Lieferungen - 428364-2019

12/09/2019    S176

Magyarország-Szekszárd: Villamos hegesztőberendezés

2019/S 176-428364

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: FERROPATENT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80226497
Postai cím: Bátaszéki út 70.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Gábor
E-mail: ferropatent@ferropatent.hu
Telefon: +36 74529100
Fax: +36 74529667

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ferropatent.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ferropatent.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: fémmegmunkálás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kompl. hegesztőrobot rendszer tervezése-szállítása

Hivatkozási szám: EKR000317612019
II.1.2)Fő CPV-kód
42662100 Villamos hegesztőberendezés
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Komplett hegesztőrobot rendszer tervezése és szállítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 235 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7100 Szekszárd, Bátaszéki út 70.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db Komplett hegesztőrobot rendszer tervezése és szállítása

Komplett hegesztőrobot rendszernek az alábbi minimális műszaki paramétereknek kell megfelelnie:

Komplett hegesztőrobot rendszer:

— robot hatósugár min.: 1900 mm

— hegesztőrobot tengelyeinek száma min.: 7

— teljes rendszer tengelyeinek száma min.: 12 (teljeskörben szinkronizált)

— rendszer kialakítása: kompakt (egy egységben)

— robot teherbírása min.: 10 kg

— robot pozíciója. függesztett

— rendelkezésre álló maximális terület: 5500 * 8000 mm

— munkaállomások száma min.: 2

— cella rendelkezésére álló magasság max.: 4 m

— L-manipulátor min.: 2 db

— L-manipulátor karhossz min.: 1200 mm

— L-manipulátorok teherbírása min.: 500 kg/manipulátor

— kézi vezérlés a manipulátorokhoz: 2 db

— felső forgó konzol sugár min.: 1500 mm

— integrált zártkörű füstelszívás: ernyővel, elszívó készülékkel

— programozó készülék: hegesztésre optimalizált

— joystick karos robotmozgás: igen

— külső működtető irányító egység: érintőképes

— vészgombos leállítás: igen

— komplett robotcella kábelezés: igen

— bontható kétoldalú dugós kábelcsatlakozások: igen

— rögzítő elemek, dűbelek: igen

— robotcella komplett telepítés: igen

— gyári előátvétel hegesztési próbával: igen

— üzemi végátvétel: igen

— gyártástámogatás gyári szakemberrel 2 hét időtartamban

Programozás:

— programozási és szakmai alapoktatás 4 fő részére 5 naptári napon 8 óra időtartamban,

— offline programozási rendszer: teljeskörű / licenccel

— offline rendszer telepítése: igen

— offline programozás oktatása min. 4 fő részére 4 naptári napon 8 óra időtartamban.

Szenzortechnika

— gázterelőhüvelyes szenzor: igen

— ívvezérelt szenzor: igen

Hegesztő áramforrás:

— MÍG/MAG egyhuzalos huzalelektródás eljárás: digitális / primer inverteres

— Áramerősség min.: 500 A / 40 %, BI / 40 C#

— Áramforrás tömege max.: 40 kg

— zártkörű vízhűtő egység: igen

— csökkentett fröcskölés eljárás: igen

— ívhossz stabilizálás: igen

— impulzus hegesztés ellenőrzéssel: igen

— beolvadás stabilizáció: igen

— pisztoly ütközésvédelem: mágneses lekapcsolású

— TCP beállítás: automatikus

— integrált kettős huzalelőtolás: master + slave

— automatikus pisztolytisztítás: külső + belső

— pisztolytisztítás nyomásfokozás min.: 14 bar

— automatikus huzalvég levágás: igen

— huzaladagolás: hordós + dobos

— huzalátmérők: 1,0 -1,2 mm

— védőgáz felszerelés: kevert

Biztonságtechnika

— biztonsági tolóajtó vezérlés: igen

— biztonsági ajtó vezérlés: igen

— többszínű üzemi állapotjelző lámpa: igen

Egyéb:

— csomagolás és szállítás, szállítmány biztosítással: igen

— jótállás: 24 hónap

— Szerviz alkatrészellátási idő: 48 óra

— Gyári szerviz kiszállási idő: értékelési részszempont

Nyertes ajánlattevő feladata a fenti paramétereknek megfelelő gép terveinek elkészítése. A tervek ajánlatkérő általi elfogadását követően a tervek alapján a gép gyártása, szállítása, üzembe helyezése. Nyertes ajánlattevő köteles továbbá a helyszínre szállítást és üzembe helyezést követően 5 munkanap próbaüzem biztosítására. Nyertes ajánlattevő feladata a gép kezelésének használatára vonatkozó betanítás a fentebb rögzítettek szerint. Nyertes ajánlattevő a szállításkor az átadás-átvételi eljárás keretében köteles Ajánlatkérő részére átadni az eszköz CE tanúsítványát.

321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás, vagy az eljárás egyéb anyagai meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azt Ajánlatkérő elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Hibajavítás esetén a helyszíni kiszállásra vállalt határidő a jótállás időtartama alatt (24-48 óra) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-1.2.1-16-2017-00288

Ajánlatkérő a beszerzést részint a GINOP-1.2.1-16-2017-00288 számú pályázati forrás finanszírozásából, részint önerőből finanszírozza. A támogatás intenzitása: 50,00 %. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: EUR.

II.2.14)További információk

II.2.5) ponthoz: A szakember többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap) értékelési részszempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakember szakmai többlet tapasztalatát igazoló szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

Ajánlati ár: Egyösszegű nettó ajánlati ár (EUR) kerül értékelésre

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 065-150671
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kompl. hegesztőrobot rendszer tervezése-szállítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Igm Robotersysteme AG
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63823615
Postai cím: IZ NÖ-Süd, Objekt M8 Strasse 2a.
Város: Wiener Neudorf
NUTS-kód: AT122 Niederösterreich-Süd
Postai irányítószám: 2355
Ország: Ausztria
E-mail: istvan.timcsak@igm-group.com
Telefon: +36 304656402
Fax: +36 96518600
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 256 439.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 235 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Termék szállítmányozás, fuvarozás. Terméktelepítés, beüzemelés, tanácsadás, szakember biztosítása az M2 alkalmassági pont

Igazolására.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma: ATU61199045

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Igm Robotersysteme AG

IZ NÖ-Süd, Straße 2a, Halle 8M, 2355 Wiener Neudorf

Adószáma: ATU61199045

Környezetvédelmi vagy szociális szempontokat nem vettek figyelembe.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/09/2019