Lieferungen - 428332-2019

12/09/2019    S176    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Tankwagen

2019/S 176-428332

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
Bratislava-Staré Mesto
812 72
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Milan Varga
Telefon: +421 250944569
E-Mail: milan.varga2@minv.sk
Fax: +421 250944008
NUTS-Code: SK0

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.minv.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Veľkokapacitná cisternová automobilová striekačka na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10

Referenznummer der Bekanntmachung: OVO2-2018/000518
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34133100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky Veľkokapacitnej cisternovej automobilovej striekačky na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 977 500.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144213
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0
Hauptort der Ausführung:

Slovenská republika. Konkrétne miesta dodania/plnenia budú uvedené v príslušných kúpnych zmluvách.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky Veľkokapacitnej cisternovej automobilovej striekačky na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10.

a.Vo vyhotovení ako špeciálne vozidlo Hasičského a záchranného zboru s podvozkom schopným jazdy za každého počasia po spevnených komunikáciách, nespevnených cestách a ťažkom teréne, umožňuje nasadenie a to najmä pri:

— zdolávaní požiarov lesného porastu, trávnatého porastu a strniska,

— zásobovanie zásahového úseku hasiacou látkou pri zdolávaní požiaru pomocou ľahkého prenosného hasiaceho zariadenia,

— vytváranie protipožiarnych pásov prerezávaním porastu, rozrušovaním povrchovej vrstvy pôdy a podobne,

— niektoré technické činnosti pri odstraňovaní následkov povodní, snehových kalamít a zosuvov pôdy.

b.Spĺňajúca normy a predpisy EHK a EHS platné v čase dodávky.

c.Spĺňajúca požiadavky platných predpisov na vybavenie a technickú spôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách ako celku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: 310031J215

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Rámcová dohoda
Bezeichnung des Auftrags:

OVO2-2018/000518 na zabezpečenie dodávky špeciálneho cisternového vozidla typu: Veľkokapacitná cisternová automobilová striekačka na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/08/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
THT Polička, s.r.o.
46508147
Starohradská 316, Dolní Předměstí
Polička
572 01
Tschechien
Telefon: +420 461755111
E-Mail: tht@tht.cz
NUTS-Code: CZ
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 977 500.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2019