Supplies - 428334-2021

Submission deadline has been amended by:  434298-2021
24/08/2021    S163

Czechia-Brno: Industrial machinery

2021/S 163-428334

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vojenská nemocnice Brno
National registration number: 60555530
Postal address: Zábrdovická 3/3
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 63600
Country: Czechia
Contact person: plk. Ing. Viktor Hanáček
E-mail: vhanacek@vnbrno.cz
Telephone: +420 973445653
Internet address(es):
Main address: http://www.vnbrno.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/vnb
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/profil/vnb
Additional information can be obtained from another address:
Official name: ikis tender s.r.o.
National registration number: 09102761
Postal address: Kaštanová 496/123a
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 62000
Country: Czechia
Contact person: Bc. Jitka Antošová
E-mail: ikis@ikis.cz
Telephone: +420 539002883
Internet address(es):
Main address: https://nen.nipez.cz/profil/vnb
Address of the buyer profile: https://portalnen.nipez.cz/profil/vnb
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://nen.nipez.cz/profil/vnb
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

VN Brno - pořízení technologických zařízení budov č. 1, 2, 15 ve VN Brno

II.1.2)Main CPV code
42000000 Industrial machinery
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nových technologických zařízení budov č. 1, 2 a 15 v areálu zadavatele.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 24 616 610.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Varné a přístrojové technologie pro stravovací provoz

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
42000000 Industrial machinery
42215200 Food-processing machinery
51542100 Installation services of food-processing machinery
50800000 Miscellaneous repair and maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Brno

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka a instalace gastro technologie podle SPECIFIKACE a provádění servisních služeb po skončení záruční doby.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Záruční doba / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Nabídková (pořizovací) cena v Kč bez DPH / Weighting: 80
Cost criterion - Name: Cena profylaktických prohlídek / Weighting: 5
Cost criterion - Name: HZS pozáruční servis / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Cena za výjezd / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 755 795.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2021
End: 15/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty. Pro část 1 VZ ve výši 130.000 Kč.

Pro složení peněžní jistoty zadavatel poskytuje tyto informace:

• účet pro složení peněžní jistoty: 4034881/0710

• variabilní symbol platby: IČ dodavatele

• specifický symbol platby: číslo části VZ, na kterou je jistota skládána

II.2)Description
II.2.1)Title:

Klimatizační technologie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42000000 Industrial machinery
42512000 Air-conditioning installations
45331220 Air-conditioning installation work
50730000 Repair and maintenance services of cooler groups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Brno

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění části 2 VZ je dodávka a instalace klimatizačních jednotek podle PROJEKTU a provádění servisních služeb po skončení záruční doby.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Záruční doba / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Nabídková (pořizovací) cena v Kč bez DPH / Weighting: 80
Cost criterion - Name: HZS pozáruční servis / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Cena za výjezd / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 860 815.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2021
End: 15/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty. Pro část 2 VZ ve výši 300.000 Kč.

Pro složení peněžní jistoty zadavatel poskytuje tyto informace:

• účet pro složení peněžní jistoty: 4034881/0710

• variabilní symbol platby: IČ dodavatele

• specifický symbol platby: číslo části VZ, na kterou je jistota skládána

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Prokáže dodavatel předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky - tedy dokladu podle živnostenského zákona pro výkon živností

Pro část 1 VZ:

• Velkoobchod a maloobchod

• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

• Montáž, opravy revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Pro část 2 VZ:

• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

• Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení nebo Výroba, instalace, opravy elektronických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 113-296126
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/09/2021
Local time: 10:00
Place:

elektronický nástroj

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se koná dne 25.8.2021 v 10 hod. Podrobné informace k prohlídce místa plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Předpokládané hodnoty uvedené v předběžném oznámení zahrnovaly pořizovací cenu, která se nezměnila. V tomto oznámení jsou předpokládané hodnoty navýšeny o náklady na pozáruční servis a náklady na vyhrazené změny závazku.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/08/2021