Lieferungen - 427798-2022

05/08/2022    S150

Bulgarien-Samokov: Medizinische Verbrauchsartikel

2022/S 150-427798

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE - SAMOKOV EOOD
Nationale Identifikationsnummer: 000770086
Postanschrift: ul. Makedoniya No..49
Ort: gr. Samokov
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
Postleitzahl: 2000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Valentina Zafirova
E-Mail: zop.mbal.samokov@abv.bg
Telefon: +359 72289288
Fax: +359 72266068
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mbal-samokov.com
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/20764
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 2”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 2”, разделена на 24 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, технически изисквания, мярка и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/ медицински консуматив/ трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник за съответната обособена позиция.

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 13 000.60 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ПОЗИЦИЯ №14 Хранителни среди, разляти в петри за еднократна употреба - петри по 20 мл

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 2”, разделена на 24 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, технически изисквания, мярка и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/ медицински консуматив/ трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник за съответната обособена позиция.

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:- за цялата процедура, - за една или повече обособени позиции. Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

ОП № 14 съдържа

1 1     Кръвен агар -ежеседмично -100 петри                                                                              Кръвен агар -ежеседмично -100 петри                                                                              бр.    3000

2       Мак Kонки агар                                                         Мак Kонки агар                                                                  бр.    3000

3       Мюлер Хинтън агар  CLSI - II                                                      Мюлер Хинтън агар  CLSI - II                                                             бр.    2260

4       Мюлер Хинтън агар с кръв - ежеседмично -20 петри                                    Мюлер Хинтън агар с кръв - ежеседмично -20 петри                                       бр.    260

5       Шоколадов агар с бацитрацин и поливитекс                     Шоколадов агар с бацитрацин и поливитекс                        бр.    260

6       Шоколадов агар с  поливитекс      Шоколадов агар с  поливитекс      бр.    260

7       Агар с хромогенни съставки за диференциране на 4 вида Candida spp                                                        Агар с хромогенни съставки за диференциране на 4 вида Candida spp                                                        бр.    360

8       Агар с хромогенни съставки за диференциране на сем.Enterobacteriaceae                                                            Агар с хромогенни съставки за диференциране на сем.Enterobacteriaceae                                                            бр.    260

9       Петри с Колумбия CNA агар с 5% овнешка кръв    Петри с Колумбия CNA агар с 5% овнешка кръв         бр.    260

10     Дезоксихолат агар       Дезоксихолат агар       бр.    240

11     Левин агар          Левин агар          бр.    24

12     Ентерококозел агар     Ентерококозел агар     бр.    200

13     Хромагар ориентенейшън(CPS)    Хромагар ориентенейшън(CPS)    бр.    2000

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ПОЗИЦИЯ №15 Течни хранителни среди - агари, бульони и реактиви

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 2”, разделена на 24 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, технически изисквания, мярка и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/ медицински консуматив/ трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник за съответната обособена позиция.

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:- за цялата процедура, - за една или повече обособени позиции. Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

ОП № 15  съдържа:

1        Обикновен бульон с 1% декстроза/450 мл      Обикновен бульон с 1% декстроза/450 мл     бр.    12

2       Клиглер разлят в епруветки Клиглер разлят в епруветки бр.    50

3       Селенитов бульон/20 епр     Селенитов бульон/20 епр     бр.    240

4       BHI with Sodium chloride - епруветка 5 мл.х 100 бр         BHI with Sodium chloride - епруветка 5 мл.х 100 бр       оп.    10

5       Ескулин агар  х 20 бр.          Ескулин агар  х 20 бр.          оп.    5

6       Полусолиден агар х 10 бр.  Полусолиден агар х 10 бр.  оп.    15

7       Селърс 6х450 мл         Селърс 6х450 мл         оп.    5

8       Соево казеинов бульон/Soyabean Cassein Dig. Med./ 10бр. От 100 мл. в опаковка         Соево казеинов бульон/Soyabean Cassein Dig. Med./ 10бр. От 100 мл. в опаковка         оп.    10

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 093-253172
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 52950
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 2” , Обособена позиция 14: ПОЗИЦИЯ №14 Хранителни среди, разляти в петри за еднократна употреба - петри по 20 мл Обособена п

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/08/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ДИАХИМ ЕАД
Nationale Identifikationsnummer: 201574968
Postanschrift: Дружба 2 Проф. Цветан Лазаров №.110
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1582
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 876.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 13 000.60 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022