Dienstleistungen - 428899-2019

12/09/2019    S176    Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-TINGSRYD: Programvara för dokumentredigering, ritning, bildhantering, schemaläggning och produktivitet

2019/S 176-428899

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tingsryds kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0621
Postadress: Box 88
Ort: TINGSRYD
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 362 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Helen Östman
E-post: helen.ostman@tingsryd.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tingsryd.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Verksamhetssystem till Miljö- och byggnadsförvaltningen

Referensnummer: 19-009
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48300000 Programvara för dokumentredigering, ritning, bildhantering, schemaläggning och produktivitet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tingsryds kommun har behov av att upphandla ett nytt verksamhetssystem med ärendehantering och verksamhetsstöd till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 170 760.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48400000 Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer
48450000 Programvara för tidsredovisning eller personal
48610000 Databassystem
48810000 Informationssystem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tingsryds kommun har behov av att upphandla ett nytt verksamhetssystem med ärendehantering och verksamhetsstöd till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Börkrav / Viktning: 40 %
Kvalitetskriterium - Namn: Användarvänlighet / Viktning: 20 %
Pris - Viktning: 40 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 048-110514
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/05/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: EDP Consult AB
Nationellt registreringsnummer: 556226-0199
Postadress: Järnvägsgatan 93
Ort: STAFFANSTORP
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 245 34
Land: Sverige
E-post: marknad@edpconsult.se

Internetadress: http://www.edpconsults.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 170 760.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Växjö
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2019