Lieferungen - 427933-2022

05/08/2022    S150

Česko-Ostrava: Stroje pro úpravu silničního povrchu

2022/S 150-427933

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 141-402647)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 00095711
Poštovní adresa: Úprkova 795/1
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 70223
Země: Česko
E-mail: ssmsk@ssmsk.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ssmsk.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00095711

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Silniční fréza

II.1.2)Hlavní kód CPV
43312000 Stroje pro úpravu silničního povrchu
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem dodávky je 1 ks silniční frézy k frézování asfaltobetonových povrchů dle Technické specifikace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/08/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 141-402647

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 23/08/2022
Místní čas: 08:00
Má být:
Datum: 30/08/2022
Místní čas: 08:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 23/08/2022
Místní čas: 08:00
Má být:
Datum: 30/08/2022
Místní čas: 08:00
VII.2)Další dodatečné informace: