Lieferungen - 428179-2020

11/09/2020    S177

Polen-Toruń: Spezialfahrzeuge

2020/S 177-428179

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 136-335560)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Sienkiewicza 24/26
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mikołaj Stefański
E-Mail: zampub@mzk.torun.pl
Telefon: +48 566225504
Fax: +48 566555339
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mzk.torun.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa specjalnego pojazdu technicznego

Referenznummer der Bekanntmachung: MZK.D-251-06/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114000 Spezialfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych wraz z wyposażeniem oraz realizowanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.

Przeglądy gwarancyjne, o których mowa wyżej dotyczą zabudowy pojazdu specjalnego. W okresie gwarancji jakości będą one przeprowadzane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego (w zakresie robocizny).

W okresie gwarancji jakości Zamawiający będzie przeprowadzał w serwisie autoryzowanym przez producenta podwozia odpłatne przeglądy okresowe w terminach i zakresie zaleconych przez producenta podwozia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/09/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 136-335560

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.2.2
Anstatt:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Możliwość zmian postanowień umowy określono we wzorze umowy.

muss es heißen:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Możliwość zmian postanowień umowy określono we wzorze umowy.

Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości 20 % kwoty brutto łącznej ceny wskazanej w § 2 ust. 1 umowy wyrażonej w PLN, w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy. Szczegółowe postanowienia dotyczące udzielenia zaliczki zawarte są w paragrafie 2 wzoru umowy.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 15/09/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 24/09/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 15/09/2020
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 24/09/2020
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) – szczegółowe informacje udostępniono na platformie: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl