Lieferungen - 428353-2019

12/09/2019    S176    - - Bunuri - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Hârtie xerografică

2019/S 176-428353

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti
4193117
Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13
Bucureşti
020027
România
Persoană de contact: Achiziții publice și investiții
Telefon: +40 213075758
E-mail: achizitii.publice.mb@anaf.ro
Fax: +40 213057087
Cod NUTS: RO321

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.anaf.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru pentru furnizare „Hârtie xerografică format A4 și hârtie xerografică format A3”

Număr de referinţă: 20644
II.1.2)Cod CPV principal
30197644
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se va achiziționa un acord-cadru de furnizare „Hârtie xerografică format A4 și hârtie xerografică format A3”, cu o durata de 24 de luni, conform specificatiilor minime tehnice detaliate in caietul de sarcini, cu un singur operator economic, fara reluarea competitiei.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor).

Termenul limita de raspuns pentru autoritatea contractanta: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 10-a (zecea) zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (conf. O.U.G. nr. 107/2017).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 517 252.55 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Municipiul Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord-cadru pentru furnizare „Hârtie xerografică format A4 și hârtie xerografică format A3”, cu o durata de 24 de luni, cu un singur operator economic.

Valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 1 993 900,00 RON fără TVA.

Valoarea minima estimata a acordului-cadru este de 825 120,00 RON fără TVA.

Frecventa contractelor subsecvente: minim 1 contract subsecvent – maxim 12 contracte subsecvente.

Pe durata acordului-cadru se vor incheia un numar de maxim 12 contracte subsecvente având urmatoarele valori minime si valori maxime:

— valoare minima estimata contract subsecvent: 34 380,00 RON fara TVA,

— valoare maxima estimata contract subsecvent: 249 192,00 RON fara TVA.

Cantitatea minima estimata acord-cadru: 73 440 top hartie, respectiv 72 000 top hartie format A4 si 1 440 top hartie format A3.

Cantitate maxima estimata acord-cadru: 175 700 top hartie, respectiv 170 600 top hartie format A4 si 5 100 top hartie format A3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 25
Prețul - Pondere: 75
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 143-326270
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 64
Titlu:

Contract subsecvent nr. 8

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Dolex Com
RO 6670360
Str. Bujorencii nr. 24
Râmnicu Vâlcea
240275
România
Telefon: +40 745188846
E-mail: dolexcomsrl@yahoo.com
Fax: +40 250748796
Cod NUTS: RO415

Adresă internet: www.dolexcom.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 84 129.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 84 129.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 52
Titlu:

Contract subsecvent nr. 7 aferent acordului-cadru nr. 93/8.10.2018

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Dolex Com
RO 6670360
Str. Bujorencii nr. 24
Râmnicu Vâlcea
240275
România
Telefon: +40 745188846
E-mail: dolexcomsrl@yahoo.com
Fax: +40 250748796
Cod NUTS: RO415

Adresă internet: www.dolexcom.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 84 006.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 84 006.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 25
Titlu:

Contract subsecvent nr. 6 aferent acordului 93/8.10.2018

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Dolex Com
RO 6670360
Str. Bujorencii nr. 24
Râmnicu Vâlcea
240275
România
Telefon: +40 745188846
E-mail: dolexcomsrl@yahoo.com
Fax: +40 250748796
Cod NUTS: RO415

Adresă internet: www.dolexcom.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 84 006.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 84 006.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 138
Titlu:

Contract subsecvent nr. 5 aferent acordului-cadru nr. 93/8.10.2018

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/12/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Dolex Com
RO 6670360
Str. Bujorencii nr. 24
Râmnicu Vâlcea
240275
România
Telefon: +40 745188846
E-mail: dolexcomsrl@yahoo.com
Fax: +40 250748796
Cod NUTS: RO415

Adresă internet: www.dolexcom.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 31 933.05 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 31 933.05 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 133
Titlu:

Contract subsecvent nr. 4 aferent acordului-cadru nr. 93/8.10.2018

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/12/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Dolex Com
RO 6670360
Str. Bujorencii nr. 24
Râmnicu Vâlcea
240275
România
Telefon: +40 745188846
E-mail: dolexcomsrl@yahoo.com
Fax: +40 250748796
Cod NUTS: RO415

Adresă internet: www.dolexcom.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 92 406.60 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 993 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 94
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1 aferent acordului-cadru nr. 93/8.10.2018 – furnizare hârtie format A3 și format A4

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/10/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Dolex Com
RO 6670360
Str. Bujorencii nr. 24
Râmnicu Vâlcea
240275
România
Telefon: +40 745188846
E-mail: dolexcomsrl@yahoo.com
Fax: +40 250748796
Cod NUTS: RO415

Adresă internet: www.dolexcom.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 26 925.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 26 925.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 104
Titlu:

Contract subsecvent nr. 2 aferent acordului-cadru nr. 93/8.10.2018 – furnizare hârtie xerografică format A3 și format A4

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/10/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Dolex Com
RO 6670360
Str. Bujorencii nr. 24
Râmnicu Vâlcea
240275
România
Telefon: +40 745188846
E-mail: dolexcomsrl@yahoo.com
Fax: +40 250748796
Cod NUTS: RO415

Adresă internet: www.dolexcom.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 43 080.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 43 080.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 117
Titlu:

Contract subsecvent nr. 3 aferent acordului-cadru nr. 93/8.10.2018 – furnizare hârtie xerografică format A4 și format A4

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Dolex Com
RO 6670360
Str. Bujorencii nr. 24
Râmnicu Vâlcea
240275
România
Telefon: +40 745188846
E-mail: dolexcomsrl@yahoo.com
Fax: +40 250748796
Cod NUTS: RO415

Adresă internet: www.dolexcom.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 85 267.50 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 85 267.50 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 93
Titlu:

Acord-cadru de furnizare „Hârtie xerografică format A3 și format A4”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/10/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Dolex Com
RO 6670360
Str. Bujorencii nr. 24
Râmnicu Vâlcea
240275
România
Telefon: +40 745188846
E-mail: dolexcomsrl@yahoo.com
Fax: +40 250748796
Cod NUTS: RO415

Adresă internet: www.dolexcom.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 993 900.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 993 900.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 993 900.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 80
Titlu:

Contract subsecvent nr. 9 aferent acordului-cadru nr. 93/8.10.2018

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Dolex Com
RO 6670360
Str. Bujorencii nr. 24
Râmnicu Vâlcea
240275
România
Telefon: +40 745188846
E-mail: dolexcomsrl@yahoo.com
Fax: +40 250748796
Cod NUTS: RO415

Adresă internet: www.dolexcom.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 84 006.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 84 006.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2019