Palvelut - 428489-2019

12/09/2019    S176    - - Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2019/S 176-428489

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Väylävirasto
1010547-1
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Helsinki
00521
Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.vayla.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietopyyntö: Päällystettyjen teiden palvelutasomittaus (PTM) 2021

Viitenumero: VÄYLÄ/5665/02.01.10/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tietopyynnön ja mahdollisen kilpailutuksen kohteena on päällystettyjen teiden palvelutasomittaus (PTM) lasertekniikalla (myös skannerit ja keilaimet huomioidaan), sen toteutusprojekti ja tarvittavat laitteistot, jotka kattavat Väyläviraston tarpeet.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71631480
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelutasomittauksella (PTM) tarkoitetaan lasertekniikkaan perustuvaa päällysteen pinnan pituus- ja poikittaissuuntaista tiheää profilointia ja saaduista profiileista laskettujen päällysteen pinnan ominaisuuksia kuvaavien tunnuslukujen tuottamista (esimerkiksi poikkiprofiili - urasyvyydet, pituusprofiili - IRI). Väylävirastossa tietoja hyödynnetään toimintalinjojen, tulostavoitteiden ja tieverkon tilan määrityksessä sekä perusteluviestinnässä. Väylävirasto voi mahdollisesti kilpailuttaa palvelutasomittauksien toteutuksen jaettuna eri osa-alueisiin, esimerkiksi: maantieteellisesti jaetut osa-alueet: mittausalue 1 ja mittausalue 2. Väylävirasto on alustavasti suunnittelemassa päällystettyjen teiden palvelutasomittauksien hankinnan sopimuskauden pituudeksi 4-6 vuotta alkaen vuodesta 2021. Väyläviraston hallinnoiman päällystetyn tieverkon pituus on 55 000 kaistakilometriä, josta vuosittain on mitattu noin 40 000 km.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
17/10/2019

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan 20.9.2019 klo 12:00 mennessä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla: Väylävirasto, PTM 2021, tietopyyntö.

Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Tietopyyntöön osallistuneille ei makseta korvausta vastaamisesta. Hansel Oy toimii hankinnassa konsultoivassa roolissa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/09/2019