Services - 428942-2019

12/09/2019    S176    Services - Contract award notice - Restricted procedure 

Denmark-Sorø: Ancillary works for pipelines and cables

2019/S 176-428942

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sorø Kommune
National registration number: 29189994
Postal address: Rådhusvej 8
Town: Sorø
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postal code: 4180
Country: Denmark
Contact person: Kia Valkrist
E-mail: kiav@soroe.dk
Telephone: +45 57876057

Internet address(es):

Main address: http://soroe.dk/

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/68177

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Teknik Miljø og Drift og Vej og Park, Petur Holm phol@soroe.dk 57 87 63 73

Reference number: Entr. 06
II.1.2)Main CPV code
45232000 Ancillary works for pipelines and cables
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Det er 4 afkørsler i Sorø Kommune fra den offentlige vej som skal renoveres. Skaderne på 3 af stederne er præget af tunge drejende køretøjer. Det ødelagte asfalt skal graves af og udgravning i nødvendigt omfang skal foretages. Alle tilføjelser til eksisterende asfalt skal dog være skårne. I udgangspunktet er den eksisterede belægning blot få centimeter tyk indtørret. Det er asfalt eller fliser på et enkelt sted, samt grus og asfalt på et enkelt sted. Opgravet materiel samt beton eller asfalt bortskaffes. Bunden skal klargøres ved komprimering forud for udlægning af 12 cm tykt GAB 0 mindst optil det samme niveau som den gamle belægning lå i. Det forventes at bunden nedunder er velegnet til direkte udlægning af GAB.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 76 550.00 DKK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45262300 Concrete work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4)Description of the procurement:

Det er 4 afkørsler i Sorø Kommune fra den offentlige vej som skal renoveres. Skaderne på 3 af stederne er præget af tunge drejende køretøjer. Det ødelagte asfalt skal graves af og udgravning i nødvendigt omfang skal foretages. Alle tilføjelser til eksisterende asfalt skal dog være skårne. I udgangspunktet er den eksisterede belægning blot få centimeter tyk indtørret. Det er asfalt eller fliser på et enkelt sted, samt grus og asfalt på et enkelt sted. Opgravet materiel samt beton eller asfalt bortskaffes. Bunden skal klargøres ved komprimering forud for udlægning af 12 cm tykt GAB 0 mindst optil det samme niveau som den gamle belægning lå i. Det forventes at bunden nedunder er velegnet til direkte udlægning af GAB.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
A dynamic purchasing system was set up
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Teknik Miljø og Drift og Vej og Park, Petur Holm phol@soroe.dk 57 87 63 73

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/09/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Aut. Kloakmester Jakob Spliid
National registration number: 33535597
Postal address: Slettevej 24
Town: Sorø
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postal code: 4180
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 76 550.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000

Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt,

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.),

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600

Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2019