Lieferungen - 427919-2022

05/08/2022    S150

Polen-Breslau: Glaswaren für Laboratorien

2022/S 150-427919

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 133-378599)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Wrocławski
Nationale Identifikationsnummer: 000001301
Postanschrift: pl.Uniwersytecki 1
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-137
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Rochala
E-Mail: marta.rochala@uwr.edu.pl
Telefon: +48 713752950
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uni.wroc.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych z podziałem na 13 części

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.2710.14.2022.MG
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33793000 Glaswaren für Laboratorien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych z podziałem na 13 części.

1.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

1.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami od nr 3.1 do nr 3.13 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

2. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

3.Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Zakład Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot Curie 14 a, 50-383 Wrocław

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 133-378599

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 12/08/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 22/08/2022
Ortszeit: 10:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 09/11/2022
muss es heißen:
Tag: 19/11/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 12/08/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 22/08/2022
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: