Lieferungen - 428276-2019

12/09/2019    S176    Bunuri - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Brașov: Vehicule de stingere a incendiilor

2019/S 176-428276

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Brașov
Număr naţional de înregistrare: 4384150
Adresă: Str. Eroilor nr. 5
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122
Cod poștal: 500007
Țară: România
Persoană de contact: Andreea Radulea – Direcția Achiziții și Contractare
E-mail: andreea.radulea@judbrasov.ro
Telefon: +40 0268/410777/221
Fax: +40 0368/440040

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.judbrasov.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție autospeciale pompieri și autospeciale deszăpezire

Număr de referinţă: 4384150/2019/1
II.1.2)Cod CPV principal
34144213
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie autospeciale pompieri si autospeciale deszapezire pentru Aeroportul International Brasov-Ghimbav.

Achizitia este impartita pe loturi, dupa cum urmeaza:

— lot 1: autospeciala pompieri echipata cu agenți complementari si pentru intervenție rapida – 1 bucata – 2 400 000 RON,

— lot 2: autospecială pompieri echipata cu agenti complementari si echipament de descarcerare – 1 bucata – 2 500 000 RON,

— lot 3: autospecială de deszapezire PDA (cu plug, perie și autosuflantă) – 2 bucati – 4 200 000.

Valoarea estimata a achizitiei: 9 100 000 RON fara TVA.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din instructiunile catre ofertanti (fisa de date), respectiv 18 zile inainte de data limita de depunere a ofetelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 8 947 320.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1: Autospecială pompieri echipată cu agenți complementari și pentru intervenție rapidă – 1 bucată

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144213
80510000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122
Locul principal de executare:

Judetul Brasov.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 1: autospeciala pompieri echipata cu agenți complementari si pentru intervenție rapida – 1 bucata.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3: Autospecială de deszăpezire PDA (cu plug, perie și autosuflantă) – 2 bucăți

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34143000
80510000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122
Locul principal de executare:

Judetul Brasov.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autospecială de deszapezire PDA (cu plug, perie și autosuflantă) – 2 bucati.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

1) În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2: Autospecială pompieri echipată cu agenți complementari și echipament de descarcerare – 1 bucată

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144213
50100000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122
Locul principal de executare:

Judetul Brasov.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autospecială pompieri echipata cu agenti complementari si echipament de descarcerare – 1 bucata.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 023-049527
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 120/12731
Lot nr.: 3
Titlu:

Lot 3: Autospecială de deszăpezire PDA (cu plug, perie și autosuflantă) – 2 bucăți

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: A.T.S.A. Industry
Număr naţional de înregistrare: RO 17047970
Adresă: Str. Cart. Ștefan cel Mare, bloc 37, scara B, ap. 13, nr. 0
Localitate: Săcele
Cod NUTS: RO122
Cod poștal: 505600
Țară: România
E-mail: office@atsaindustry.ro
Telefon: +40 268546921
Fax: +40 268546921

Adresă internet: www.atsaindustry.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 200 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 200 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 162/15.838/06.09.2019 si 163/15.839/06.09.2019
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot 1: Autospecială pompieri echipată cu agenți complementari și pentru intervenție rapidă – 1 bucată

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: A.T.S.A. Industry
Număr naţional de înregistrare: RO 17047970
Adresă: Str. Cart. Ștefan cel Mare, bloc 37, scara B, ap. 13, nr. 0
Localitate: Săcele
Cod NUTS: RO122
Cod poștal: 505600
Țară: România
E-mail: office@atsaindustry.ro
Telefon: +40 268546921
Fax: +40 268546921

Adresă internet: www.atsaindustry.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 900 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 747 320.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Județean Brașov, Serviciul Juridic Contencios
Adresă: Bulevardul Eroilor nr. 5
Localitate: Brașov
Cod poștal: 500007
Țară: România
E-mail: office@judbrasov.ro
Telefon: +40 268410777
Fax: +40 268472305

Adresă internet: http://www.judbrasov.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2019