Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 428742-2018

03/10/2018    S190

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Chafea/2018/Health/10 Fir-rigward il-Ħsara Relatata mal-Alkoħol fil-Livell tal-UE – il-Pilotaġġ ta' Interventi Qosra biex Jitnaqqas ir-Riskju tal-FAS/FASD (is-Sindromu tal-Alkoħol fil-Fetu /il-Kundizzjonijiet tal-Ispettru tal-Alkoħol fil-Fetu)

2018/S 190-428742

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2018/S 154-352306)

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (CHAFEA), Health and Food Safety Unit
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG
Kodiċi postali: L-2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Georgios Margetidis
Posta elettronika: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/chafea/

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Chafea/2018/Health/10 Fir-rigward il-Ħsara Relatata mal-Alkoħol fil-Livell tal-UE – il-Pilotaġġ ta' Interventi Qosra biex Jitnaqqas ir-Riskju tal-FAS/FASD (is-Sindromu tal-Alkoħol fil-Fetu /il-Kundizzjonijiet tal-Ispettru tal-Alkoħol fil-Fetu)

Numru ta' referenza: Chafea/2018/Health/10
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
15910000 Xorb alkoħoliku distillat
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Proġett biex jinkisbu servizzi regolari biex jingħata appoġġ lill-azzjonijiet tal-Istati Membri tal-UE fil-qasam tal-ħsara relatata mal-alkoħol fil-livell tal-UE. Dan is-servizz partikolari huwa t-tieni minn sensiela ta' 4, fejn l-ewwel (1) servizz kien ġie ppubblikat fl-2017 u servizzi sussegwenti jistgħu jiġu ppubblikati fis-snin 2019, 2020.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
28/09/2018
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2018/S 154-352306

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: II.2.3)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Il-post tat-twettiq
Minflok:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti

Aqra:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet riveduti tas-sejħa għall-offerti

In-numru tat-taqsima: II.2.4)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Deskrizzjoni tal-ksib
Minflok:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti

Aqra:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet riveduti tas-sejħa għall-offerti

In-numru tat-taqsima: III.1.1)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: L-adegwatezza li tiġi segwita l-attività professjonali, li tinkludi l-ħtiġijiet marbuta mar-reġistrazzjoni fir-reġistri tal-professjoni jew tal-kummerċ. Lista u deskrizzjoni qasira tal-kundizzjonijiet:
Minflok:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti

Aqra:

Ara l-ispeċifikazzjonijiet riveduti tas-sejħa għall-offerti

VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra:

Tiswija sabiex tiġi estiża d-data tal-għeluq għas-sottomissjoni tal-offerti — mill-1.10.2018 sas-7.11.2018 — ġiet ippubblikata fis-26.9.2018 sabiex dawk li jitfgħu l-offerti jkunu jistgħu jadattaw l-offerti tagħhom skont l-ispeċifikazzjonijiet riveduti.