Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 428179-2020

11/09/2020    S177

Polen-Toruń: Spezialfahrzeuge

2020/S 177-428179

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 136-335560)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Sienkiewicza 24/26
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mikołaj Stefański
E-Mail: zampub@mzk.torun.pl
Telefon: +48 566225504
Fax: +48 566555339
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mzk.torun.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa specjalnego pojazdu technicznego

Referenznummer der Bekanntmachung: MZK.D-251-06/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114000 Spezialfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalnego pojazdu samochodowego do czyszczenia oraz udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych wraz z wyposażeniem oraz realizowanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.

Przeglądy gwarancyjne, o których mowa wyżej dotyczą zabudowy pojazdu specjalnego. W okresie gwarancji jakości będą one przeprowadzane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego (w zakresie robocizny).

W okresie gwarancji jakości Zamawiający będzie przeprowadzał w serwisie autoryzowanym przez producenta podwozia odpłatne przeglądy okresowe w terminach i zakresie zaleconych przez producenta podwozia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/09/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 136-335560

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.2.2
Anstatt:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Możliwość zmian postanowień umowy określono we wzorze umowy.

muss es heißen:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Możliwość zmian postanowień umowy określono we wzorze umowy.

Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości 20 % kwoty brutto łącznej ceny wskazanej w § 2 ust. 1 umowy wyrażonej w PLN, w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy. Szczegółowe postanowienia dotyczące udzielenia zaliczki zawarte są w paragrafie 2 wzoru umowy.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 15/09/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 24/09/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 15/09/2020
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 24/09/2020
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) – szczegółowe informacje udostępniono na platformie: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl