Supplies - 42886-2022

Submission deadline has been amended by:  255038-2022
26/01/2022    S18

Netherlands-Leiden: Chemical products

2022/S 018-042886

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Hoogheemraadschap van Rijnland
National registration number: 14696697
Postal address: Archimedesweg 1
Town: Leiden
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2333CM
Country: Netherlands
Contact person: Saskia van Loon-van der Grijp
E-mail: aanbesteding@rijnland.net
Telephone: +31 713063063
Internet address(es):
Main address: http://www.rijnland.net
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8c1bc7ff9fafa15ed3cdd75aeb1e734d
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8c1bc7ff9fafa15ed3cdd75aeb1e734d
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Waterbeheer en zuiveren van afvalwater

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Leveringen Polyelectroliet (DIG-12455)

Reference number: DIG-12455
II.1.2)Main CPV code
24000000 Chemical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Leveren van Polyelectroliet (PE) dat gebruikt wordt om zuiveringsslib binnen de daarvoor vastgestelde tijd bedrijfszeker en ongestoord te verwerken in een Silbontwateringsinstallatie (SOI) of een Slibindikkingsinstallatie (SII), zonder dat daarbij de continuïteit van het zuiveringsproces in gevaar komt.

Voor HHR is het van belang dat de integrale kosten van de slibketen zo laag mogelijk zijn. Dit kan onder meer worden bereikt door te streven naar:

• een zo hoog mogelijk gehalte aan Droge stof, na indikking of ontwatering;

• een minimale dosering van het Polymeerproduct

• een bedrijfszekere en continue bedrijfsvoering

• minimaal afscheidingsrendement

• minimaal ds%

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1 Uitgegist slib

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
24000000 Chemical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL32 Noord-Holland
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
II.2.4)Description of the procurement:

Zie bijlage 5 inschrijf leidraad

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Aanbiedingsprijs / Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Drie (3) maal één (1) jaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Voor alle 3 percelen: De Raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van één (1) jaar met een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor drie (3) maal één (1) jaar. De totale contractduur bedraagt niet meer dan 48 maanden.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2 Centrifuges

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
24000000 Chemical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL32 Noord-Holland
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
II.2.4)Description of the procurement:

Zie bijlage 5 inschrijf leidraad

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Aanbiedingsprijs / Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Drie (3) maal één (1) jaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Voor alle 3 percelen: De Raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van één (1) jaar met een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor drie (3) maal één (1) jaar. De totale contractduur bedraagt niet meer dan 48 maanden.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 3 Zeefbandpersen

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
24000000 Chemical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL32 Noord-Holland
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
II.2.4)Description of the procurement:

Zie bijlage 5 inschrijf leidraad

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Aanbiedingsprijs / Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Drie (3) maal één (1) jaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Voor alle 3 percelen: De Raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van één (1) jaar met een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor drie (3) maal één (1) jaar. De totale contractduur bedraagt niet meer dan 48 maanden.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Beroepsbevoegdheid,

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Aansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Kwaliteitsborging,

- Milieuborging,

- Referentie opdrachten Diensten/Leveringen

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Binnen elk perceel wordt beoogd één (1) Opdrachtnemer te contracteren.

De Raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van één (1) jaar met een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor drie (3) maal één (1) jaar. De totale contractduur bedraagt niet meer dan 48 maanden.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/05/2022
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/05/2022
Local time: 13:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/01/2022