Lieferungen - 428335-2019

 • 409573-2018: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
  Datum der Veröffentlichung:20/09/2018Frist:29-10-2018
  Dokument:Auftragsbekanntmachung
  Name des Auftraggebers:Централен орган за покупки
  • 231763-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:20/05/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Централен орган за покупки
  • 282105-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:18/06/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Комисия за защита на потребителите
  • 282156-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:18/06/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Комисия за защита на потребителите
  • 308002-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:03/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Комисия за защита на потребителите
  • 310377-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:04/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
  • 319032-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:09/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на труда и социалната политика
  • 319037-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:09/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на труда и социалната политика
  • 321469-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:10/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Национална служба за съвети в земеделието
  • 323965-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:11/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на труда и социалната политика
  • 324009-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:11/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
  • 324013-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:11/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
  • 324051-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:11/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
  • 326716-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на труда и социалната политика
  • 326753-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 326770-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Комисия за защита на потребителите
  • 332048-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:16/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерствоа на правосъдието
  • 337227-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:18/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 342030-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:22/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 342041-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:22/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 347070-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:24/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 359279-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:31/07/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • 361845-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:01/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на правосъдието
  • 366747-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:05/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • 366987-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:05/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на образованието и науката
  • 366990-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:05/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на образованието и науката
  • 369585-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:06/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Дирекция за национален строителен контрол
  • 369588-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:06/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Дирекция за национален строителен контрол
  • 369592-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:06/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Дирекция за национален строителен контрол
  • 369599-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:06/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Дирекция за национален строителен контрол
  • 372066-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:07/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Дирекция за национален строителен контрол
  • 372084-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:07/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • 372238-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:07/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на образованието и науката
  • 374758-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:08/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Изпълнителна агенция по горите
  • 379689-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на образованието и науката
  • 379696-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция по геодезия, картография и кадастър
  • 379712-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на образованието и науката
  • 379715-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция по геодезия, картография и кадастър
  • 379720-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на образованието и науката
  • 379781-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на правосъдието
  • 382266-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:13/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Изпълнителна агенция по горите
  • 384967-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:14/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • 387322-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:16/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция по геодезия, картография и кадастър
  • 387438-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:16/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • 387682-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:16/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция по вписванията
  • 387690-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:16/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция по вписванията
  • 387694-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:16/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция по вписванията
  • 396277-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:22/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 396279-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:22/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 396311-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:22/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
  • 402432-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:27/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на енергетиката
  • 402440-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:27/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на енергетиката
  • 402442-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:27/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на енергетиката
  • 402444-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:27/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на енергетиката
  • 402456-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:27/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на енергетиката
  • 404709-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:28/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 408314-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:30/08/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция по геодезия, картография и кадастър
  • 412732-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:03/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерски съвет
  • 412733-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:03/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерски съвет
  • 412735-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:03/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерски съвет
  • 412740-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:03/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерски съвет
  • 412963-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:03/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 417359-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:05/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на икономиката
  • 417382-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:05/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на икономиката
  • 417393-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:05/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавен фонд „Земеделие“
  • 417463-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:05/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавен фонд „Земеделие“
  • 417476-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:05/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавен фонд „Земеделие“
  • 417482-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:05/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавен фонд „Земеделие“
  • 419374-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:06/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на земеделието, храните и горите
  • 419481-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:06/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерски съвет
  • 419482-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:06/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерски съвет
  • 428321-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 428335-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция за държавна финансова инспекция
  • 428374-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция за държавна финансова инспекция
  • 428387-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция за държавна финансова инспекция
  • 428402-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция за държавна финансова инспекция
  • 430407-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:13/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция за държавна финансова инспекция
  • 442849-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:20/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на икономиката
  • 442881-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:20/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на икономиката
  • 442882-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:20/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на икономиката
  • 447801-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:24/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на отбраната
  • 447804-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:24/09/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на отбраната
  • 461724-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:02/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на вътрешните работи
  • 461727-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:02/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на вътрешните работи
  • 461785-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:02/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на вътрешните работи
  • 461786-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:02/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на вътрешните работи
  • 463979-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:03/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на отбраната
  • 468521-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:07/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на вътрешните работи
  • 468523-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:07/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на вътрешните работи
  • 471180-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:08/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на вътрешните работи
  • 478033-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:11/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавен фонд „Земеделие“
  • 478256-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:11/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на отбраната
  • 480934-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:14/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на вътрешните работи
  • 488092-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:17/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерски съвет
  • 488353-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:17/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция по вписванията
  • 488355-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:17/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Агенция по вписванията
  • 494015-2019: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:21/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Министерство на отбраната
  • 496228-2019: Bulgarien-Burgas: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:22/10/2019
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури