Leveringen - 428420-2019

12/09/2019    S176

Česko-Praha: Solární fotovoltaické moduly

2019/S 176-428420

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 153-376381)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: S-Silike C.S., s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27198546
Poštovní adresa: Sekorova 1103/9
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 143 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Herbst
E-mail: jiri.herbst@silike.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.silike.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4cdfbd33-f1f9-48bc-ae9d-68d85e51195c

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Energetické úspory pomocí FVE pro firmu S-Silike C.S., s.r.o.“

II.1.2)Hlavní kód CPV
09331200 Solární fotovoltaické moduly
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 199,800 Wp na střechu budovy 3671/2 obec Děčín – Podmokly, LV 5150, včetně všech souvisejících technologií, vypracování kompletní dokumentace potřebné k připojení k rozvodné síti a vyřízení licence zadavatele pro výrobu elektrické energie.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technické specifikace, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

Hlavním účelem plnění předmětu veřejné zakázky je vybudování fotovoltaické elektrárny v objektu zadavatele na adrese: 3671/2 obec Děčín – Podmokly, LV 5150.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/09/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 153-376381

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV. 2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro podání nabídek
Namísto:
Datum: 09/09/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 08/10/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Tato informace je uvedena ve Výzvě k podání nabídky.