Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

Dėl klaidų programoje „eForms“ skelbimai rodomi netinkamai. Stengiamės pašalinti šią problemą. Daugiau informacijos ir rekomendacijų rasite mūsų specialiame puslapyje.

Jau galima registruotis į 2023 m. gruodžio 14 d. vyksiantį pakartotiniams TED duomenų naudotojams skirtą 4-ąjį seminarą

Paslaugos - 428741-2018

03/10/2018    S190

Portugalija-Lisabona: Bendrosios komunikacijos ir publikavimo paslaugos

2018/S 190-428741

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
Adresas: Praça Europa 4
Miestas: Lisbon
NUTS kodas: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Pašto kodas: 1249-206
Šalis: Portugalija
El. paštas: open092018@emsa.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://emsa.europa.eu/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Bendrosios komunikacijos ir publikavimo paslaugos

Nuorodos numeris: EMSA/OP/9/2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79800000 Spausdinimo ir susijusios paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šią procedūrą sudaro komunikacijos ir publikavimo paslaugos, padalytos į 5 specialias dalis, skirtas agentūrai, vykdančiai savo išorės ir vidaus komunikacijos veiklą, remti. 1 dalį sudaro EMSA publikacijų spausdinimo paslaugos. 2 dalį sudaro firminė reklaminė medžiaga, parodų medžiaga ir drabužiai. 3 dalį sudaro žiniatinklio rengimo paslaugos, skirtos atvirojo žiniatinklio turiniui valdyti. 4 dalį sudaro daugialypės terpės paslaugos, įskaitant audiovizualinę renginių aprėptį, vaizdo įrašų meninis apipavidalinimas, animuotos grafikos ir atvaizdų gavimas. 5 dalį sudaro grafinio dizaino ir maketavimo paslaugos, apimančios infografikus ir iliustracijas, taip pat EMSA publikacijų maketavimą.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 645 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Firminė reklaminė medžiaga

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
22000000 Spaudiniai ir susiję produktai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Paslaugos turės būti teikiamos EMSA patalpose Lisabonoje.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

2 dalį sudaro šios paslaugos, kurių pavyzdžius reikės pateikti kartu su konkurso pasiūlymu pagal kokybės kriterijus (konkurso specifikacijų 16 dalis):

a) Firminė reklaminė medžiaga ir gaminiai (firminės dovanos), įskaitant VIP gaminius;

i) Firminė mažos vertės medžiaga konferencijoms ir informaciniams stendams;

ii) firminiai vidutinio dydžio vertės reklaminiai gaminiai;

iii) firminiai VIP reklaminiai gaminiai;

c) Firminiai drabužiai;

b) Firminė mobiliųjų ekspozicijų medžiaga.

Konkurso dalyviai turi pateikti produktų ir (arba) paslaugų katalogą, kuriame pateikti visi jų gaminami produktai ir (arba) teikiamos paslaugos.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo grupės kokybė ir metodika / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: Pavyzdžių kokybė / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Mažesnis poveikis aplinkai / Lyginamasis svoris: 5
Kaina - Lyginamasis svoris: 50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Daugialypės terpės paslaugos

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
92111200 Reklaminių, propagandinių ir informacinių filmų bei vaizdajuosčių gamyba
92111000 Kino filmų ir videofilmų gamybos paslaugos
92100000 Kino ir videofilmų paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Paslaugas gali reikėti teikti Lisabonoje, kitose vietose, kur EMSA organizuos renginius, arba nuotoliniu būdu.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

4 dalį sudaro daugialypės terpės paslaugos, įskaitant audiovizualinę renginių aprėptį, vaizdo įrašų meninis apipavidalinimas, animuotos grafikos ir atvaizdų gavimas.

a) audiovizualinė renginių aprėptis;

b) vaizdo įrašų meninis apipavidalinimas;

c) animuota grafika;

d) atvaizdų gavimo paslaugos;

e) kaina už profilį.

Konkurso dalyvis turi pateikti atitinkamas kainas 4 dalies 1 priede, į kainas neturi būti įskaičiuotos transporto ir apgyvendinimo išlaidos, kurias pagal preliminariąją sutartį turės padengti agentūra, jei aktualu. Kartu su konkurso pasiūlymu reikės pateikti pavyzdžius pagal kokybės kriterijus (konkurso specifikacijų 16 dalis).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo grupės kokybė ir metodika / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Pavyzdžių kokybė / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: Atvejų tyrimo kokybė / Lyginamasis svoris: 15
Kaina - Lyginamasis svoris: 50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Grafinio dizaino ir maketavimo paslaugos

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79822500 Grafinio dizaino paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Paslaugos teikiamos skaitmeninio perdavimo būdu.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

5 dalį sudaro grafinio dizaino ir maketavimo paslaugos, apimančios infografikus ir iliustracijas, taip pat EMSA publikacijų maketavimą.

a) Grafinis dizainas

EMSA publikacijoms ir tinklalapiui reikalinga profesionaliai suprojektuota infografika ir iliustracijos, įskaitant schemas, diagramas ir žemėlapius (formatas: A5 ar A4 lapai). Remdamasis EMSA informaciniu pranešimu, rangovas turės sukurti atitinkamą vaizdinę medžiagą. Dizaineriai turės sudaryti EMSA galimybę bent 2 kartus perkurti arba užbaigti vaizdinės medžiagos projektą. Skaitmeninės redaguojamos rinkmenos (pvz., .ai, .tiff ar .indd rinkmenos) be jokių autorių teisių apribojimų turės būti teikiamos el. paštu. Konkurso dalyviai taip pat pateiks kainos pasiūlymą, nurodydami kainą už žmogaus darbo dieną (7,5 valandos), ir bent 2 ekspertų gyvenimo aprašymus. Kartu su konkurso pasiūlymu reikės pateikti pavyzdžius pagal kokybės kriterijus (konkurso specifikacijų 16 dalis).

b) Maketavimo paslaugos

EMSA agentūrai gali reikėti teikti papildomą pagalbą maketuojant publikacijas, įskaitant technines ataskaitas, trijų dalių lankstinukus bei 4 ar 8 puslapių brošiūras ir kt. Konkurso dalyviai turės sudaryti EMSA galimybę bent 2 kartus perkurti arba užbaigti maketo projektą. Skaitmeninės redaguojamos rinkmenos (pvz., .indd ar .indt) be jokių autorių teisių apribojimų turės būti teikiamos el. paštu. Konkurso dalyviai pateiks kainos pasiūlymą, nurodydami kainą už žmogaus darbo dieną (7,5 valandos), išvardytų publikacijų maketus ir bent 2 ekspertų gyvenimo aprašymus. Kartu su konkurso pasiūlymu reikės pateikti pavyzdžius pagal kokybės kriterijus (konkurso specifikacijų 16 dalis).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo grupės kokybė ir metodika / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Pavyzdžių kokybė / Lyginamasis svoris: 30
Kaina - Lyginamasis svoris: 50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 068-150083
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2018/EMSA/OP/9/2018
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Firminė reklaminė medžiaga

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
30/08/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: mcs Kick & Rush
Miestas: Waterloo
NUTS kodas: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 175 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 175 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2018/EMSA/OP/9/2018
Pirkimo dalies Nr.: 4
Pavadinimas:

Daugialypės terpės paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
30/08/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Pomilio Blumm s.r.l.
Miestas: Pescara
NUTS kodas: ITF13 Pescara
Šalis: Italija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 150 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 150 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis: 8 %

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2018/EMSA/9/2018
Pirkimo dalies Nr.: 5
Pavadinimas:

Grafinio dizaino ir maketavimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
30/08/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 8
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Pomilio Blumm s.r.l.
Miestas: Pescara
NUTS kodas: ITF13 Pescara
Šalis: Italija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 60 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 60 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Interneto adresas: www.curia.europa.eu
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/09/2018