Lieferungen - 428443-2019

12/09/2019    S176

România-Bucureşti: Servere

2019/S 176-428443

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 161-395856)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: R.A. Romatsa – Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
Număr naţional de înregistrare: RO1589932
Adresă: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013813
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Cojoc
E-mail: adrian.cojoc@romatsa.ro, petronela.dionise@romatsa.ro, gabriela.enache@romatsa.ro, magda.dinu@romatsa.ro, bogdan.tintar@romatsa.ro, adriana.stoica@romatsa.ro
Telefon: +40 212083528
Fax: +40 212083564

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.romatsa.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servere

Număr de referinţă: P1589932/2019/0036
II.1.2)Cod CPV principal
48820000 Servere
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă achiziționează echipamente de tehnică de calcul de tip server.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificare este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 161-395856

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.1.4)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Descriere succintă:
În loc de:

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificare este de 10 zile.

A se citi:

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificare este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

VII.2)Alte informații suplimentare: