Tavarat - 428463-2019

12/09/2019    S176    - - Tavarat - Lisätietoilmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Lahti: Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita

2019/S 176-428463

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Tavarahankinnat

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2019/S 173-421680)

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
0993644-6
Paasikivenkatu 7
Lahti
15110
Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@salpaus.fi
NUTS-koodi: FI1C3

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.salpaus.fi

Hankkijaprofiilin osoite: https://www.salpaus.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tulostavat laitteet ja niihin liittyvät palvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
30000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä (jäljempänä Asiakas) pyytää tarjoustanne tulostavista laitteista ja niihin liittyvistä palveluista ja järjestelmistä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjen vaatimusten ja ehtojen mukaisesti. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit sekä tarjouspyynnön liitteissä, jotka kaikki ovat kiinteä osa tarjouspyyntöä. Tarjottavien laitteiden ja palveluiden tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä pakollisiksi ilmoitetut vaatimukset.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/09/2019
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 173-421680

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Tarjouspyynnön liitteessä 6 (liite 06 Selvitys Hintalomake) olevat laskukaavat on korjattu ja liite on korvattu uudella liitteellä (liite 06 Selvitys Hintalomake_versio2.xlsx).