Works - 428974-2020

Submission deadline has been amended by:  21458-2021
14/09/2020    S178

Czechia-Pardubice: Construction work

2020/S 178-428974

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Pardubický kraj
National registration number: 70892822
Postal address: Komenského náměstí 125
Town: Pardubice
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Postal code: 532 11
Country: Czechia
Contact person: Květoslava Michalová
E-mail: kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz
Telephone: +420 466026630
Internet address(es):
Main address: http://www.pardubickykraj.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002742
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002742
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu centrálního urgentního příjmu (dále jen „CUP") v areálu Pardubické nemocnice. Prostor pro výstavbu pavilonu CUP vznikne vybouráním objektů č. 15, 16 a 99 (komínu bývalé kotelny). Nový objekt (CUP) bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží, na střeše bude umístěn heliport. Zastavěná plocha objektu je 4 340 m2. Výšková rovina heliportu je na kótě 30,00 m nad úrovní terénu. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž další práce specifikované v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 497 775 321.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45215140 Hospital facilities construction work
45215142 Intensive-care unit construction work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45332000 Plumbing and drain-laying work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Main site or place of performance:

Areál NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu centrálního urgentního příjmu (dále jen „CUP") v areálu Pardubické nemocnice. Prostor pro výstavbu pavilonu CUP vznikne vybouráním objektů č. 15, 16 a 99 (komínu bývalé kotelny). Nový objekt (CUP) bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží, na střeše bude umístěn heliport. Zastavěná plocha objektu je 4 340 m2. Výšková rovina heliportu je na kótě 30,00 m nad úrovní terénu. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž další práce specifikované v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 497 775 321.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 910
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionální operační program (reg. číslo projektu dosud nepřiděleno)

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ").

Dodavatel předloží:

— k § 77 odst. 1 ZZVZ: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

— k § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to pro obor „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“;

— k § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ: doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel prokáže splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k tomuto bodu předložením dokladu o odborné způsobilosti, a to autorizací odpovědné osoby v oboru „Pozemní stavby“ (autorizovaný technik nebo inženýr) dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud tato kvalifikace byla získána v zahraničí, dodavatel postupuje dle § 81 ZZVZ (tzn. předkládá doklady vydané podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem, dále platí § 45 odst. 3 ZZVZ).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2020
Local time: 15:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání elektronických nabídek je neveřejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/09/2020