Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 429084-2018

03/10/2018    S190

Rumanía-Pitești: Manzanas

2018/S 190-429084

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Județul Argeș
Número de identificación fiscal: Romania
Dirección postal: Piața Vasile Milea nr. 1
Localidad: Pitești
Código NUTS: RO311 Argeş
País: Rumania
Persona de contacto: Emil Codruț Mara
Correo electrónico: achizitii@cjarges.ro
Teléfono: +40 248220075
Fax: +40 248220075
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cjarges.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achiziție de fructe proaspete (mere) pentru perioada 2018–2021

Número de referencia: 4229512-2018-4
II.1.2)Código CPV principal
03222321 Manzanas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Achizitia de fructe proaspete (mere) ce vor fi distribuite elevilor din clasele I–VIII din invatamantul de stat si privat, precum si prescolarilor din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in perioada 2018–2021, în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, fara TVA, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin SEAP, intr-un termen de cel mult 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsul AC va fi publicate in SEAP, in termen de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (1) si (2) din Lege... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 841 186.59 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zona Sud

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
03222321 Manzanas
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO311 Argeş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizate/acreditate de Ministerul Educației Naționale din județul Arges (conform graficelor de livrare atașate caietului de sarcini).

II.2.4)Descripción del contrato:

Lotul 1 (zona Sud):

— cantitate minima = 4 743 615 bucati și cantitatea maxima = 5 270 684 bucati.

Acord-cadru: valoare minima: 2 590 013,79 RON; valoare maxima: 2 877 793,45 RON.

Estimări ale cantitatilor minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent, dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantitate min.: 527 070 bucati și cantitate max.: 585 632 bucati. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 319 755,07 RON fara TVA.

Valoarea estimata (5 270 684 bucati x 0,546 RON fara TVA) a fost stabilita pe baza numarului de elevi ce pot beneficia de program (anul scolar 2018–2019: 29 509 prescolari si elevi; anul scolar 2019–2020: 29 269 prescolari si elevi; anul scolar 2020–2021: 29 147 prescolari si elevi).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 877 793.45 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zona Nord

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
03222321 Manzanas
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO311 Argeş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizate/acreditate de Ministerul Educației Naționale din județul Arges (conform graficelor de livrare atașate caietului de sarcini).

II.2.4)Descripción del contrato:

Lotul 2 (zona Nord):

— cantitate minima = 4 884 714 bucati și cantitate maxima = 5 427 460 bucati. Acord-cadru: valoare minima: 2 667 053,84 RON; valoare maxima: 2 963 393,14 RON. Estimări ale cantitatilor minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantitate min.: 542 746 bucati și cantitate max.: 603 051 bucati. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 329 265,85 RON.

Valoarea estimata (5 427 460 bucati x 0,546 RON fara TVA) a fost stabilita pe baza numarului de elevi ce pot beneficia de program (anul scolar 2018–2019: 30 264 prescolari si elevi; anul scolar 2019–2020: 30 102 prescolari si elevi; anul scolar 2020–2021: 30 131 prescolari si elevi).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 963 393.14 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerinta 1.

Ofertanţii/Terţii susţinători/Subcontractanţii participanţi la procedură nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

1) Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare — se va completa DUAE;

2) Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare — se va completa DUAE;

3) Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare — se va completa DUAE;

4) Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare — se va completa DUAE.

Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a acordului-cadru. Declaraţia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, va fi prezentată de toţi participanţii, odată cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Presedinte C.J. Arges — Constantin Dan Manu,

— Vicepresedinti C.J. Arges — Simona Bratulescu si Ion Minzina,

— Secretar judet: Ionel Voica,

— Administrator public: Dinu Mariana.

Consilieri judeteni: Alecsei Gheorghe, Badiu Mariana, Banica Gheorghe, Bulf Cornel Catalin, Clipici Marian, Cotenescu Maria, Damian Haralambie, Dima Eduard Stefan, Dragutoiu Dan, Dumitrache Radu, Enache Valentin Viorel, Eftene Diana Elena, Glisca Ion, Iacsa Aurel, Iliescu Gheorghe, Jinga Valerian, Manole Nicolae Marius, Marasoiu Dorin, Miutescu Gheorghe Adrian, Nae Eugen, Nicolaescu Marius Florinel, Negoescu Vasile, Popa Elena Cristina, Postelnicescu Marius Dorel, Popescu Cristina Maria, Serban Constantin, Stefan Adrian, Tica Manuel, Tecau Grigore Florin,Tudor Mihail, Turturoiu Maria Liliana, Vasilescu Victor Gabriel.

Aparat propriu CJ Arges: Ciobanu Alisa Simona, Mocanu Eugenia Carmen, Zamfir Larisa Georgeta, Ciocanau Niculina, Cristescu Ileana, Ciuca Gherghina, Mara Emil Codrut, Gatejanu Stefan Claudiu, Vasilca Valeria, Dragusin Augustina, Visoiu Ovidiu Ion, Stoenescu Roxana Mariana, Ionescu Florina Mihaela, Vladescu Florina Mirela.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) cu informaţiile ce caracterizează capacitatea lor. La solicitarea autorităţii contractante, doar ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea etapei de licitaţie electronică vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente pot fi:

(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

(b) Cazierul judiciar al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv,

(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

(d) alte documente edificatoare, după caz.

Se vor depune, odată cu depunerea DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător, din care rezultă modul efectiv în care se va materializ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cerinta nr. 1: Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2015, 2016, 2017, trebuie să fie cel puţin egală cu:

— Lot 1: Zona Sud — 319 755,07 RON,

— Lot 2: Zona Nord — 329 265,85 RON (valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/terţi susţinători) participanţi la procedura de atribuire a acordului-cadru, cu informaţiile solicitate de către Autoritatea Contractantă. Următoarele documente justificative, care probează îndeplinirea cerinţei, vor fi prezentate doar de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea etapei de licitaţie electronică: bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Pentru calculul echivalenţei euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. În cazul în care capacitatea economică şi financiară a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţii cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm al terţului susţinător, din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului — Formularul nr. 3. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligaţii pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziţia ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate economică şi financiară.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cerinta nr. 1. Ofertanţii trebuie să demonstreze că, în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puţin:

— Lot 1: Zona Sud — 319 755 RON,

— Lot 2: Zona Nord — 329 265 RON.

Prin produse similare se înţelege Fructe/legume.

Cerinta nr. 2. Informaţii privind mijloacele de transport pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea acordului-cadru. Ofertantul/candidatul dispune de cel puţin 5 (cinci) mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului-cadru, conform cap. II, art. 8 din Anexa la norma sanitară veterinară din Ordinul nr. 57/2010, actualizat; cap. VI, punctul 7 din Anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară din Ordinul nr. 111/2008, actualizat. Atentie: Daca un ofertant participa la ambele loturi, cerinta trebuie indeplinita pentru fiecare lot in parte.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie. Următoarele documente justificative, care probează îndeplinirea cerinţei, vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea etapei de licitaţie electronică (inclusiv de ofertantul asociat, terţul susţinător şi subcontractant, după caz): procesul-verbal de recepţie sau alte documente din care sa reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada şi locul livrării. În cazul în care capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant, în care se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor susţinători, din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului — Formularul nr. 2. Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziţia ofertantului (descriind modul concret în care vor realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători), cu informaţiile ce descriu mijloacele de transport autorizate pe care urmează să le utilizeze. La solicitarea autorităţii contractante, doar ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea etapei de licitaţie electronică vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele trebuie să demonstreze că operatorul economic are la dispoziţie mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, cu modificările ulterioare [documente care confirmă modul de dispunere a acestora (contract de închiriere, comodat, leasing, contract prestări servicii etc.) şi copia documentului de autorizare la autoritatea competentă, valabil la data prezentării]. Se vor depune, odată cu depunerea DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia — Formularul 2 si Formularul 3, acordul de subcontractare/şi sau acordul de asociere — Formularul 4, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului/terţului susţinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. În cazul în care capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant, în care se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor susţinători, din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terţul/terţii susţinători va/vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lui/lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziţia ofertantului (descriind modul concret în care va/vor realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 3
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generat... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/11/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 07/03/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/11/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii A.N.A.P., dupa caz.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

(a) Având în vedere că AC va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face astfel:

1) În cazul în care comisia constată că au fost depuse/introduse în SICAP mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale la ofertanții clasați pe locul 1, AC va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în SICAP, caz în care acordul-cadru va fi atribuit primilor 3 ofertanți care au punctajul cel mai mare;

2) În cazul în care comisia constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanții clasați pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în SICAP de noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertantul clasat pe locul I să nu fie afectat, respectiv noua propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I. În cazul în care noua propunere financiară, îmbunătățită ca urmare a solicitării AC, va influența clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta inițială depusă în SICAP la procedură;

3) În cazul în care comisia constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanții clasați pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în SICAP a unei noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertanții clasați pe locul I și II să nu fie afectați, respectiv daca noua propunere financiară îmbunătățită, prezentată ca urmare a solicitării AC, va influența clasamentul locurilor I și II, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta inițială depusă în SICAP la procedură. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica in solicitarea transmisă de către AC,

(b) In vederea completarii DUAE, se acceseaza: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

(c) AC va incheia un acord-cadru cu maxim 3 operatori economici, cu reluarea competitiei, respectiv cu operatorii economici ale caror oferte sunt admisibile şi care se situează pe locul I, II si III. In cazul in care nu exista 3 operatori economici cu oferte admisibile, acordul-cadru se va incheia cu 2 operatori economici. In cazul in care nu exista nici 2 operatori economici cu oferte admisibile, acordul-cadru se va incheia cu 1 operator economic,

(d) Operatorii economici clasati pe locurile I, II si III, care depun ofertă comună la procedură, vor prezenta Acordul de asociere legalizat — Formularul nr. 4, înainte de incheierea contractului,

(e) Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin SICAP (Sectiunea „Intrebari”).

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea „Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform legii 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Serviciul Achiziții Publice
Dirección postal: Piața Vasile Milea nr. 1
Localidad: Pitești
Código postal: 110053
País: Rumania
Correo electrónico: codrut.mara@cjarges.ro
Teléfono: +0 248210056
Fax: +0 248220137
Dirección de internet: www.cjarges.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
01/10/2018