Árubeszerzések - 427877-2019

12/09/2019    S176

Magyarország-Budapest: Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok

2019/S 176-427877

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter vezérőrnagy
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000419802019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000419802019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gumiabroncs beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000419802019
II.1.2)Fő CPV-kód
34350000 Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés: Gumiabroncs beszerzése tárgyban

1. rész: KRAZ tehergépjárművekre gumiabroncs, tömlő, védőszalag

2. rész: URAL, DAC tehergépjárművekre gumiabroncs, tömlő, védőszalag,

3. rész: UNIMOG tehergépjárművekre gumiabroncs

4. rész: MB 1017 tehergépjárművekre gumiabroncs

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KRAZ tehergép. gumiabroncs, tömlő, védőszalag

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34350000 Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis 1163 Budapest, Újszász út 37–39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. 1300x530-533 /530/70-21/PR12, 156F gumiabroncs 60 db

2. 1300x530-533 /530/70-21/PR12, 156F védőszalag 60 db

3. 1300x530-533 /530/70-21/PR12,156F tömlő 60 db

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján az opcionális rész mennyiségét az Ajánlatkérő az alábbiak szerinti határozza meg:

1. 1300x530-533 /530/70-21/PR12, 156F gumiabroncs +12 db

2. 1300x530-533 /530/70-21/PR12, 156F védőszalag +12 db

3. 1300x530-533 /530/70-21/PR12,156F tömlő +12 db

Ajánlatkérő a szerződéskötéskor él az opció esetleges lehívásának lehetőségével, amelyről nyertes ajánlattevőt az összegezés megküldésével tájékoztatja. Ajánlatkérő jogosult a teljes opciós mennyiség illetve annak egy részének lehívására.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

URAL, DAC tehergép. gumiabroncs, tömlő, védőszalag

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34350000 Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest, Újszász utca 37–39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. 14.00-20.PR 14 OИ-25 146G gumiabroncs 570 db

2. 14.00-20.PR 14 OИ-25 146G védőszalag 570 db

3. 14.00-20.PR 14 OИ-25 146G tömlő 570 db

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján az opcionális rész mennyiségét az Ajánlatkérő az alábbiak szerinti határozza meg:

1. 14.00-20.PR 14 OИ-25 146G gumiabroncs + 100 db

2. 14.00-20.PR 14 OИ-25 146G védőszalag + 100 db

3. 14.00-20.PR 14 OИ-25 146G tömlő + 100 db

Ajánlatkérő a szerződéskötéskor él az opció esetleges lehívásának lehetőségével, amelyről nyertes ajánlattevőt az összegezés megküldésével tájékoztatja. Ajánlatkérő jogosult a teljes opciós mennyiség illetve annak egy részének lehívására.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

UNIMOG tehergépjárművekre gumiabroncs

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34350000 Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis 1163 Budapest, Újszász út 37–39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. 12,5R20 MPT80 132J TL 12PR 180 db

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján az opcionális rész mennyiségét az Ajánlatkérő az alábbiak szerinti határozza meg:

1. 12,5R20 MPT80 132J TL 12PR + 54 db

Ajánlatkérő a szerződéskötéskor él az opció esetleges lehívásának lehetőségével, amelyről nyertes ajánlattevőt az összegezés megküldésével tájékoztatja. Ajánlatkérő jogosult a teljes opciós mennyiség illetve annak egy részének lehívására.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MB 1017 tehergépjárművekre gumiabroncs

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34350000 Normál és nagy teherbírású gumiabroncsok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis 1163 Budapest, Újszász út 37-39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. 10.00 R22.5 14PR 140/138K TL T9 180 db

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján az opcionális rész mennyiségét az Ajánlatkérő az alábbiak szerinti határozza meg:

10.00 R22.5 14PR 140/138K TL T9 + 54 db

Ajánlatkérő a szerződéskötéskor él az esetleges opció lehívásának lehetőségével, amelyről nyertes ajánlattevőt az összegezés megküldésével tájékoztatja. Ajánlatkérő jogosult a teljes opciós mennyiség illetve annak egy részének lehívására.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.1) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtaniuk. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.1 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr.1 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kr. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Ajánlattevő valamennyi részajánlati kör vonatkozásában - figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontjára - a Kr.1 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal:

— a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i),

— mióta vezeti az Ajánlattevő számláját,

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.

Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Kr.1 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi „számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Valamennyi részajánlati kör vonatkozásában alkalmatlan Ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1-4. rész esetében:

M1) AT – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett, az általa megajánlott rész vonatkozásában a beszerzés tárgya szerinti teljesítéseit igazoló referenciával.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

Referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:

A szállítás tárgya,

A szállítás mennyisége,

Szerződéskötő másik fél megnevezése,

A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) év/hó/napban,

Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a Korm. r. 22. § (1) - (2) bekezdés szerint kell igazolni.

