Lieferungen - 428228-2019

12/09/2019    S176    - - Piegādes - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Latvija-Rīga: Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

2019/S 176-428228

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Piegādes

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Rīgas Tehniskā koledža
90000022223
Braslas iela 16
Rīga
LV-1084
Latvija
Kontaktpersona: Egīls Bārdiņš
Tālrunis: +371 29266191
E-pasts: brasla@rtk.lv
Fakss: +371 67561026
NUTS kods: LV00

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.rtk.lv/

Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/670

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.5)Galvenā darbības joma
Izglītība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Telekomunikāciju laboratorijas aprīkojuma piegāde

Atsauces numurs: RTK 2019/11
II.1.2)Galvenās CPV kods
38000000
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Telekomunikāciju laboratorijas aprīkojuma piegāde.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 30 677.70 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Infrastruktūras izveidei vienotu komunikāciju risinājumam Skype for Business un MS Tem izmantošana savstarpējai komunikācijai un studentu apmācībai

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
38000000
32524000
39162100
31682210
31711100
31712100
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV006
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Rīga, Braslas iela 16, LV-1084, Latvija.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Telekomunikāciju laboratorijas aprīkojuma piegāde.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

DP "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 8.1.4. projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/001 “Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība"

II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 135-331396
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

Infrastruktūras izveidei vienotu komunikāciju risinājumam Skype for Business un MS Tem izmantošana savstarpējai komunikācijai un studentu apmācībai

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
04/09/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
SIA "Belam-Rīga"
40003171311
Ģertrūdes iela 94
Rīga
LV-1009
Latvija
NUTS kods: LV00
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 30 677.70 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 30 677.70 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Latvija
Tālrunis: +371 67326719
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Fakss: +371 67326720

Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Latvija
Tālrunis: +371 67326719
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Fakss: +371 67326720

Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/09/2019