Dienstleistungen - 428387-2022

05/08/2022    S150

Sverige-Kristianstad: Avloppshantering

2022/S 150-428387

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: AB Kristianstadsbyggen
Nationellt registreringsnummer: 556054-1889
Postadress: Box 90
Ort: KRISTIANSTAD
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 29121
Land: Sverige
Kontaktperson: Christian Falk
E-post: christian.falk@abk.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.abk.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcbsetcsv&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcbsetcsv&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Kommunalt bostadsbolag
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Avtal invändig spolning

Referensnummer: 22/12
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90400000 Avloppshantering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Beställaren avser att upphandla ett avtal för invändig spolning.

Avtalet omfattar komplett service, enligt nedan, av invändig spolning i fastigheterna:

Stoppspolningar

Akuta stoppsolningar dygnet runt

Jourmottagning dygnet runt

En stamspolning per fastighet under avtalsperioden

Utöver ovantjänster omfattas avtalet av fräsning, inspektion med kamera, slamsugning, tömning av fett och oljeavskiljare samt arbeten av liknande karaktär.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232410 Underhållsarbeten för avlopp
90513600 Avlägsnande av slam
90513900 Hantering av slam
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kristianstad

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beställaren avser att upphandla ett avtal för invändig spolning.

Avtalet omfattar komplett service, enligt nedan, av invändig spolning i fastigheterna:

Stoppspolningar

Akuta stoppsolningar dygnet runt

Jourmottagning dygnet runt

En stamspolning per fastighet under avtalsperioden

Utöver ovantjänster omfattas avtalet av fräsning, inspektion med kamera, slamsugning, tömning av fett och oljeavskiljare samt arbeten av liknande karaktär.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 15 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/08/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/11/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/09/2022
Lokal tid: 07:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/08/2022