Lieferungen - 428193-2022

05/08/2022    S150

Magyarország-Budapest: Kerék, annak alkatrészei és tartozékai

2022/S 150-428193

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gara Richárd
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 14616578
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Autóbuszok futómű alkatrészeinek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001033302018
II.1.2)Fő CPV-kód
34324000 Kerék, annak alkatrészei és tartozékai
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Van Hool gyártmányú autóbuszok futómű alkatrészei

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34324000 Kerék, annak alkatrészei és tartozékai
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. Dél-pesti Divízió D460 raktár 1194 Budapest, Méta utca 39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

2. rész: Van Hool gyártmányú autóbuszok futómű alkatrészeinek beszerzése

Mennyiség: tervezetten 4000 mennyiségi egység/48 hónap

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt az egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10%-ával megegyező mértékben tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján megrendelhetők.

A szakmai ajánlatot a következők szerint kell összeállítani:

- Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetni a termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint meg kell adnia, hogy Járműgyártói/Első beépítésű/ Helyettesítő terméket ajánl meg.

- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadható ajánlat (Helyettesítő gyártmányú termékek) a műszaki leírásban foglaltak szerint. Helyettesítő termék megajánlása esetén igazolni kell a megajánlott tétel gyártójánál működő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint működtetett minőségirányítási rendszer alkalmazását a műszaki leírásban meghatározott dokumentumok benyújtásával.

- A megjelölt alkatrészek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészeknek minősülnek, az 5/1990 (IV. 12.) és a 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendeletben leírtak alapján minősítő vizsgálatra kötelezettek. A benyújtandó dokumentumok részletezését a műszaki leírás tartalmazza..

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 125-306924

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Van Hool gyártmányú autóbuszok futómű alkatrészei

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
20/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Truck-Trailer & Parts Haszongépjármű és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41461350
Postai cím: Nyúl Dűlő
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: kosa.jozsef@trucktrailer.hu
Telefon: +36 309942538
Fax: +36 22514332
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 197 455 744.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás 2022. július 26-án került aláírásra. A szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján került módosításra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
34324000 Kerék, annak alkatrészei és tartozékai
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
34324000 Kerék, annak alkatrészei és tartozékai
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. Dél-pesti Divízió D460 raktár 1194 Budapest, Méta utca 39.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: Van Hool gyártmányú autóbuszok futómű alkatrészeinek beszerzése

Mennyiség: tervezetten 4000 mennyiségi egység/48 hónap

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt az egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10%-ával megegyező mértékben tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján megrendelhetők.

A szakmai ajánlatot a következők szerint kell összeállítani:

- Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetni a termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint meg kell adnia, hogy Járműgyártói/Első beépítésű/ Helyettesítő terméket ajánl meg.

- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadható ajánlat (Helyettesítő gyártmányú termékek) a műszaki leírásban foglaltak szerint. Helyettesítő termék megajánlása esetén igazolni kell a megajánlott tétel gyártójánál működő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint működtetett minőségirányítási rendszer alkalmazását a műszaki leírásban meghatározott dokumentumok benyújtásával.

- A megjelölt alkatrészek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészeknek minősülnek, az 5/1990 (IV. 12.) és a 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendeletben leírtak alapján minősítő vizsgálatra kötelezettek. A benyújtandó dokumentumok részletezését a műszaki leírás tartalmazza..

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 197 455 744.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Truck-Trailer & Parts Haszongépjármű és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41461350
Postai cím: Nyúl Dűlő
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: kosa.jozsef@trucktrailer.hu
Telefon: +36 309942538
Fax: +36 22514332
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés keretösszege nem változik. A szerződésmódosítás nem érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt. A szerződés 1.3 pontja lehetővé teszi a szerződés 1. sz. mellékletének a szerződés tárgykörébe illő tétellel való kiegészítését. A szerződés 1. sz. melléklete a szerződés 1.3. pontja alapján kerül kiegészítésre.

A szerződés a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján került módosításra.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Az ajánlatkérő által a fővárosi közösségi közlekedésben üzemeltetett autóbuszok üzembiztonságát szolgáló javításokhoz nélkülözhetetlen az alkatrészek beszerzése. Az autóbuszok rendelkezésre-állása és utasbiztonsága érdekében a szállítandó pótalkatrészeket megfelelő minőségben a szerződéses partner tudja biztosítani.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 197 455 744.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 197 455 744.00 HUF