Lieferungen - 428119-2022

05/08/2022    S150

Sverige-Växjö: Köksgeråd

2022/S 150-428119

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 133-378451)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Växjö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0662
Postadress: Box 1222
Ort: VÄXJÖ
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 351 12
Land: Sverige
Kontaktperson: Marita Johanneson
E-post: marita.johanneson@vaxjo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vaxjo.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Köksutensilier

Referensnummer: KS 2021-537
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39221100 Köksgeråd
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

UM är Växjö, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Älmhult kommuner samt Växjö Pastorat

Kompletterande information

Upphandlingsdokument hämtas hem från Växjö kommuns webbplats under adress:

www.vaxjo.se/upphandling eller via www.opic.com. Eventuella förtydliganden och kompletteringar för annonserad upphandling kommer att införas löpande på denna webbplats. Ni anger er e-postadress för att erhålla automatisk uppdatering av de eventuella förändringar som gäller efterfrågad upphandling. OBSERVERA! Om ni erhållit underlag på annat sätt, så måste ni själva bevaka eventuella förändringar på www.vaxjo.se/upphandling. Kontakta ansvarig upphandlare om ni önskar underlag utan att ange e-postadress. Endast publicerade skriftliga svar och förtydliganden lämnade av upphandlande myndighet är att se som giltiga förtydliganden av upphandlingsdokumentet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/08/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 133-378451

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 09/09/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 18/09/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 12/09/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 19/09/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: