Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 428185-2022

05/08/2022    S150

Slovenija-Izola: Rentgenske naprave

2022/S 150-428185

Obvestilo o spremembi

Sprememba javnega naročila/koncesije v njegovem/njenem obdobju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Nacionalna identifikacijska številka: 1399632000
Poštni naslov: Polje 40
Kraj: Izola - Isola
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 6310
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tea Jelačič
E-naslov: javna.narocila@sb-izola.si
Telefon: +386 56606852
Telefaks: +386 56606580
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-izola

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava, montaža in vzdrževanje angiografskega aparata s C-lokom

Referenčna številka dokumenta: JN 043/RN-17
II.1.2)Glavna koda CPV
33111000 Rentgenske naprave
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
33100000 Medicinska oprema
50400000 Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila v času sklenitve pogodbe:

Dobava, montaža in vzdrževanje angiografskega aparata s C-lokom in : Vzdrževanje opreme brez rentgenske cevi za dobo 6 let po preteku garancijskega roka

II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v mesecih: 72
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek IV: Postopek

IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom
Številka obvestila v UL: 2017/S 150-310246

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Št. naročila: JN 043/RN-17
V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe/sklepa o podelitvi koncesije:
25/07/2017
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo/koncesija je bilo(-a) oddano(-a) skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: GORENJE GTI, trgovina, inženiring, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5629918000
Poštni naslov: Partizanska cesta 12
Kraj: Velenje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (v času sklenitve pogodbe;brez DDV)
Skupna vrednost javnega naročila: 846 175.00 EUR

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Poštni naslov: Polje 40
Kraj: Izola - Isola
Poštna številka: 6310
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
02/08/2022

Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1)Opis javnega naročila po spremembah
VII.1.1)Glavna koda CPV
33111000 Rentgenske naprave
VII.1.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
VII.1.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola

VII.1.4)Opis javnega naročila:

Vzdrževanje angiografskega aparata s C-lokom brez rentgenske cevi za dobo 6 let po preteku garancijskega roka

VII.1.5)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v mesecih: 72
VII.1.6)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 876 725.00 EUR
VII.1.7)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: GORENJE GTI, trgovina, inženiring, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5629918000
Poštni naslov: Partizanska cesta 12
Kraj: Velenje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
VII.2)Informacije o spremembah
VII.2.1)Opis sprememb
Vrsta in obseg sprememb (z navedbo morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila):

Potreba po spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila in sicer iz razloga po določbi 2. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

VII.2.2)Razlogi za spremembo
Potreba izvirnega naročnika/koncesionarja po dodatnih gradnjah, storitvah ali blagu (člen 43(1)(b) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(b) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(b) Direktive 2014/25/EU)
Opis poslovnih ali tehničnih razlogov in težav ali podvojitve stroškov, zaradi katerih ni mogoče spremeniti izvajalca:

Sprememba je potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti. Potrebne so dodatne gradnje, storitve in dobava blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec, saj so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, ob čemer zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih in tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov. Sprememba po določbi 2. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, ne spreminja splošne narave javnega naročila. Nepredvidena in dodatna dela, skupaj v višini 30.550,00 EUR brez DDV je razvidna iz ponudbe št.2022-046 za izvedbo posodobitve opreme z dne 6.7.2022.

VII.2.3)Povišanje cene
Posodobljena skupna vrednost javnega naročila pred spremembami (ob upoštevanju morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila in prilagoditve cene in, v primeru Direktive 2014/23/EU, povprečne inflacije v zadevnih državah članicah)
Vrednost brez DDV: 875 992.94 EUR
Skupna vrednost javnega naročila po spremembah
Vrednost brez DDV: 876 725.00 EUR