Tjänster - 428736-2018

03/10/2018    S190    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av strategisk rådgivning, råd om investeringsbankverksamhet och företagsfinansiering

2018/S 190-428736

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma resolutionsnämnden
Postadress: Treurenberg 22
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: SRB Procurement
E-post: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Telefon: +32 24903551

Internetadress(er):

Allmän adress: http://srb.europa.eu/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3643
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av strategisk rådgivning, råd om investeringsbankverksamhet och företagsfinansiering

Referensnummer: SRB/OP/1/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
66100000 Bank- och investeringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen för e-upphandling som anges ovan i avsnitt I.3) “Kommunikation”.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Enligt planerna kommer ett antal arbetsuppgifter inom detta ramavtal att utföras i och kring Bryssel. Beroende på de specifika arbetsuppgifterna, kan tjänsterna emellertid komma att tillhandahållas på andra platser.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen för e-upphandling som anges ovan i avsnitt I.3) “Kommunikation”.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Strategi och metodik / Viktning: 50
Kvalitetskriterium - Namn: Förvaltning av uppdrag / Viktning: 10
Kvalitetskriterium - Namn: Förvaltning och bevarande av resurser / Viktning: 10
Pris - Viktning: 30
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Detta ramavtal kan förnyas upp till två (2) gånger totalt, varje gång för ytterligare en period på tolv (12) månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen för e-upphandling som anges ovan i avsnitt I.3) “Kommunikation”.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/11/2018
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/11/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Gemensamma resolutionsnämnden, Treurenberg 22, 1000 Brussels, BELGIEN

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen för e-upphandling som anges ovan i avsnitt I.3) “Kommunikation”.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Gemensamma resolutionsnämnden
Postadress: Treurenberg 22
Ort: Brussels
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Telefon: +32 24903551
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/09/2018