Доставки - 42773-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението42773-2019
PDДата на публикуване29/01/2019
OJНомер на броя на ОВ S20
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаДирекция за национален строителен контрол (130008993)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен24/01/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30190000 - Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)http://www.dnsk.mrrb.government.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС