Szolgáltatások - 427904-2016

06/12/2016    S235

Belgium-Brüsszel: Szakmai támogatás a természeti tőkére vonatkozó számviteli eljárások fejlesztéséhez

2016/S 235-427904

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postai cím: BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szakmai támogatás a természeti tőkére vonatkozó számviteli eljárások fejlesztéséhez.

Hivatkozási szám: ENV.B.2/SER/2016/0019.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés célja, hogy segítséget nyújtson a Bizottság számára a természeti tőkére vonatkozó számviteli eljárások területén, támogatva ezáltal a természeti tőkére és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra vonatkozó számviteli eljárások integrált rendszerének tudásinnovációs projektje (KIP INCA – Knowledge Innovation Project on Integrated system for Natural Capital and ecosystem services Accounting) megvalósítását, amely uniós szintű számviteli rendszert alakít ki. A Környezetvédelmi Főigazgatóság és a KIP INCA partnerei (Környezetvédelmi Főigazgatóság, Eurostat, Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Kutatási és Innovációs Főigazgatóság, Közös Kutatóközpont) fognak támogatásban részesülni. A támogatás számos téma köré szerveződik, ideértve a következőket: biofizikai információk, az ökoszisztéma állapota és ökoszisztéma-szolgáltatások; értékelési módszertanok számviteli eljárásokhoz; makromutatók kidolgozása; a természeti tőkére vonatkozó számviteli eljárások beépítése a döntéshozatali folyamatokba, szakpolitikai támogatás és egyéb kapcsolódó kérdések.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 419 781.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyílt pályázati felhívás – 140 000 EUR összegű szolgáltatási szerződés.

A szerződés megegyező feltételek mellett, két alkalommal, 12 hónapra megújítható, így teljes időtartama legfeljebb 36 hónap lehet (teljes költségvetése pedig 420 000 EUR).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 65
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése és a források elosztása / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 097-173071
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 07.0202/2016/741033/SER/D2
Elnevezés:

Szakmai támogatás a természeti tőkére vonatkozó számviteli eljárások fejlesztéséhez

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: World Conservation Monitoring Centre (WCMC)
Postai cím: 219 Huntingdon Road
Város: Cambridge
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: CB3 0DL
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: The Institute for European Environmental Policy (IEEP)
Postai cím: 11 Belgrave Road, IEEP Offices, floor 3
Város: London
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: SW1V 1RB
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UEA Consulting Ltd, Research & Enterprise Services
Postai cím: East Office (ARTS), UEA Norwich Research Park
Város: Norwich
NUTS-kód: UK UNITED KINGDOM
Postai irányítószám: NR4 7TJ
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 420 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 419 781.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve munkák kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve munkák megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a hirdetmény korábban a HL 2016/S 043-070158 hivatkozási számú, 2.3.2016 keltezésű előzetes hirdetményben kissé eltérő címen került közzétételre: A természeti tőkére vonatkozó számviteli eljárások továbbfejlesztéséhez nyújtott szakmai támogatás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1 pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/11/2016