Építési beruházás - 428877-2018

03/10/2018    S190

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2018/S 190-428877

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22998536
Postai cím: Szentháromság Tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
E-mail: iroda@ter6.hu
Telefon: +36 14719142
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ter6.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000720812018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000720812018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: beruházásszervezés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás műemléki épületrekonstrukcióra

Hivatkozási szám: EKR000720812018
II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás megkötése a Pénzügyminisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására - II. ütem

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 7 200 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45451100 Díszítőszobrászat
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A projekt jelen 2. kivitelezői szakaszában a kivitelező feladata a rekonstrukcióval érintett belső terek és a homlokzati szakaszok örökségvédelmi vonatkozású műemléki rekonstrukciós feladatainak ellátása. A rekonstrukcióval érintett belső terek az épület egy jól körülhatárolt, főleg a Szentháromság tér felé eső „A” épület, valamint „B” épületrész tér felé eső helyiségcsoportjaira korlátozódnak. A műemléki rekonstrukciós munkák jellemző munkanemei az épületszobrász-kőfaragó / kő restaurátori, épületkerámia gyártó / szilikát restaurátori, díszműlakatos / fémrestaurátori, asztalos / farestaurátori, gipszstukkó készítő / restaurátori, díszítő festő / festő restaurátori és rézműves szakmákból tevődnek össze.

Az épület komplett befejezéséhez szükséges további munkák egy következő ütem részét képezik.

A tervezett főbb mennyiségek a II. ütemben:

Belső terek rekonstrukciós munkái (becsült mennyiségek):

— 170 m2 fa falburkolat készítése keményfából

— 110 m2 fa falburkolat restaurálása

— 21 db belső fa ajtó újragyártása

— 26 db belső fa ajtó restaurálása

— 1010 m2 táblás parketta újragyártása

— 126 fm kerámia elem újragyártása

— 47 db, 9 különféle formai kialakítású kerámia elem felülvizsgálata, szükség szerinti restaurálása

— 870 m2 teljes gipszrabitz álmennyezet és gipszstukkó rekonstrukciós munkái

— 160 m2 ólmozott üvegablak tábla gyártása

— 1570 m2 díszítőfestés, azon belül oldalfali és mennyezeti új díszítőfestés elkészítése (580 m2) és meglévő helyiségek felülvizsgálata, szükség esetén javítása, restaurálása (990 m2)

— 275 m2 falikárpit készítése

— 93 db, 11 különböző típusú világítótest (csillár, falikar) újragyártása fotók alapján

Külső épületrészek rekonstrukciós munkái (becsült mennyiségek):

— 4 keményfa kapu újragyártása

— 1 keményfa kapu restaurálása

— 2 bejárati kovácsoltvas kapu újragyártása

— 1 bejárati kovácsoltvas kapu restaurálása

— 103 fm gerincrács újragyártása

— 860 db, 61 különféle formai kialakítású épületkerámia díszítőelem újragyártása

— 4 db kapu keretezésének rekonstrukciója kőanyagból

— 260 m3 új, síkfelületű kőelem gyártása, elhelyezése

— 850 m3 tagozatos kőelem gyártása, elhelyezése

— 180 m3 kőszobrász elemek gyártása, elhelyezése

Ajánlatkérő a tervezés során határozza meg az elvárt minőséget (I. osztályú minőség) a tervekben, árazatlan költségvetésben a teljesítmény és funkcionális követelmények megadásával és az alternatívák kiváltásánál is erre lesz figyelemmel. Továbbá a tervezés során - az egyedi szerződések megkötésére irányuló konzultációs eljárás során kiadott műszaki dokumentumokban - a termék és technológiai egyenértékűség is meghatározásra kerül.

Részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Helyszíni bejárás ideje: 2018. október 16. 14 óra, helye: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6., Hess András tér felőli kapubejárat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember ólmozott üvegablak készítési munkálatok elvégzésekor szerzett többlet szakmai referenciája(50 m2 és a feletti megajánlások max. pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember csillár és vagy falikar rekonstrukciója során szerzett többlet szakmai tapasztalata(20 db és a feletti megajánlások maximális pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M.2.3. alk. köv-re bemutatott szakember különféle formai kialakítású épületkerámia készítése és/vagy rekonstrukciójakor szerzett többlet szakmai tapasztalata (10 db és a feletti max pont) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 7 200 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) Értékelési szempontok Ár szempont folytatása:

Alszempontok:

— II. ütem Költségvetési kiírás alapján / súlyszám: 36

— Kőmunkák alternatív tételei alapján / súlyszám: 20

— Kerámia munkák alternatív tételei alapján / súlyszám: 6

— Egységár gyűjtemény és kiváltó tételek alapján / súlyszám: 3

— Pótmunka elszámolás esetén alkalmazandó díjtételek/ súlyszám: 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Kbt.74. § (1) bek. a) és b)pontjai irányadók.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67. § (1) bek. alapján AT - vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, szükséges benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek. irányadó.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re

Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3)bek., valamint a Kr. 1.§ (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) - részletes nyilatkozatát. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján.

NY.1.)

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alk. igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és 69. § (11) bek. is irányadók.

NY.1.) Alkalmatlan az építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A KR. 1. § (1) bek. alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a KR 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján -cégszerűen aláírt, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (műemléki rekonstrukció) - áfa nélkül számított- árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a KR 19. § (3) bekezdése. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 19. § (7) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is.

A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett P1) alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az EEKD IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § (1) bekezdésére, valamint a 3. §-ára.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan ajánlattevő, ha:

P/1. jelen felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (műemléki rekonstrukció) származó árbevétele nem érte el a nettó 1 Mrd HUF-ot.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a KR 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1)

A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, a 65. § (8) bekezdésének figyelembevételével. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A KR 1.§ (1) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

A Kbt. 69. § (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a KR 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónap legjelentősebb építési beruházásainak (műemléki rekonstrukció) ismertetése a KR 22. § (3) bekezdései alapján Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK a 11 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), valamint a KR 24. § (1) bekezdésében foglalt lehetőségekre továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben a (9) bekezdésben foglaltakra.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése is.

M/2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a KR 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását, illetve rendelkezésre állási nyilatkozatukat.

Az M.2.4. -M.2.8. pontok esetében a képzettség/végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia.

Amennyiben a megajánlott M2.4.-M.2.5. szakember(ek) tekintetében a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.

Ha a jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az Ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A szakági restaurátorok esetén a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmi Főosztálya által nyilvántartott Régészeti és Műemlék Szakértői Névjegyzékben szereplés jelenti a kamarai nyilvántartást.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,ha nem mutat be az ajánlatában az AF feladásától visszaszámított 8 évben (96 hónap) műemléki épületen megvalósuló,legfeljebb 10 darab szerződésből származó:

a) olyan befejezett(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített referenciát,mely műemléki épületen végzett,legalább 300 m2 táblás parketta gyártást és/vagy beszerzést és elhelyezést tartalmazott

b) befejezett(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és műemléki épületen szerződésszerűen teljesített legalább 250 m2 felületű díszítőfestés készítési és/vagy restaurálási munkák elvégzését is tartalmazó referenciát;

c) befejezett(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített,műemléki épületben készült legalább 10 db egyedi gyártmány-tervezésű és kivitelezésű,nem sorozat-gyártott,késztermékként nem beszerezhető vagy/és egyedileg zsűrizett,faragott díszítésű belső fa ajtó újragyártást tartalmazó referenciát;

d) befejezett(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített,műemléki épületben készült legalább 100 m3 homlokzati tégla és/vagy kőfelületek és kőelemek gyártási,elhelyezési és/vagy kőfaragó, kőszobrász munkálatot tartalmazó referenciát gyártmánytervvel, mintázással;

e) befejezett(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) és szerződésszerűen teljesített,műemléki épületben készült legalább 300 m2 mennyezeti gipszstukkó rekonstrukciója munkálatot tartalmazott;

A referenciák között az átfedés megengedett, azaz ajánlattevő 1 referenciával több alkalmassági követelménynek is megfelelhet.

M/2. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M/2.1.)legalább 1 fő szakemberrel,aki rendelkezik műemléki épületben összesen legalább 50 m2 felületen végzett ólmozott üvegablak készítési munkálatok elvégzése terén szakmai tapasztalattal,;

M/2.2.)legalább 1 fő szakemberrel,aki rendelkezik műemléki épülethez készített összesen, legalább 20 db csillár és/vagy falikar rekonstrukciója terén szakmai tapasztalattal;

M.2.3.)legalább 1 fő szakemberrel,aki rendelkezik műemléki épületen legalább 10 db különféle formai kialakítású épületkerámia készítése és/vagy rekonstrukciója terén szakmai tapasztalattal

M.2.4.)legalább 1 fő szakemberrel,aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Kr. szerinti építési szakterületre,műemléki részszakterületre vonatkozó MV-É-M (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel,továbbá legalább 36 hónapos műemléki épületen szerzett tapasztalattal

M.2.5.)legalább 1 fő,aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen festőrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013.(XI.20.) Kr. 7. §(3) bek-e és 8. §(4) bek]

M.2.6.)legalább 1 fő,aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen kőrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013.(XI. 20.) Kr 7. §(3) bek-e és 8.§(4) bek]

M.2.7.)legalább 1 fő,aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013.(XI.20.) Kr. szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen farestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013.(XI.20.) Kr. 7. §(3) bek-e és 8. §(4) bek]

M.2.8.) legalább 1 fő,aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013.(XI. 20.) Kr szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen fémrestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013.(XI.20.) Kr. 7. §(3) bek-e és 8. §(4) bek]

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az egyedi szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (8) bek. szerint biztosít előleget Ajánlatkérő.

Az egyedi szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (2),(6) bek. alkalmazandó. Az elszámolás tételes felmérés alapján történik az egyedi szerződések keretében.

A számlák ellenértékét Ajánlatkérő - amennyiben alvállalkozó nem kerül bevonásra- a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek. szerint átutalással egyenlíti ki. A számlák fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap.

Amennyiben Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek. eltérően - a számla(ák) ellenértékének kifizetése Kbt. 135. § (3) bek. foglaltakra tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A. § szerint, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével történik.

A számlák kifizetése átutalással történik. Az elszámolás pénzneme: HUF.

Részszámlázásra kötelezően sor kerül, amennyiben az kötelező a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32. §-a alapján. Részletek a közbeszerzési dokumentációban

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/11/2018
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/11/2018
Helyi idő: 15:00
Hely:

https://ekr.gov.hu Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról. Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017.(XII.19.) Kr 15.§ szerint.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (EKR azonosítója: EKR000720812018)

A beérkezésről az EKR visszaigazolást küld a benyújtónak

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás elektronikusan az EKR-ben történik és a 68.§ (4) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára azonnal, elektronikusan elérhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Adható pontszám alsó és felső hat.: 0-100, Ért. módszere: 1. - ár: ford. ar., 2.1.,2.2.,2.3. egyenes ar.

2. AK jelen eljárásban a Kbt. 54. §-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati bizt. adásához köti, melynek mértéke 10 millió HUF.

Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint. Bankszámlaszáma: 10032000-00337452-00000017 Magyar Államkincstár. Részletek a KD-ben. Az ajánlat részeként benyújtandó a banki átutalásról szóló bizonylat.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: AT a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kif. nyil.; a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is); a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is); értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.;közös AT-i megállapodás, amely tart. a KD-ben leírtakat.

4. AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, h az alkalm. felt. és igazolását a III.1.1)-3) pontok von. a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg

5. A Kbt. 66. § (5) alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4). szerinti összes adattal.

6. AK a hp, valamint a felv. benyújt. lehetőségét a Kbt. 71. § (1) - (10) szerint biztosítja.

7. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) és a 67. § (4) szerinti nyil.

8. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján előírja nyertes AT részére felbizt.s megkötését, vagy meglévő fel.bizt. kiterjesztését legalább 5 000 000 000 HUF/év és legalább 500 000 000 HUF/kár mértékben, CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően.

9. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmaz.

10. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

12. A szerződéstervezetben előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell

13. A Kbt. 35.§(8) alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

14. Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

15. FAKSZ: dr. Laczkó Katalin, lajstromszám:00094. (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/...)

16. AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést csatolni a Közbesz.Dok-ban foglaltak szerint. Továbbá szakmai ajánlatként köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását.

17. AT alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

18. A keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bekezdés c)pontja alapján kerül megkötésre, írásbeli konzultáció alapján és felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 104. § (3) bek.-re.

19. Ajánlatkérő a keretmegállapodás 2. részében eltérő értékelési szempontot alkalmaz: az ajánlati ár mellett a többlet jótállás kerül értékelésre.

20. Részajánlattétel kizárásának indoka: Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, technológiai sorrend a részajánlattétel lehetősége tekintetében ésszerűtlen döntés.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/10/2018