Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 428489-2019

12/09/2019    S176    Dienstleistungen - Vorabinformation ohne Aufruf zum Wettbewerb - Entfällt 

Finnland-Helsinki: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 176-428489

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Väylävirasto
Nationale Identifikationsnummer: 1010547-1
Postanschrift: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI
Postleitzahl: 00521
Land: Finnland
E-Mail: kilpailutus@hansel.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.vayla.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tietopyyntö: Päällystettyjen teiden palvelutasomittaus (PTM) 2021

Referenznummer der Bekanntmachung: VÄYLÄ/5665/02.01.10/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tietopyynnön ja mahdollisen kilpailutuksen kohteena on päällystettyjen teiden palvelutasomittaus (PTM) lasertekniikalla (myös skannerit ja keilaimet huomioidaan), sen toteutusprojekti ja tarvittavat laitteistot, jotka kattavat Väyläviraston tarpeet.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71631480
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Palvelutasomittauksella (PTM) tarkoitetaan lasertekniikkaan perustuvaa päällysteen pinnan pituus- ja poikittaissuuntaista tiheää profilointia ja saaduista profiileista laskettujen päällysteen pinnan ominaisuuksia kuvaavien tunnuslukujen tuottamista (esimerkiksi poikkiprofiili - urasyvyydet, pituusprofiili - IRI). Väylävirastossa tietoja hyödynnetään toimintalinjojen, tulostavoitteiden ja tieverkon tilan määrityksessä sekä perusteluviestinnässä. Väylävirasto voi mahdollisesti kilpailuttaa palvelutasomittauksien toteutuksen jaettuna eri osa-alueisiin, esimerkiksi: maantieteellisesti jaetut osa-alueet: mittausalue 1 ja mittausalue 2. Väylävirasto on alustavasti suunnittelemassa päällystettyjen teiden palvelutasomittauksien hankinnan sopimuskauden pituudeksi 4-6 vuotta alkaen vuodesta 2021. Väyläviraston hallinnoiman päällystetyn tieverkon pituus on 55 000 kaistakilometriä, josta vuosittain on mitattu noin 40 000 km.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
17/10/2019

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan 20.9.2019 klo 12:00 mennessä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla: Väylävirasto, PTM 2021, tietopyyntö.

Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Tietopyyntöön osallistuneille ei makseta korvausta vastaamisesta. Hansel Oy toimii hankinnassa konsultoivassa roolissa.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2019