Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 428825-2022

05/08/2022    S150

Magyarország-Budapest: Integrált mérnöki szolgáltatások

2022/S 150-428825

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátrai Magdolna
E-mail: drmatraim@fkf.hu
Telefon: +36 203934056
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapestikozmuvek.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001049462022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001049462022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

K22107 Pusztazámori Hulladéklerakó tervezés

Hivatkozási szám: EKR001049462022
II.1.2)Fő CPV-kód
71340000 Integrált mérnöki szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

K22107 BKM Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ fejlesztése, III ütem létesítésének- és I. ütem végleges rekultivációjának tervezése, engedélyeztetése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71340000 Integrált mérnöki szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Pusztazámor 073 hrsz, Pest megyében. Budapesttől közel 30 km-re az M7 autópálya mellett megépült Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ területén 2000-ben megnyitott I. ütemű lerakó 2012-ben betelt, a depóniafelület átmeneti rekultivációja 2013-ban befejeződött. A lerakó végleges rekultivációjára vonatkozó terveket 2023. április 30-ig kell beadnunk a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére. A tervek jóváhagyását követően kezdődhet meg a terület végleges rekultivációja, mely előre láthatólag 2023-24-ben kerül kivitelezésre.

A II. ütem várhatóan 2024. év végéig betelik, ezért eddig az időpontig el kell készíteni és üzembe kell helyezni a III. ütemű hulladéklerakót és hozzá tartozó létesítményeket.

A létesítmény előkészítésének keretében 2021. szeptemberében elkészült a III. ütemű hulladéklerakó koncepcióterve. Ebben a tervben koncepció szinten megtervezése került a hulladéklerakó, és hozzátartozó létesítmények elhelyezésének, elvi műszaki kialakításának terve, amely tervdokumentumok alapul szolgálnak a következő tervfázisokhoz.

A koncepcióterv alapján a III. ütem fő létesítményeit az alábbiakban soroljuk fel, a hozzávetőleges mennyiségeket is feltüntetve.

Tárgyi tervezői szolgáltatási beszerzés ezen tervfázisokat tartalmazó tervezői dokumentációk elkészítésére vonatkozik.

- 3 szektorra osztott műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakó: 12 ha fenékfelület 7 ha; rézsű felület 5,5 ha, mely műszakilag és a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően is illeszkedjen a II. ütemű depóniatesthez

- lerakótéri csurgalék- és csapadékvízgyűjtő hálózat 1000 m, D160-D350 KPE, átemelő aknákkal

- 100 m3/d kapacitású RO rendszerű csurgalékvíz tisztító integrált telepítése a meglévő berendezés mellé a megnövekedő csurgalékvíz mennyiség kezelésére. A bővített rendszer így megfelelően redundáns, párhuzamos vagy egymást helyettesítő berendezéseként is funkcionál; az üzemzavarok, javítások karbantartások időszakára megfelelő tartalék tisztító kapacitást is tartalmaz. Az integrált telepítés lehetővé teszi a meglévő csurgalékvíz medencék, a koncentrátum és permeátum tároló medencék közös használatát valamint a meglévő főelosztó berendezésről történő energiaellátást. A telepített RO berendezésnek biztosítania kell a kibocsátásra vonatkozó egyedi határértéket és legalább 85% aranyú permeátum elválasztást.

- csapadék ~240 m D160 KPE és csurgalékvizek elvezetése ~300 m D160 KPE és csatlakoztatása a meglévő rendszerekhez.

- háttérvizeket a hulladéklerakó alatt átvezető csatorna ~350 m D1000 PP

- úthálózat: szállító út ~240 m, kezelőút ~400m, dózer kompaktor út ~280 m, szervizút ~1600 m

- energiaellátás erőátvitel ~1100 m, térvilágítás ~310 m

- depóniagáz gyűjtő gerinchálózat ~1060 m

A koncepcióterv kivonatát az ajánlattételhez rendelkezésre bocsátjuk, amely tartalmazza a meglévő és az összes bővítési létesítmény helyszínrajzát. A pontos mennyiségek a helyszínrajzokról levehetők. A nyertes ajánlattevő rendelkezésére fogjuk bocsátani a meglévő állapot közmű generáltervét.

Nyertes ajánlattevő feladata az alábbi tervek, engedélyezési dokumentációk és tendertervek elkészítése:

A. Környezetvédelmi engedélyezési dokumentáció elkészítése (Teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépésétől számított maximum 90 naptári nap)

1. PRHK - környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció

2. PRHK I. ütem - Áttekintő értékelés az átmeneti záróréteg felhelyezését követő10 évről

3. PRHK I. ütem - végleges rekultivációs terv

B. PRHK III. ütem - vízjogi létesítési engedélykérelmi dokumentáció elkészítése (Teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépésétől számított maximum 150 naptári nap)

C. Engedélyek megszerzése (hatósági engedélyeztetési eljárások támogatása)

1. Módosított egységes környezethasználati engedély (III. ütem létesítése, I. ütem végleges rekultivációs tervének jóváhagyása, hozzájárulás az I. ütem végleges rekultivációjának megkezdéséhez)

2. III. ütem vízjogi létesítési engedélye

Opcionálisan elvégzendő feladatok (amennyiben a feladat megrendelése 2023.02.15-ig kiadásra kerül):

D. Ajánlati tervek elkészítése a kivitelezésre irányuló közbeszerzés kiírásához (Teljesítési határidő: 2023.06.10.)

1. PRHK III. ütem létesítésének ajánlati terve

2. PRHK I. ütem végleges rekultivációjának ajánlati terve

E. Rendszerelem fejlesztési kérelem elkészítése (Teljesítési határidő: 2023.06.10.)

Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelenleg hatályos Hulladékgazdálkodási törvény 92/H. § (7) pontjában rögzített 2023.06.30.-i korlát miatt (a törvény tiltja bármilyen, olyan kötelezettségvállalással járó szerződés megkötését, amelynek hatálya ezen időponton túlnyúlik) a szerződésben vállalt feladatok teljesítésének határidejét be kell tartania, határidő módosításra nem lesz lehetőség.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Környezetvédelmi engedélyezési dokumentáció elkészítése megajánlott teljesítési határidő (min. 50, max. 90 naptári nap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. PRHK III. ütem - vízjogi létesítési engedélykérelmi dokumentáció elkészítése teljesítési határidő (min. 90, max. 150 naptári nap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M2. b) pontban megajánlott 1 fő VZ-TER Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, területi vízgazdálkodási építmények tervezési részszakterületei jogosultsággal rendelkező szakember - a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli - többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M2 d) pontban megajánlott 1 fő SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő jogosultsággal rendelkező szakember - a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli - többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 03/10/2022
Befejezés: 30/06/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Amennyiben a feladat megrendelése 2023.02.15-ig kiadásra kerül:

D. Ajánlati tervek elkészítése a kivitelezésre irányuló közbeszerzés kiírásához (Teljesítési határidő: 2023.06.10.)

1. 1 db PRHK III. ütem létesítésének ajánlati terve

2. 1 db PRHK I. ütem végleges rekultivációjának ajánlati terve

E. 1 db Rendszerelem fejlesztési kérelem elkészítése (Teljesítési határidő: 2023.06.10.)

Ajánlatkérő az opcionális feladatokat nem köteles igénybevenni, vagy teljes mértékben (mindkét feladat elvégzését) igénybevenni. Az opcionálisan elvégzendő feladatok igénybevétele esetén Ajánlatkérő erre vonatkozó írásbeli (e-mail) megrendelését Nyertes Ajánlattevő felé legkésőbb 2023. 02.15. napjáig kiadja.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A karakter korlát miatt, itt található II.2.5) pont folytatása:

Mindösszesen nettó ajánlatiár (Teljes ellenszolgáltatás) (nettó Ft): A közbeszerzési dokumentumok részét képező 1/a. sz. mellékletében (Ártáblázat) kell az ár értékelési szempontot megadni az 1/a . sz. melléklet (Ártáblázat) hiánytalan kitöltésével. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli. Az értékelés során adható pontszám: 0-10.

Az alkalmazott értékelési módszerek: a pontkiosztás az értékelési részszempontok tekintetében az egyenes (szakemberek), fordított (ár, 1.1. és 1.2.) arányosítás módszerével történik. Közb. útmutatóban és az ajánlatkérési dokumentációban részletezve.

Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján a minőségi részszempontokkal kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos értékelési tartományokat:

- Az 1.1. pontban előírt minőségi kritérium esetében (min. 50, max. 90 naptári nap), az 1.2. pontban előírt minőségi kritérium esetében (min. 90, max. 150 naptári nap). Az 1.1. vonatkozásában az 50 naptári nap, az 1.2. vonatkozásában 90 naptári nap, és az a feletti ajánlat is egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap, az 1.1. értékelési szempont esetében a 90 naptári nap, az 1.2. értékelési szempont esetében a 150 naptári nap feletti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi

- A 2.1. és 2.2. pontokban előírt minőségi szempontok esetében a 36 hónap, és az a feletti ajánlat is egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap.

Ajánlattevőnek ajánlatához a 2.1-2.2. sz. minőségi értékelési szempontok vonatkozásában csatolnia kell 0 hónaptól eltérő megajánlás esetén a felolvasólapon megadott érték alátámasztásaként a többlet szakmai tapasztalatot igazoló, a szakember(ek) szakmai önéletrajzát.

Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) bekezdése alapján érvénytelen, amennyiben nem kerül benyújtásra 2.1-2.2. sz. minőségi értékelési szempontok vonatkozásában 0 hónaptól eltérő megajánlás esetén a felolvasólapon megadott érték alátámasztásaként a többlet szakmai tapasztalatot igazoló, a szakember(ek) szakmai önéletrajza.

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere: az Ajánlati ár és az 1.1., 1.2. minőségi kritériumok esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. 1. számú melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.

A karakter korlát miatt, itt található VI.3) További információk rész folytatása:

A 25.) pont folytatása: Az egyes szerződések teljesítői az esetleges jótállási kötelezettségeik alól mentesíteni próbálhatják magukat más szerződést teljesítő tervező közrehatása, késedelme, nem megfelelő teljesítésére hivatkozva.

26) Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a tervezői tevékenységre vonatkozó legalább 25 000 000,- Ft/év és 5 000 000,- Ft/káresemény kárértékű felelősségbiztosítással. Nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződés hatálybalépéséről szóló, Megrendelőtől származó írásbeli értesítés (e-mail) elküldése napjától számított 15 naptári napon belül - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen pontban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik-e jelen pontban meghatározott felelősségbiztosítással. Amennyiben ajánlattevő az előírt felelősségbiztosítással nem rendelkezik, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépéséről szóló, Megrendelőtől származó írásbeli értesítés (e-mail) elküldése napjától számított 15 naptári napon belül vállalja a biztosítás megkötését, vagy meglévő felelősségbiztosítása kiterjesztését a fentiek szerint.

27). Szerződéskötés feltétele az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában, az M/2. a)-h) alpontjaiban meghatározott szakember(ek)nek szerepelnie(ük) kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

28). Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő által jóváhagyott tervek (szellemi alkotások) átadásával és a vállalkozói díj kifizetésével a szerződéstervezetben részletezettek szerint a Megrendelő részére korlátlan és kizárólagos, szabad felhasználási jogot engedélyez.

29.) A megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a szerződést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Htv.) 92/H. § (7) bekezdésében és a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 3/B. § -ban foglaltak alapján jóváhagyja, vagy a jóváhagyás szükségtelenségét megállapítsa. Ajánlatkérő rögzítik, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyása, illetve a jóváhagyás szükségtelenségének megállapítása a szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele. A megkötendő szerződés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának napján, (amennyiben a Hivatal szerint nem szükséges jóváhagyás az erről szóló értesítés napján) lép hatályba, amelyről Ajánlatkérő Nyertes Nyertes Ajánlattevőt (ideértve az e-mailen történő értesítést is) soron kívül értesíti.

30.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a szerződés kezdő napjaként megjelölt nap, az eljárás ütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.

31.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i): SZ.1/ A 322/2015.(X.30.) Kr. 8.§ (1) bekezdése alapján alkalmatlan ajánlattevő, ha nem szerepel az építési

beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara) nyilvántartásában. A gazdasági szereplőnek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges ajánlatában (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdése).

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód: SZ.1/ Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (3) bekezdése alapján előírja, hogy az alábbiak szerint meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Igazolás a 322/2015. (X.30.) Kr. 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásokban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kr. 1.§ (2)-(5) bekezdésére. A követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11), (11a) bekezdései is irányadók.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésében foglaltakra. Irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek., valamint a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolása a formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltésével tehető meg.

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában - a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás esetén -a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8.§ és a 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében -a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás esetén- az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót a nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.

A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek., az igazolási módra a „Kr." 1-7. § az irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének α (alfa) szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

P.1/ Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.

Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (hulladéklerakó és hulladéklerakó rekultiváció és/vagy vizes létesítmények és/vagy szennyvíztisztító telep létesítési engedélyezési és/vagy ajánlati terv elkészítése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye több mint kettő évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha a közbeszerzés tárgya szerinti(hulladéklerakó és hulladéklerakó rekultiváció és/vagy vizes létesítmények és/vagy szennyvíztisztító telep létesítési engedélyezési és/vagy ajánlati terv elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a nettó 107 000 000 millió forintot.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Közös ajánlattétel esetén e gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők közül legalább egynek meg kell felelnie

Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, azaz egységes európai dokumentumot az ajánlattevő nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmény igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek az alábbiak szerint:

M.1/ Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (3) bekezdés a) és (3b) bekezdés alapján, a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében ajánlatkérő a korábban megkezdett szolgáltatás megrendeléseket is figyelembe veszi, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított (megelőző) 6 év (6X365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 15 éven (15X365 nap) belül megkezdett) hulladéklerakó és hulladéklerakó rekultiváció és/vagy vizes létesítmények és/vagy szennyvíztisztító telep létesítési engedélyezési és/vagy ajánlati terv elkészítésére vonatkozó legalább 2 darab szerződésszerűen teljesített referenciával.

A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),

- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím)

- a szolgáltatás megnevezését, leírását (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),

- az elvégzett szolgáltatás mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepeltetnie kell az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is)

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bek. alapján:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) rendelet 21/A. §-ban foglaltakra.

M.2/ Az alkalmassági követelmény igazolása a szakember (szervezet) megnevezésére, végzettségére, illetve képzettségére és szakmai tapasztalatára vonatkozó nyilatkozat benyújtásával történik, összhangban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjával.

Az ajánlattevőnek nyilatkozatában az alábbiak szerint kell bemutatni a bevonásra kerülő szakembert (szervezetet):

- eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményét előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése;

- szakember neve (nem hiánypótoltatható);

- a szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése;

- a szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel.

Az ajánlattevőnek csatolnia kell a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát. A szakembernek a rendelkezési állási nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 24.§ (1) bekezdésben foglaltakra.

Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) - (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított (megelőző) 6 évben (6X365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 15 éven (15X365 nap) belül megkezdett) „hulladéklerakó és hulladéklerakó rekultiváció és/vagy vizes létesítmények és/vagy szennyvíztisztító telep létesítési engedélyezési és/vagy ajánlati terv elkészítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amely:

- min. 2 ha befoglaló területű hulladéklerakó tervezése, engedélyezése és/vagy ajánlati terv elkészítését, és

- min. 70 m3/d kapacitású vizes létesítmény és/vagy szennyvíztisztító telep létesítési tervezését, engedélyeztetését és/vagy ajánlati terv elkészítését tartalmazta.

Több szerződéssel is teljesíthető.

M.2/ Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább a teljesítésbe bevont 1 fő szakemberrel, a 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti

a) GD-T Geodéziai tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,

Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább a teljesítésbe bevont min. 1 fő szakemberrel a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti

b) VZ-TER Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterületi jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,

c) V Építményvillamossági tervezés jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

Továbbá, a teljesítésbe bevont min. 1 fő szakemberrel, a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti

d) SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,

e) SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,

f) SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,

g) SZKV 1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,

h) SZTjV és SZTV Táj-és élővilágvédelmi szakértő jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,

vagy a más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-h) alpontok szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, egy szakember több jogosultságot is igazolhat, Ajánlatkérő részéről az elvárás az, hogy a fenti jogosultságok álljanak rendelkezésre, és a minimális szakértői létszám összesen 4 fő szakember legyen .

Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Amely alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (tanúsítvány) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása esetében csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A fentiek szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet, 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén, amennyiben a késedelem olyan okból következik be, amelyért nyertes ajánlattevő felelős, ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint:

Ajánlattevő a szerződésben rögzített teljesítési határidő(k)höz képesti késedelem minden megkezdett napjára esetenként naptári naponként napi 1 % kötbér fizetésére köteles, amelynek alapja a késedelmes részteljesítéssel érintett részre vonatkozó nettó vállalkozói díj összege. A késedelmi kötbér maximális összege esetenként a késedelmes részteljesítéssel érintett részre vonatkozó nettó vállalkozói díj 10 %-a.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból a Szerződés meghiúsul vagy ajánlattevő a teljesítést egyéb - felelősségi körébe tartozó - okból megtagadja vagy amennyiben ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból ajánlatkérő a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy a szerződés 12. pontja szerinti szankciós elállás gyakorlására kényszerül, úgy ajánlattevő a fix feladatokra vonatkozó (valamint az opciós feladatok igénybevétele esetén az opciós feladatokra is vonatkozó) nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, továbbá ajánlatkérő érvényesítheti ajánlattevővel szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).

Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ellenérték megfizetése a szerződésben meghatározott feladatok igazolt teljesítését követően a Ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján HUF-ban benyújtott számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással történik, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Megrendelő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.

Nyertes ajánlattevő összesen 4 db a fix feladatokra, 2 db az opciós feladatokra részszámla (beleértve a végszámlát is) benyújtására jogosult a teljesítés(ek) Megrendelő általi igazolását követően A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Az ajánlati árakat HUF-ban kell megadni.

A jótállás időtartama 24 hónap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/09/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/09/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.

2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.

3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.

5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni.

6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.

7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.

8) Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) (abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.

9) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

10) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás, III. 1.2), III.1.3) pontjaiban.

11) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján: „A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.”

12) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.

13) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

14) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket. 15) Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

16) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

17) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell. A nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.

18) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.

19) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók

20) FAKSZ: Dinócsik Tünde (lajstromszám: 00472), Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (lajstromszám: 00335)

21) Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

22) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében.

A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.

23) Ajánlattevő az ajánlatában köteles csatolni:

- a szakmai ajánlat részeként a közbeszerzési dokumentáció részét képező 1/a. és 1/b. számú mellékleteket hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva, valamint szerkeszthető (Excel) formátumban is. Ellentmondás esetén a cégszerűen aláírt változat az irányadó.

- a mennyiben Ajánlattevő a felhívás III.1.3.) M/2. a)-h) alpontjaiban meghatározott olyan szakembert mutat be, aki az alkalmasság igazolásakor még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal igen, Ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés megkötésekor a bemutatott szakember(ek) rendelkezni fog(nak) az előírt jogosultsággal.

24) Jelen felhívás IV.2.6) „Az ajánlati kötöttség minimális időtartama” pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

25) Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a tervezés tárgyát képező létesítmények egymáshoz fizikálisan és szervesen kapcsolódnak. A tervezéssel érintett létesítményeket csak összehangoltan lehet megtervezni. A szerződés tárgya egységes tervezési feladat megvalósítása, a teljeskörű tervezési és a tervező által ellátandó engedélyeztetési feladatok egymástól el nem választhatóak. A tervezési tevékenységek, ezáltal a projekt valamennyi elemének maradéktalan teljesítése az egy kézben történő koordinálást követeli meg, amely a jótállás hatékony érvényesítése miatt is fontos. Több rész, több szerződésének teljesítése technikailag túlságosan bonyolult lenne, továbbá az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését a műszaki tartalom összhangjában. A tervezési tevékenységek egymásra épülése miatt valamely rész nem megfelelő teljesítése esetén - ha ennek felelőssége nem összpontosul egy kézben - a megfelelő teljesítés összehangolása szerződéses kapcsolat híján az egyes részek nyertesei között nem biztosítható megfelelő módon. Folytatás a II.2.14. pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2022