1-4. rész esetében:

M2) Az AT – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen érvényes, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (gépjármű alkatrész vagy gumiabroncs gyártása vagy forgalmazása, kereskedelme) ISO 9001:2015, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékával.

AK hivatkozik a Korm. r. 24. § (3) bekezdésére.

Igazolás: Az M1-M2) pontok esetében a Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (ATnek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az M2) szerinti igazolások, dokumentumok benyújtására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett, gumiabroncs

I. Rész: 45 db gumiabroncs,

II. Rész: 420 db gumiabroncs,

III. Rész: 130 db gumiabroncs,

IV. Rész: 130 db gumiabroncs.

Értékesítésére vonatkozó szerződésszerű teljesítésről szóló referenciával.

M2) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (gépjármű alkatrész vagy gumiabroncs gyártása vagy forgalmazása, kereskedelme) ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti, független akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékával.

AK az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el különösen, de nem kizárólagosan bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást, amennyiben az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)), valalmint a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítást.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015- (X.30) Korm. rendelet 21/A. §.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési – és kötbérfeltételeket a KKD részeként kiadott Adásvételi szerződéstervezet tartalmazza.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/10/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/10/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik a https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000419802019/reszletek azonosító számú internetes címen. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére és 16. §-ban foglaltakra és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a. Jelen eljárás során AK az egyes eljárási cselekményeket a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr. 2) alapján, a közbeszerzési eljárások lefolyatására létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül végzi.

b. A Kr.1 30.§ (4) értelmében az AK az P1) pont szerinti, valamint M1-M2) pontok szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd. szervezet létrehozását a szerz. teljesítéséhez.

d. A KDD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhetők a https://ekr.gov.hu/ weboldalon.

e. AK a Kbt. 77.§ (1) tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:

– 1. részsz. (fordított arányosítás): Ajánlati egységár esetében AK a nettó egységárat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.

– 2. részsz. (egyenes arányosítás): Többlet Jótállás:

Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt max (10) pontot ad: 1-4. Rk 36 hónap többlet jótállás.

Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb) a következő értéknél: 12 hónap (azaz 0 hónapnál kevesebb többlet jótállás).

A jótállási időszak kezdetét az AK a szállítás napjától határozza meg. A leghosszabb jótállási időszakot vállaló AT ajánlata, mint legkedvezőbb megajánlás kap 10 pontot.

– Az ajánlatok részsz. szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden értékelési szempont esetében: 0 -10.

f. FAKSZ adatai: Dr. Sebestyén Sára, lajstromsz.: 00813 (távolléte esetén: Dr. Fail Kinga, lajstromsz.: 00571 vagy Csépányiné Dr. Farkas Éva, lajstromszám: 00554)

AT nyújtsa be:

g. az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

h. Nyil. a Kbt. 66. § (2) szerint.

i. Nyil. a Kbt. 66.§ (6) szerint.

j. a KKD II.3. szerinti kötelező nyil. KKD. 3. sz. melléklet 3. sz. minta

k. Ajánlattevő nyújtsa be a megajánlott gumiabroncsok magyar nyelvű, részletes termékleírását,amely többek között tartalmazza a megajánlott termék gyártóját, típusát, valamint műszaki paramétereit olyan részletességgel melyből megállapítható a műszaki leírásnak való megfelelőség.

l. Ajánlattevő nyújtsa be 5 év időtartamra történő tárolás módjára, körülményeire, valamint az állagmegőrzésre vonatkozó előírásokat, utasításokat.

m. Amennyiben Ajánlattevő nem a Műszaki leírás mellékletében megnevezett gumiabroncs típusra tesz ajánlatot, akkor a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben előírtak szerinti megfelelőség, illetve egyenértékűség tényét Ajánlattevőnek egy független akkreditált szervezet (Pl. Tüv Rheinland-Kti Kft.) által kibocsátott hiteles tanúsítvánnyal kell igazolnia ajánlatának benyújtásakor (egyszerű másolatban).

n. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e)-t

o. Szerződéskötés feltétele a 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről szóló nyilatkozat megtétele.

p. AT ajánlatát a Kr.2 11.§ (1) bekezdés alapján az EKR-ben elektronikus ürlapként az AK által létrehozott felolvasólap kitöltésével adja meg.

q. AK a IV.2.6. pontban meghat. 2 hó. időtartam alatt 60 napot ért. AK az eljárást a 320/2015. (X.30) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/09/2019