Lieferungen - 427924-2019

12/09/2019    S176    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Szeged: Zeitungen, Fachzeitschriften, Periodika und Zeitschriften

2019/S 176-427924

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szegedi Tudományegyetem
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_95571285
Postanschrift: Dugonics tér 13.
Ort: Szeged
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Postleitzahl: 6720
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Fülöpné Zimacsek Anikó
E-Mail: zimacsek.aniko@gmf.u-szeged.hu
Telefon: +36 62545857
Fax: +36 62545073

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.u-szeged.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000932792019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000932792019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Központi költségvetési szerv
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Külföldi nyomtatott és elektronikus folyóiratok

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000932792019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
22200000 Zeitungen, Fachzeitschriften, Periodika und Zeitschriften
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Külföldi nyomtatott és elektronikus folyóiratok beszerzése

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22200000 Zeitungen, Fachzeitschriften, Periodika und Zeitschriften
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Hauptort der Ausführung:

Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár, 6722 Szeged, Ady tér 10.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Külföldi kiadású folyóiratok és folyóiratcsomagok nyomtatott, és online, valamint csak online formátumokban (221-féle - különböző című - folyóirat összesen 221 db példányban).

A meg nem érkezett folyóirat számok ingyenes reklamálása, valamint online (e-mail) ügyfélszolgálat biztosítása magyar nyelven (munkanapokon 8-16 óra közötti intervallumban, heti 40 órában).

A folyóirat mennyiségtől ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet. Nem tartoznak a 30 %-os eltérésbe az alábbi esetek, vagyis ezen esetekben nem köteles az Ajánlatkérő a rendelést pótolni: megjelenés ideiglenes/időszakos szüneteltetése, megjelenés végleges megszűnése, címváltozás (beolvad más folyóiratba/új címen jelenik meg);

A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban a folyóiratok részletes leírása az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000932792019

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Az online adminisztrációs felületen a megrendelésekről nyújtott jelentésfajták száma (max. 40 db) / Gewichtung: 10
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Év közben felmerülő külföldi kiadású folyóiratigények eseti jelleggel, az eredetileg megjelölt mennyiséghez képest legfeljebb évenként +30 %-os mennyiségi eltéréssel.

Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. Vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés lehívási hatálya alatt (1.1.2020 – 31.12.2022), annak időbeli lejártát megelőzően, amennyiben az opcionális tételek beszerzése az EISZ Nemzeti Programban az Ajánlatkérő részére nem történik meg.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló folyóirat beszerzései esetében a jelen eljárást alkalmazza

A felhívás VI. 3) pontja szerint

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, a Kbt. 67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.(321/2015.(X.30.) Kr. 1.§ (7) bekezdése)

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.

Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni valamennyi rész esetében:

M/1.

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításainak bemutatását, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve

− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap), − a referencia tárgyát és mennyiségét (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen), − a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),

− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat. Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű teljesítés az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben került sor.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére, miszerint amennyiben az (1) bekezdés alkalmazása során az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1:

Ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, mely összesen 140-féle (különböző című) külföldi kiadású nyomtatott folyóirat szállítására és/vagy külföldi kiadású folyóiratok online szolgáltatására (elérhetővé tételére/hozzáférésére a szerződő fél által megadott IP tartományokon) vonatkozik.

A referencia származhat egy vagy több szerződésből is.

A teljesítés kezdő es befejező idejét év-hónap-nap pontossággal kéri az Ajánlatkérő megadni.

A fenti M.1) feltétel és előirt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A számla kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően a Kbt.135.§ (1),(6) bek.-iben, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bek.-iben, valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.

Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 169311:2017 számú európai szabványnak és az Eu. Biz. által e szabványhoz az EUHLn közzétett szintaxislistának

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: EUR

Késedelmi kötbér, Meghiúsulási kötbér, Hibás teljesítési kötbér a szerződésben részletezettek alapján.

Késedelmi kamat a Ptk. 6:155.§ szerint. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. AK a szerződésben biztosítékot nem köt ki.

Részletek a szerződéstervezetben.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/10/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/10/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

A TED karakterkorlátozása okán a közbesz. elj-hoz szüks. további infók teljes tartalma részl. a közbesz. dok-an kerül kifejtésre!

1. Az aj. benyújtásának formai köv.: a közbesz. dok-ban foglaltak szerint.

2. Az alábbi nyil., dok-ok benyújtása szükséges, a közbesz. dok-ban foglaltaknak megfelelően:

Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)

Kiegészítés a felolvasólaphoz

Aláírási címpl, aláírás minta

Nyil. változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről szóló ig.

Közös aj-tételről szóló megállapodás

Meghatalmazás

Av-k bevonásáról szóló nyil., nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bek-ben foglaltak szerinti nyíl-ot meg kell tenni az EEKD-ban)

Nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)

EEKD

3. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a folyóiratok részletes leírását táblázatos formátumban, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető excel formátumban.

4. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttárs. létrehozását kizárja.

5. Ért. szemp. bemutatása: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján az ajánlatok ért. szempontja a legjobb ár-érték arányt tartalmazó aj. kiválasztása, további információ a dokumentációban.

6. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

7. AK a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az aj.ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az aj.-ok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

8. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes minőségirányítási rendszer-tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, melyről ajánlatában nyilatkozni szükséges.

9. AK az aj. kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért.

10. Amennyiben bármely csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy az AT magyar nyelvű fordításban is köteles csatolni.

11. A teljes aj.tételi felh-ban valamint az elj. során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

12. Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók.

13. FAKSZ: Bikaliné Bodnár Andrea, 00976 Lev. cím: Electool Beszerzési Szolg. Kft., 1123 Bp, Alkotás u. 50., Alkotás Point A épület, E-mail: bikaline.andrea@electool.com

14. AK a Kbt. 40. § (1) bek. és 41. § (1) bek alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl. szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr. valamint a Kbt. 41/A §-a tartalmazza.

15. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

16. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

17. Részajánlat kizárásának indoklása: A költséghatékonyság és a racionális központi adminisztráció érdekében a külföldi kiadású folyóiratok együttes beszerzése szükséges, mely egyetlen háttér adatbázisból képes kiszolgálni a felhasználói és adminisztrációs felületek információs és funkcionális igényét.

18. Az eljárás a 320/2015. (X.30.) Kr. alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § -a szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2019