.2.3., illetve az M.2.4., alkalmassági köv. tek. bemutatásra kerülő szakembernek az alk. min. köv. telj. szüks. minimális sz. tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke: egész hónap ajánlható meg, minimum 0 hónap, legkedvezőbb ajánlati elem: 48 hónap. A 48 hónap vagy annál több hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámot adja. Egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

SZ1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

SZ2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Igazolási mód:

SZ1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

SZ2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

**Folytatása a III.1.2) pontban

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

**Folytatása a III.1.1) pontnak:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1)-SZ2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.

Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben a nyilvántartásokban nem szerepel(nek).

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek az alábbiakat kell csatolnia:

P1) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlája tekintetében a pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatát legalább az alábbi tartalommal:

- a pénzforgalmi bankszámla száma,

- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,

- volt-e a pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 naptári napot meghaladó sorba állítás.

Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát valamennyi meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlájáról.

P2) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és/vagy tervezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.

P3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési és/vagy tervezési tevékenység) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65.§ (8) bekezdése irányadó.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28.§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.§-ban és a 39.§-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1) - P3) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel, a P2)-P3) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P3) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a bármely számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint meglévő, és/vagy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlája tekintetében számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 naptári napot meghaladó sorba állítás volt.

Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti év adózott eredménye két évben negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és/vagy tervezési tevékenységből) származó nettó árbevétele nem éri el a nettó 8 000 000 000,- HUF-ot.

P3) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és/vagy tervezési munkák) származó nettó a nettó 8 000 000 000 HUF árbevétellel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1) és P2) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P3) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

***III.1.3. pont folytatása:

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 65.§ (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia szerződésére/szerződéseire (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:

- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.

Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kéri ajánlatkérő:

- ajánlattevő neve,

- a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

- a teljesítés helye,

- a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

- a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

- a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összege (HUF-ban), valamint az ajánlattevő saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65.§ (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell mutatnia azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben Ajánlattevő a Felolvasólapon a 3.-6. értékelési részszempontok vonatkozásában ”0” értéket ajánl meg, úgy a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezetében szereplő Szakmai ajánlat részben történt leírástól eltérően a szakember bemutatása során Ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti külön felhívására csatolandók:

a) Nyilatkozat bemutatott szakemberekről: Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), az alkalmasági követelmény adott pontját, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő azt a vonatkozó elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon (az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban) történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolja a jogosultság elérési útvonalát, továbbá adja meg a jogosultság megszerzésének első időpontját is. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot, melyben szakember nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata - év és hónap bontásban - egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot (az önéletrajzban is megtehető). Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65.§ (6), (7), (9)-(12) bekezdései is.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

*** folyt.: III.1.2. pontban

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) az alábbi, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, magasépítési beruházás tárgyú referenciával/referenciákkal:

M.1)1. minimum 4300 m2 nettó alapterületű új létesítésű magasépítési beruházás építési engedélyezési és/vagy kiviteli generáltervezésére vonatkozott;

M.1)2. minimum 4300 m2 nettó alapterületű új létesítésű magasépítési beruházás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig tartó kivitelezése;

M.1)3. minimum 800 m2 nettó alapterületű magastető készítése;

M.1)4. tartalmazott fűtési rendszer kiépítését minimum 450 kW összes fűtési teljesítménnyel;

A különböző pontok tekintetében a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az a M.1)1.-M.1)4. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni. A fenti M.1)1.-M.1)4. pontok szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 6 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

Tervezés esetében a sikeres műszaki átadás-átvétel alatt a szerződés alapján elkészítendő műszaki tervdokumentációk hiánytalan átadás-átvétele értendő.

Generáltervezés: A Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek szakmai és formai követelményei” című hatályos szabályzatában foglaltak szerint: „Generáltervezőnek” azt a tervezőt tekinthetjük, aki a teljes - szakági tervekre is kiterjedő - engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére (struktúra terv, vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés) és az építtető részére történő átadására köt szerződést, melynek elvégzésére a Ptk. általános szabályai szerint, közreműködőnek minősülő, megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezőket von be, akik közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért felel.

Ajánlatkérő „nettó alapterület” alatt érti: az épület(ek) valamennyi szintjén lévő összes (munkákkal érintett) helyiségének összesített alapterülete a falak alapterülete nélkül.

Ajánlatkérő „magasépítési beruházás” alatt érti: 2018. évi CXXXVIII. törvény (az állami magasépítési beruházások megvalósításáról) 1.§ (4) bekezdésében rögzítettet.

Ajánlatkérő „új létesítésű”-nek tekinti a teljes új építésen kívül a bővítményként (bővítmény/emelet-ráépítés) megvalósult épületrészt is (bővítmény esetében a meglévő-megmaradó épületrész alapterülete nem számítható bele), amely az összes bruttó szintterület növekedését eredményezi.

Ajánlatkérő „rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig tartó” megvalósításnak tekinti azt, amikor a létesítmény az elvégzett munkálatok eredményeként megkapta a használatba vételi engedélyt.

M2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min.1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel illetve azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)2 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel, illetve azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel, illetve azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;

M2)4 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti É kategóriájú felelős tervezői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel, illetve azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

Az M.2)1.-M.2)4. pontok tekintetében bemutatásra kerülő szakemberek között az átfedés nem megengedett, tehát egy szakember csak 1 alkalmassági követelmény teljesítéséhez mutatható be.

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fizetési mérföldkövek (FM):

1. Tervezési FM: a nettó Tervezői Díj 40 %-a;

2. Tervezési FM: a nettó Tervezői Díj 10 %-a;

3. Tervezési FM: a nettó Tervezői Díj 50 %-a

1. Kivitelezési FM: a nettó Vállalkozói Díj 3 %-a;

2. Kivitelezési FM: a nettó Vállalkozói Díj 5 %-a;

3. Kivitelezési FM: a nettó Vállalkozói Díj 2 %-a;

4. Kivitelezési FM: a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a;

5. Kivitelezési FM: a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a;

6. Kivitelezési FM: a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a;

7. Kivitelezési FM: a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a; csökkentve az előleg megfelelő, arányos részével;

8. Kivitelezési FM: a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a; csökkentve az előleg megfelelő, arányos részével;

9. Kivitelezési FM: a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a; csökkentve az előleg megfelelő, arányos részével;

10. Kivitelezési FM: a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a; csökkentve az előleg megfelelő, arányos részével;

11. Kivitelezési FM: a nettó Vállalkozói Díj 10 %-a; csökkentve az előleg megfelelő, arányos részével;

12. Kivitelezési FM: a kivitelezésre jutó nettó Vállalkozói Díj 10 %-a és a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke.

A műszaki előrehaladáshoz igazodóan legfeljebb 14 db részszámla, és 1 db végszámla nyújtható be.

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított, kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha Ajánlattevő 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.

Tartalékkeret: a kivitelezésre eső nettó vállalkozói díj 10 %-a. A Számlázás mérföldkövenként. Végszámla: 10%. Teljesítési határidő: 670 naptári nap. A vállalkozó előteljesítésre jogosult-

Szerződést megerősítő biztosítékok (a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj %-a): előlegvisszafizetési biztosíték, teljesítési biztosíték (5%-a), jólteljesítési biztosíték (5%-a), Kötbér: késedelmi- (1%-a/nap, maximum 20 naptári napra eső összeg), szerződésszegési- (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 0,01 %-a /szerződésszegés, melynek maximuma 10%-a), meghiúsulási kötbér (30%-a).

Jótállás: a szolgáltatott tervekért: 24 hónap, a kivitelezett Beruházásért: 24 hónap.

A finanszírozás tervezett forrása: Gazdaság-újraindítási Akcióterv, 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- 2007. évi CXXVII. tv;

- 2011. évi CXCV. tv;

- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Ptk. 6:155. §;

- 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1) és (3), (5)-(6) bekezdései;

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §.

További információkat a szerződéstervezet tartalmaz.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/02/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/02/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§-ának (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68.§ (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 10 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bek. alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2022. január 11. 13 óra. Találkozás helye: Csömör, Palotai út (Csömöri Sportcsarnok és Szabadtéri Sportközpont parkolója), Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

3) Az ajánlathoz (elektronikus űrlap formájában) csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

- a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66.§ (5) bekezdése szerinti felolvasólap,

- Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

- Ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§),

- üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.

- Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)

Ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti külön felhívására az Ajánlattevőnek csatolnia kell:

- a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,

- az M2)1-M2)4 alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot (amennyiben az ajánlat során nem került benyújtásra).

4) A III.1.2.) és III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő. A 2-6. részszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerével történik az értékelés. Amennyiben ajánlattevő a 3-6. értékelési szempontra „0”-nál többet ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat, valamint a Kbt. 69.§ (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel csatolni kell az érintett alkalmassági követelményhez (M2)1-M2)4) kapcsolódó igazolást (végzettséget, illetve képzettséget igazoló okiratokat, amennyiben a szakemberek az ajánlattételkor nem rendelkeznek kamarai nyilvántartási számmal)Továbbá az ajánlathoz csatolni kell az M2)1-M2)4 alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapot is. A 3.-6. értékelési részszempontokra csak 1 (egy) szakembert lehet jelölni, aki ugyanaz a szakember, akit az ajánlattevő az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelöl. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő ajánlattevői nyilatkozatban (Szakemberek megnevezése) kell feltüntetni. A 3-6. számú értékelési szempontra bemutatni kívánt szakemberek megnevezésének elmulasztása a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss László 00172

8) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

Ajánlatkérő a Gazdaság-újraindítási Akcióterv európai uniós támogatás keretein belül támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (5) és (6) bekezdése alapján feltételesen kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, és amely körülményt a Kbt. 135.§ (12) bekezdés szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.

9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-a alapján kell eljárni.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56.§-a alapján jár el.

11) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie, amelynek része az árazott költségvetés és a 3-6. értékelési részszempontra jelölt szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat. Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.

12) Az M2)1-M2)4 pontok szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131.§ (4) bek. alapján.

13) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

14) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

15) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

Folytatás a VI.4.3. pont alatt!

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A Felhívás VI.3. pontja itt folytatása:

16) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egységes jóváhagyási tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, amely részajánlattétel biztosításával nem valósítható meg. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

17) Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

18) Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

19) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontra legalább a Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összegű „All-risk” típusú - a tervezői felelősségre is kiterjedő - építés-szerelési biztosítást kötni vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni.

20) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

21) Ajánlattevőnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie, az ütemterveket a szerződéskötésre és a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/12/2021