Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 428151-2022

05/08/2022    S150

Slovenija-Celje: Sistem za video nadzor

2022/S 150-428151

Obvestilo o spremembi

Sprememba javnega naročila/koncesije v njegovem/njenem obdobju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Nacionalna identifikacijska številka: 5814251000
Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI034 Savinjska
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Sektor za razpise
E-naslov: irena.pogacnik@dri.si
Telefon: +386 13068164
Telefaks: +386 13068206
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.dars.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvedba zamenjave VDP opreme v predorih Pletovarje in Golo Rebro

Referenčna številka dokumenta: 000038/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
32323500 Sistem za video nadzor
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32323500 Sistem za video nadzor
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI034 Savinjska
II.2.4)Opis javnega naročila v času sklenitve pogodbe:

Izvedba zamenjave VDP opreme v predorih Pletovarje in Golo Rebro

II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v mesecih: 12
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek IV: Postopek

IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom
Številka obvestila v UL: 2021/S 201-523300

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Št. naročila: 000038/2021
V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe/sklepa o podelitvi koncesije:
29/09/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo/koncesija je bilo(-a) oddano(-a) skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: TENZOR podjetje za varovanje premoženja, storitve in trgovino d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5389984000
Poštni naslov: Mariborska cesta 13
Kraj: Ptuj
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 2250
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (v času sklenitve pogodbe;brez DDV)
Skupna vrednost javnega naročila: 175 479.04 EUR

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4
Kraj: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/08/2022

Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1)Opis javnega naročila po spremembah
VII.1.1)Glavna koda CPV
32323500 Sistem za video nadzor
VII.1.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
VII.1.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI034 Savinjska
VII.1.4)Opis javnega naročila:

Aneks št. 1 k pog. DARS št. 1163/2021: Izvedba zamenjave VDP opreme v predorih Pletovarje in Golo Rebro

VII.1.5)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v mesecih: 12
VII.1.6)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 188 794.38 EUR
VII.1.7)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: TENZOR podjetje za varovanje premoženja, storitve in trgovino d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5389984000
Poštni naslov: Mariborska cesta 13
Kraj: Ptuj
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 2250
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
VII.2)Informacije o spremembah
VII.2.1)Opis sprememb
Vrsta in obseg sprememb (z navedbo morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila):

Predmet aneksa so naslednja dodatna dela:

-prilagoditev povezave z obstoječim nadzorno krmilnim sistemom NKS,

-dodatno testiranje in nastavitev obstoječih kamer v predoru ob izvedeni popolni zapori prometa,

-nadgradnja za pripravo in vodenje projekta, nadzor nad izvedbo podizvajalcev (3 %).

VII.2.2)Razlogi za spremembo
Potreba izvirnega naročnika/koncesionarja po dodatnih gradnjah, storitvah ali blagu (člen 43(1)(b) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(b) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(b) Direktive 2014/25/EU)
Opis poslovnih ali tehničnih razlogov in težav ali podvojitve stroškov, zaradi katerih ni mogoče spremeniti izvajalca:

Potreba po dodatnih delih se je pokazala med izvedbo del, ko je bilo ugotovljeno, da je za optimalno delovanje video detekcijskega sistema potrebno prilagoditi povezavo z obstoječim sistemom in izvesti dodatna testiranja. Izvedbo teh del je mogoče oddati obstoječemu izvajalcu ob upoštevanju 2. (in 3.) točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, saj jih tehnično ni bilo mogoče ločiti od prvotnega javnega naročila. Dodatna dela so nujna za dokončanje prvotnega naročila. Zamenjava izvajalca bi povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov.

VII.2.3)Povišanje cene
Posodobljena skupna vrednost javnega naročila pred spremembami (ob upoštevanju morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila in prilagoditve cene in, v primeru Direktive 2014/23/EU, povprečne inflacije v zadevnih državah članicah)
Vrednost brez DDV: 175 479.04 EUR
Skupna vrednost javnega naročila po spremembah
Vrednost brez DDV: 188 794.38 EUR